Závazek pomoci

Tamperská úmluva z roku 1998 se zabývá zajištěním telekomunikační podpory v případě katastrof a živelných nešt


Tamperská úmluva z roku 1998 se zabývá zajištěním telekomunikační podpory v
případě katastrof a živelných neštěstí s možností ohrožení zdraví obyvatelstva
na celém světě. V úmluvě jsou stanovena základní pravidla a zásady při
vyžadování a poskytování telekomunikační podpory spojené se zajištěním
příslušných zdrojů. Řečeno poněkud lidštěji, jsou stanovena pravidla, jak
rychle a účinně přijít na pomoc s technikou i lidmi do postižené oblasti, aniž
by se rozpoutaly nebezpečně zdržující tahanice o regulačních bariérách a
ochraně zájmů zúčastněných subjektů. V případě potřeby je možné zajistit
spojení se světem jak z míst neštěstí, tak např. i z polních nemocnic nebo z
uprchlických táborů.
Je jen potěšující, že od 13. září se k této úmluvě připojila i Česká republika,
která tak jednala v souladu se strategií vytyčenou v dokumentu ministerstva
dopravy a spojů "Národní telekomunikační politika ČR". Úmluvu podepsal vedle
ministerstva dopravy také Eurotel, který se tak zavázal v případě potřeby
bezplatně poskytnout mobilní kontejnerovou základnovou stanici i s odborníky
potřebnými pro její provoz. Kontejnerová jednotka je kdekoliv na světě schopna
vytvořit část sítě Eurotel a připojit ji k mateřské síti v ČR pomocí
satelitního přenosu signálu.
1 1537 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.