Zavolejte svým známým jednoduše po internetu

Na loňském Invexu byla představena novinka v oblasti internetové telefonie. Jedná se o službu fayn, využívající prod...


Na loňském Invexu byla představena novinka v oblasti internetové telefonie.
Jedná se o službu fayn, využívající produkty slovenské firmy Voipac. Variantu
této služby určenou domácím uživatelům (faynhome) jsme měli možnost vyzkoušet.
Klientem služby faynhome se může stát každý uživatel internetu (stačí vytáčené
připojení analogovým modemem) zakoupením některého ze startovacích balíčků.
Záleží na vás, zda dáte přednost klasickému telefonu připojenému k počítači
přes USB nebo zda vám více vyhovuje náhlavní souprava (headset). Součástí
balíčku je tedy telefon nebo headset, instalační CD, uživatelská příručka a
obálka s autorizačním kódem.
Pokud chcete začít telefonovat, musíte si nejprve službu aktivovat na portálu
www.fayn.cz. Zde je nutné kromě osobních údajů zadat výše zmíněný autorizační
kód a zvolit si vhodné přihlašovací jméno a heslo. Jakmile je aktivace úspěšně
dokončena, nastaví se počáteční kredit na 50 Kč. Služba totiž funguje na
principu předplatného. Dostupné jsou dobíjecí kupony v hodnotách 300, 500 a 1
000 Kč.
Nyní je vše připraveno pro zahájení instalace na počítači. Nejprve se z
přiloženého CD instaluje aplikace fayn PC Phone, která zajišťuje komunikaci se
sítí fayn. Teprve pak se do některého z volných USB portů zapojí telefon nebo
se propojí headset a zvuková karta. V prvním případě dojde k automatické
detekci nového zařízení a k zavedení potřebných ovladačů.

Telefonujeme
Vlastní telefonování je velmi jednoduché. Stačí se připojit k internetu,
spustit aplikaci fayn PC Phone a zadat jméno a heslo pro přihlášení do sítě
fayn. Nyní můžete obvyklým způsobem vyťukat na klávesnici USB telefonu,
počítače nebo v programu fayn PC Phone volané číslo. Na volaného nejsou kladeny
žádné speciální požadavky může s vámi komunikovat prostřednictvím počítače,
klasického i mobilního telefonu.
Aplikace fayn PC Phone nabízí přehledné rozhraní, kde jsou dostupné všechny
potřebné údaje, jako např. aktuální výše kreditu, čas, adresář nebo přehled
uskutečněných hovorů. Další nástroje nabízí individuální zóna na portálu
www.fayn.cz. Zde můžete dobíjet svůj kredit, zobrazovat výpisy hovorů, pracovat
s telefonním seznamem atd. Ovládání aplikace i telefonu se nijak neliší od
zaběhaných standardů, a nejsou s ním tedy žádné problémy.
Pokud jde o kvalitu přenášeného hlasu, tak hodně záleží na způsobu připojení k
internetu a na aktuálním zatížení linky. Testování jsme prováděli jak s
klasickou analogovou vytáčenou linkou, tak i s bezdrátovým připojením o
rychlosti 128 Kb/s (sdílená brána). V prvním případě byla kvalita hovorů celkem
dobrá, pokud jsem pouze telefonoval. Jakmile jsem ale linku zatížil stahováním
většího objemu dat, tak se dle očekávání situace podstatně zhoršila a
srozumitelný hovor byl prakticky nemožný. Na bezdrátové lince byla kvalita
hovorů srovnatelná s běžnými telefonními přístroji, pouze občas volaní
konstatovali, že mě slyší jakoby z dálky.

Co za to?
V prvé řadě je třeba počítat s cenou startovacího balíčku buď s USB telefonem
za 1 575 Kč nebo s headsetem za 830 Kč (ceny vč. DPH). Za přístup k síti fayn
se do konce března 2003 neplatí žádný paušál, ale od 1. dubna je třeba počítat
s ročním poplatkem 1 000 Kč. Přehled cen za jednotlivé typy hovorů naleznete v
přiložené tabulce. Zde je na první pohled vidět, že fayn nabízí nejpříznivější
ceny až na jednu výjimku místní volání v síti Českého Telecomu. Fayn navíc
účtuje hovory po vteřinách již od začátku spojení a komunikace v rámci sítě
fayn je zcela zdarma.
Dále je třeba při rozhodování o tom, zda se stát uživatelem služby faynhome,
vzít do úvahy náklady na připojení k internetu. Nejjednodušší to mají vlastníci
paušálně zpoplatňovaného připojení (pevná linka, kabelová televize, bezdrátové
připojení). Pokud ale používáte dial-up připojení, tak hodně záleží na způsobu
využívání internetu a počtu uskutečněných hovorů. Zde lze jen velmi těžko dát
nějaké obecně platné doporučení.

Služba faynhome
+aplikace fayn PC Phone, snadné zprovoznění, ceny hovorného, účtování po
vteřinách
-zatím malý počet uživatelů služby fayn
Poskytl: Mikenopa, www.mikenopa.cz
Cena (vč. DPH): 830 Kč (startovací balíček s headsetem), 1 575 Kč (startovací
balíček s USB telefonem), od 1. dubna je třeba počítat s ročním poplatkem 1 000
Kč, tarify viz tabulku

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.