Zbraň na firemní dokumenty aneb Jak vybudovat intranetový portál? (1. část)

Pro přístup k publikovaným informacím, které potřebují zaměstnanci ke své každodenní práci, slouží firmám intra...


Pro přístup k publikovaným informacím, které potřebují zaměstnanci ke své
každodenní práci, slouží firmám intranetový portál.

Dobrý intranetový portál zajišťuje zaměstnancům jednotné přístupové místo k
různým informacím a k podnikovým aplikacím pomocí webového rozhraní a současně
jim dává nástroje sloužící k jejich organizování a sdílení v rámci celého
podniku samozřejmě s ohledem na potřeby a oprávnění jednotlivých pracovníků.
Pokud pak intranetový portál pracuje do výše svého potenciálu, může ve výsledku
poskytnout mnoho užitku. Jde například o vyšší produktivitu práce, o lepší
ochranu dat, o úsporu firemních nákladů a zejména o pružnější rozhodování,
které vede k úspěšnému završení důležitých projektů v kratším čase.
Zajímali jsme se, jakým způsobem realizují intranetové portály tuzemské
podniky. Oslovili jsme proto zástupce sedmi firem, z nichž nám informace typu
jaké cíle si při budování intranetového portálu kladli a na jaké platformě ho
budovali, poskytlo pět z nich.

Důvod vzniku portálu
Většina dotazovaných společností se shodla v tom, že k vytvoření intranetového
portálu je vedla snaha o pohotovější a pružnější reakce, v rámci vzájemné
spolupráce, s cílem poskytnout svým zaměstnancům všechny potřebné a aktuální
informace na jednom místě od
e-mailů po informace o pracovních postupech a normách. "Chtěli jsme sjednotit
informace potřebné pro chod celého ministerstva a zároveň poskytnout prostor
pro správu dokumentů včetně napojení na spisovou službu," uvedla Marcela
Žižková, tisková mluvčí Ministerstva dopravy ČR. Druhá z oslovených firem,
společnost Summit Leasing CZ, která poskytuje leasingové služby jako výhradní
zastoupení značky Nissan v ČR, zase potřebovala pro partnery vytvořit jednotný
přístup k informacím na partnerské části www stránek firmy Summit Leasing.
"Cílem projektu bylo zjednodušení a zrychlení publikace informací na internet,
vytvoření nového a zabezpečeného informačního kanálu pro partnery a realizace
zpracování leasingových smluv," vysvětlila výše uvedená společnost. Vyřešit
vysoké množství e-mailů, zpřehlednit komunikaci napříč organizací a rozlišit
jednotlivé odpovědnosti potřebovala i společnost působící v oblasti distribuce,
jejíž představitelé si nepřáli být jmenováni. "Protože poskytujeme služby 24
hodin denně, bylo pro nás důležité, aby systém disponoval vysokou dostupností a
bezpečností. Průměrná délka odstávek během roku by měla být minimální a
neovlivnit provoz. Samozřejmostí byl požadavek na minimální rozsah školení a
vybudování tzv. zaměstnaneckého self-service," uvedla pro nás firma. Krajský
úřad plzeňského kraje, který zaměstnává stovky lidí, potřeboval sjednotit
dokumenty zveřejňované na webových stránkách včetně realizace webového portálu.
"Hlavním důvodem pro vybudování nového portálu a systému pro správu jeho obsahu
byl nárůst objemu zveřejňovaných informací publikovaných na webových stránkách
krajského úřadu a snaha o jejich poskytování v nejvyšší možné kvalitě,"
vysvětlil Pavel Šťovíček, ředitel společnosti Logos, která se na implementaci
webového portálu podílela jakožto dodavatel. Dotazovaní rovněž považovali za
důležité zajištění aktuálnosti dokumentů, se kterými se denně pracuje, a v
neposlední řadě také vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí pro
poskytování informací v rámci celého podniku. "Jedním ze základních požadavků
na náš portál byla rychlost a jednoduchost vyhledávání informací," potvrdil
Leoš Keifer, vedoucí oddělení přípravy aplikací a databázových systémů v
Dopravních podnicích hlavního města Prahy. Polovina z dotazovaných také hledala
systém, který by jim umožnil jednoduše zveřejňovat aktuální personalizované
informace o zaměstnaneckých benefitech, jako jsou například odměny, poukázky na
stravu či údaje o dovolené.

Fáze budování portálu
"Jako jediný portál na trhu, který obsahuje vše, co jsme očekávali, se nám zdál
IBM WebSphere Portal server," uvedla nejmenovaná distribuční firma. Firma
ocenila především komplexnost infrastruktury, jeho provozní a výkonnostní
stabilitu a orientaci na otevřené standardy, kterou považují za strategickou.
"Požadovali jsme také, aby správa uživatelů probíhala na jednom místě, vedle
toho také zakomponování poštovních služeb MS Exchange tak, aby vše bylo
dostupné z browseru, a do třetice integraci aplikací postavených na databázi
Oracle a DB/2," dodal zástupce společnosti. Mobilní operátor T-Mobile zase pro
řešení problémů svého zaměstnaneckého portálu zvolil technologii Microsoft
Office SharePoint Portal Server 2003. "Náš zaměstnanecký portál jsme vybudovali
na platformě Microsoftu ze tří důvodů. Jednak máme zkušenosti s předchozí
verzí, i když verze 2003 je v tom nejlepším smyslu prakticky úplně jiná, dále
nás lákala provázanost s tehdy novým Microsoft Office 2003 a v neposlední řadě
rozšiřitelnost řešení díky technologii .Net," uvedl Pavel Barbořík, manažer
designu a výroby obsahu služeb zákazníkům ze společnosti T-Mobile. Přejímání
informací ze zdrojů mimo firmu pak společnost řešila pomocí technologie .Net.
"Vyrobili jsme si různé webparty, které nám zpřístupní informace z různých
systémů," vysvětlil Barbořík. Produkty společnosti Microsoft jakožto
implementační platformu pro své intranetové portálové řešení si zvolil také
krajský úřad Olomouckého kraje, v němž dosud intranetový portál chyběl. Z
tohoto hlediska úřad ocenil především jeho užitné vlastnosti, podporu, záruku
rozvoje a cenovou dostupnost. "Neexistoval standardní produkt pro správu
dokumentové základny krajského úřadu. Dokumentace byla uchována nejednotně na
různých místech podle metod zavedených jednotlivými odbory a odděleními,"
vysvětlil důvody budování portálu vedoucí odboru informatiky Jiří Šafránek. S
podobnými problémy se potýkal i Dopravní podnik (DP) hlavního města Prahy,
který si také vybral řešení od Microsoftu. "Jedním z důvodů je fakt, že
Dopravní podnik je obecně orientován na produkty této společnosti, a
představuje tak pro nás dlouhodobě prověřenou platformu," sdělil Leoš Kiefer,
vedoucí oddělení přípravy aplikací a databázových systémů DP.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.