Zdravotní knížka přes internet

Na brněnském veletrhu Invex 2005 získal projekt Izip cenu ministryně informatiky. Kromě ocenění na Invexu byl proj...


Na brněnském veletrhu Invex 2005 získal projekt Izip cenu ministryně
informatiky.


Kromě ocenění na Invexu byl projekt vybrán i v soutěži World Summit Award 2005
(WSA), v kategorii e-Health (projekty, které využívají informační a komunikační
technologie ke zlepšení systému zdravotní péče) mezi pět nejlepších produktů na
světě. V současné době využívá elektronické zdravotní knížky systému Izip přes
754 tisíc klientů a více než 7 348 zdravotnických profesionálů.
Izip je systém elektronických zdravotních knížek, které jsou přístupné po
internetu, umožňuje shromáždit informace o zdravotním stavu ošetřovaného
pacienta na jednom místě, a usnadnit tak komunikaci pacienta s lékařem i mezi
lékaři navzájem.
Vzhledem k tomu, že zároveň do systému Izip musejí být registrováni
zdravotničtí pracovníci (bez registrace nezískají oprávnění zapisovat do
knížky, ale mohou ji se souhlasem pacienta pouze číst), umožňuje systém snadno
identifikovat každého zapisujícího. Veškeré zásahy do zdravotní knížky jsou
registrovány a jejich autor lehce dohledatelný.
Pro zvýšení bezpečnosti je možné mimo zadání identifikačního čísla a
přístupového hesla přístup ke zdravotním informacím zabezpečit osobním heslem
nebo použitím elektronických certifikátů.
Ne všichni mají dnes doma připojení k internetu, a tak se jim může hodit tvorba
tiskových sestav ze zdravotní knížky . Tato nově přidaná funkce navíc přispívá
k rozšíření možností využití systému Izip v praxi. Pokud například pacient ví,
že jde k lékaři, který není zatím v Izip registrován a nemá v ordinaci ani
počítač, může s sebou vzít příslušné informace od jiných lékařů či výsledky
vyšetření v tištěné podobě.
Uživatel má též možnost vytvořit svůj vlastní zápis v záložce "Poznámky
klienta". Pokud například trpí vysokým krevním tlakem, může denním zapisováním
informovat lékaře o svém aktuálním zdravotním stavu. Taktéž maminky novorozenců
mohou vést od narození dítěte jeho vlastní deníček.
Pomocí systému Izip, který zefektivňuje výměnu informací mezi zdravotnickými
pracovníky, lze dosáhnout významných úspor ve zdravotnictví, například tím, že
se odstraní duplicitně, a tudíž zbytečně prováděná vyšetření, či se omezí
plýtvání léky.

Pohledem lékaře
MUDr. Jiří Černý, odborný lékař pro ortopedii a myoskeletární medicínu v Hradci
Králové, nejvíce oceňuje možnost posílat do systému Izip fotografie rentgenů.
"Ideální by bylo, kdyby existovala digitalizace výstupů z jednotlivých
zdravotnických zařízení, protože spousta rentgenových snímků se neustálým
zapůjčováním mezi zdravotnickými pracovišti ztratí a v RTG archivech se snímky
po dvou letech likvidují. Digitalizace sice ve zdravotnictví existuje, ale
nikdo vám do ordinace nepřijde s disketou či CD nosičem. Izip má v této oblasti
veliký potenciál, a to i v případě dynamických záznamů, jako je například
ultrazvuk," vysvětluje Černý.
Svoji vizi prezentuje jeden z autorů projektu Izip, MUDr. Pavel Hronek: Lékař
si ráno zapne svůj počítač a na obrazovce se objeví souhrnná informace o všech
jeho pacientech, kteří absolvovali vyšetření a mají v Izip nový zápis. Stejně
tak zadáním na "Izip nástěnku" sdělí svým pacientům, že má dovolenou a kdo ho
zastupuje. Systém rozešle SMS. Počítá se ze zavedením čipové karty s
elektronickým podpisem, která zjednoduší zápis do systému.

Technické novinky v Izip
Díky průběžnému technickému vývoji systému byla zavedena možnost zřídit si
elektronickou zdravotní knížku výhradně elektronickou cestou s využitím tzv.
zaručeného elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu. Mezi
další novinky, které by měly lékařům ulehčit práci s Izip, patří funkce tzv.
avíza a možnost rychlého nahlížení do zdravotní knížky pacienta. Díky avízu
bude praktický lékař informován e-mailem nebo SMS zprávou, že v knížce jeho
pacienta přibyl záznam. Zároveň bude lékaři v prostředí aplikace Izip
připravena přehledná stránka se seznamem nových vyšetření jeho pacientů.
Funkcionalita rychlého nahlížení zase umožňuje lékaři stisknutím jediné klávesy
vstoupit do zdravotní knížky pacienta. Tento krok lékař provádí z karty
pacienta, kterou má uloženou ve svém zdravotnickém softwaru. Popsaná možnost
významně urychlí přihlášení lékaře do systému a zefektivní další práci s
informacemi o zdravotním stavu pacienta.
Intenzivně se pracuje na začlenění lékáren do systému. Lékař předepíše lék,
lékárna potvrdí do systému jeho výdej a zapíše třeba i lék, který si pacient
koupí. V tomto případě může lékař pacientovi poskytnout rady, jak jej užívat a
proč právě lék, který si sám kupuje, by společně s tím předepsaným neměl být
aplikován.
Na řadu by též mělo přijít informování prostřednictvím SMS zpráv. To by mělo
nabídnout možnost alternativní komunikace mezi lékaři a pacientem a lékaři
navzájem. Předpokládá se možnost výzvy k prohlídce, zaslání vybraných výsledků
vyšetření, vzkaz lékaře pacientům, upozornění blízkých v emergentní situaci a
mnohé další.
Uživatelé systému Izip budou mít taktéž možnost si aktivovat další formu
zabezpečení zdravotní knížky a nechat si zasílat při vstupu do systému tzv. SMS
heslo na svůj mobilní telefon.
Pro mnohé z nás jsou informace o výživě pro zdraví klíčové, a proto IZP uvažuje
o vložení nového nástroje, který na bázi inteligentních algoritmů vyvíjených ve
spolupráci s univerzitami dokáže vyhodnocovat nutriologické programy a
doporučení.
Izip směřuje i do oblasti vědy, výzkumu a statistik a hodlá vyhodnocovat
anonymizovaná data pro předpovídání pandemií, geografického výskytu různých
typů onemocnění a mnohé další ve spolupráci s hygienou.
V pilotním provozu se nachází odesílání zápisů podepsaných zaručeným
elektronickým podpisem. Touto cestou se otevírá možnost nabídnout lékaři, aby
se pod zprávu do Izip podepsal, zvýšil tak hodnověrnost tohoto zápisu a
zajistil jeho nepopiratelnost.

Internet zdarma
K používání Izip je nutností přístup k internetu. Ten lékařům nabízí firma MD
Access v nabídce připojení k vysokorychlostnímu internetu bez toho aby platili
jeho měsíční provoz. Princip, který umožňuje lékařům využívat přístup k
internetu zadarmo, spočívá v aplikaci spořiče obrazovky MD Screen, na kterém se
v době, kdy na něm lékaři nepracují, objevují komerční sdělení. Do budoucna se
počítá s využitím šetřiče coby komunikačního kanálu, jenž nabídne například
oznámení o kongresech a zasedáních, upozornění na výskyt méně častých
onemocnění, instrukce v případě krizových situací či epidemií a podobně. K 10.
listopadu 2005 přes 2 100 lékařů podalo objednávky, z nichž více jak
šestnáctistům je již vysokorychlostní připojení zřízeno.
Pohled zvenčí

Ve druhé půli dubna navštívil ČR ředitel odboru informatiky rakouského
ministerstva zdraví a žen Mgr. Bernard Embacher, jenž prohlásil: "Ohledně
elektronické výměny informací mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními je
situace v ČR lepší než v Rakousku, protože v ČR existují datové standardy pro
zdravotnictví." Ty tvoří a čtyřikrát ročně aktualizuje pracovní skupina při
ministerstvu zdravotnictví. Na jejich tvorbě se podílejí i pracovníci Izip.
Rakouská zdravotnická zařízení sice jsou vybavena moderními informačními
technologiemi, ale vinou neexistence datových standardů nemohou mezi sebou
komunikovat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.