Ze statisíců na desítky milionů dolarů

Mezi firmami, které vsadily na e-business, nejsou jen ty neúspěšné, o kterých se teď tolik píše. Řada z nich i nyní...


Mezi firmami, které vsadily na e-business, nejsou jen ty neúspěšné, o kterých
se teď tolik píše. Řada z nich i nyní roste a řeší problém škálovatelnosti
svých systémů.

Víte, jak se dá sníst slon? Po jednotlivých soustech, samozřejmě. Vytváříte-li
škálovatelnou webovou architekturu, postupujete v podstatě stejným způsobem:
začnete tím, že rozdělíte své webové systémy na jednotlivé, dobře promyšlené
části jen tak později budete moci přidávat kapacitu kdekoli to bude třeba, aniž
byste přitom museli celý Web vyřadit z provozu.
"Věnujte maximum návrhu a minimum výstavbě," radí Larry Kinder, senior
vicepresident a CIO firmy Cendant z New Yorku, zabývající se finančními a
cestovními službami. "Je třeba funkčně izolovat databáze, komunikační prvky
využívající firemní standardy a interface všude tam, kde se aplikace setkávají,
abyste mohli kdykoli modifikovat nebo rozšířit komponenty podle potřeby," říká.
Kinder uvádí příklad ze své praxe: "Doslova budujeme zeď kolem našich
mainframových aplikací a starých programů, a jak postupně zavádíme nové
aplikace, můžeme klidně vyřadit z provozu staré funkce mainframu a převést je
na menší servery, které se snadněji upgradují." Scott Mitchell, ředitel IT v
HSN.com, on-line pobočce firmy Home Shopping Network sídlící v St. Petersburgu
na Floridě, chtěl docílit "postupné obnovy místo úplné výměny," jak říká. "Než
abychom vyřadili starý server a vyměnili jej za nový a mnohem dražší, zvolil
jsem možnost přidat jeden server do stávající struktury našich clusterových
serverů," vysvětluje.
V minulém roce se Mitchellova serverová farma rozrostla ze čtyř na 10
dvouprocesorových webových serverů, které zajišťují přístup ke dvěma
čtyřcestným databázovým serverům, na nichž běží SQL Server 2000 od Microsoftu.
Protože 10 serverů představuje pro firmu mezní počet, na němž se dá pohodlně
provádět optimalizace pracovního zatížení a replikace dat, Mitchell tvrdí, že s
rostoucím provozem v síti bude vytvářet nové "farmy" na nových stanovištích,
což mu poskytne "neomezenou míru škálovatelnosti".
Otázku škálovatelnosti řeší někteří šéfové IT tím způsobem, že nosné systémy
rozdělí na komponenty a určí, jakou mají mít funkcionalitu v rámci potřeb
firmy. Z jednotlivých komponent pak budují celou architekturu podle principu
vytvářet jen to, na co jsou prostředky.

Využití komponent
Jednoduše řečeno, komponenta je část softwaru, která provádí určitou činnost
nebo poskytuje informace v rámci větší aplikace. Komponentou může být
uživatelský interface v systému zadání objednávek, nebo sada pravidel, jak a
kdy zvyšovat úvěrový limit zákazníka či datový sklad s podrobnými záznamy všech
transakcí zákazníků za posledních pět let.
Dle názoru řady vedoucích pracovníků a analytiků IT, by při vytváření
škálovatelné webové architektury měli manažeři IT hodnotit komponenty nikoli z
hlediska softwaru, na jehož základě jsou vybudovány, ale z hlediska služeb,
které poskytují.
O své zkušenosti během působení ve firmě Avis Group Holdings v Garden City,
kterou nedávno koupila společnost Cendent, říká Kinder: "Potřebovali jsme najít
způsob, jak poskytnout našim klientům on-line přístup k jejich datům a účtům,
aby si nemuseli nejprve připojovat webový server k 50 zděděným firemním
databázím."
V tomto případě byl základní komponentou řešení datový sklad obsahující klíčová
data a obchodní pravidla (business rules), která byla replikována z původních
databází firmy. Kdykoli nastala situace, že více uživatelů nebo aplikací
potřebovalo pracovat s daty a obchodními pravidly, Kinder mohl expandovat
datový sklad, aniž by musel významně měnit mainframové databáze, z nichž datový
sklad data vyvolával.
EBlast Ventures, firma zabývající se investicemi a poskytováním profesionálních
služeb se sídlem v Chicagu, vytvořila opakovaně použitelnou komponentu ve formě
katalogového programu. "Katalog obsahuje různé typy dětského mýdla a v každém
kusu mýdla je hračka," říká CTO Bruce Weiner. "Budu-li to prodávat na
Internetu, rodiče si budou chtít vybírat z různých druhů mýdel a hraček," říká.
"Nevím, jaké kombinace si rodiče zvolí. Ale pomocí nástrojů WebLogic od BEA
Systems můžu napsat katalogový program, který mi umožní vytvořit seznam všech
kusů mýdla a všech hraček, a zadat pravidla pro jejich párování a nechat
zákazníka, aby mi řekl, jak si je přeje dát dohromady." Jednorázové vytvoření
takových komponent aplikací, jejich dostupnost a možnost opakovaného použití i
v budoucích aplikacích je finančně výhodnější, než provádět rekonstrukci funkcí
pro každou nově zavedenou platformu e-businessu ve firmě, stejně jako
přepracovat funkce v každém původním systému, do nějž musí mít webová aplikace
přístup.
Správný návrh komponent vyžaduje, aby obsahovaly dostatečně detailní rozhraní i
funkcionalitu, klíčovou pro danou činnost ve firmě, tak, aby vzniklé komponenty
byly co nejlépe využitelné a zároveň aby byly natolik univerzální, aby se daly
použít v různých aplikacích.
"Některé komponenty, například ty, které jsou určené pro platby kreditními
kartami, lze definovat až do těch nejmenších podrobností," říká Weiner. V
případě transakce požadované pro uskutečnění platby kreditní kartou přes Web,
vývojáři v jeho týmu použili WebLogic k definování pravidel ohledně způsobu
použití dané komponenty v dalších aplikacích. Kroky potřebné k uskutečnění
transakce kreditní kartou jsou dobře známy. Ale, jak říká Weiner, v katalogovém
systému je nemožné dopředu znát faktory jako např. jaká přesně bude cena, nebo
jak budou nabídky uvedeny v katalogu. V případě aplikací jako je tato, je
klíčovým momentem definovat a uplatnit velmi přísná pravidla ohledně tvorby
jednotlivých komponent. "Mohu vytvořit katalog, který bude schopen obsáhnout
nekonečný počet skladových položek, aniž bych dopodrobna věděl, co každá
položka (resp. kusovník položky) obsahuje. To je možné, pokud každá komponenta
v katalogovém systému zpracovává každé pole skladové položky stejným způsobem,
jako například požaduje-li stejný počet znaků v poli záznamu," vysvětluje dále.
Dalším klíčovým momentem je správně rozdělit aplikace do vrstev: jedna vrstva
se obvykle používá pro uživatelský interface, druhá pro logiku aplikace
(firemní standardy a pravidla) a další pro data.
Řízení vrstev "Nejlépe škálovatelné aplikace e-commerce jsou takové, které mají
v každé vrstvě pouze požadované funkce a vyžadují jen minimum interakce mezi
jednotlivými vrstvami," vysvětluje John Steensen, CTO firmy Intira poskytující
hostingové služby na Internetu. Takovým způsobem je pak relativně jednoduché
přidat větší výkon zpracování do vrstvy, která začíná být přetížená
přibývajícími požadavky uživatelů. Jestliže je do databáze zapsáno příliš mnoho
logiky firemních operací, může se například stát, že "najednou máte databázi,
která není schopna zpracovat všechny transakce z vrstvy aplikace," říká
Steensen. To zpomalí celkovou výkonnost aplikace, což může vést k zastření
skutečné podstaty problému. "Rozdělením vaší logiky firemních operací do tří
vrstev máte možnost kdykoli přidávat hardware do té vrstvy, kde je třeba,"
upozorňuje Weiner.
Svěření větší části logiky obchodních pravidel do střední vrstvy otevřelo
společnosti HSN.com možnost použít více komponent střední vrstvy při rozšíření
kapacity z původních 325 000 návštěvníků v lednu minulého roku na 2,3 milionu
návštěvníků v prosinci. Společnost např. vyvinula jednu komponentu pro
doručování on-line kuponů, o nichž Mitchell říká, že jakmile je jednou
vytvořili, mohli je používat všude, v celém rozsahu svých webových stránek.
"Kdybychom to tak neudělali, museli bychom ten kód opakovaně přepisovat do
každé naší webové stránky," tvrdí. Skoro každá firma musí propojit své
internetové aplikace se svými interními systémy sledování zásob, účetnictví a
fakturace. Je zvykem, jako v případě firmy Avis, že jsou tyto systémy
mainframovými aplikacemi, jejichž původní design rozhodně nespočívá na
třívrstvé architektuře. V současné podobě by ovšem bylo velmi náročné je zrušit
a přepsat. Řešením této situace je to, co Weiner nazývá "obklíčení" starých
systémů v softwarové vrstvě, jako je XML, která sedí mezi starou aplikací a
Webem a umožňuje oběma prostředím mezi sebou komunikovat. Přístup obklíčení
Weinerovi umožňuje podle potřeby přidávat více webových serverů, které zajistí
přímý přístup k existujícím mainframovým aplikacím přes XML. Plánování tohoto
postupu řešení představuje dodatečné náklady, které musí technici a manažeři
dobře zvážit a to především s ohledem na rychlé zavedení a zprovoznění nových
aplikací. "Jsem rád, že jsme se pustili do datové architektury, která podpořila
konečný přechod Avisu na datový sklad, ale bylo to těžké," říká Kinder.
Dolování dat z firemních databází společnost stálo v nákladech o dalších 10 %
až 15 % víc na každou aplikaci, než kolik by stálo zavedení další jednoduché
jednoúčelové aplikace do původní firemní databáze.
Úspěšní tvůrci webových aplikací se snaží vždy vytvářet jen to, na co jsou
momentálně prostředky. "Každý projekt IT musí firmě vyprodukovat dobře
definovaný přínos," říká Kinder a dodává, že zároveň musí směřovat k cílové
architektuře, i kdyby to bylo jen malými kroky. S tím, jak se manažeři IT učí
znát problémy provázené nekompatibilními, různě propojenými systémy, současně
poznávají, že škálovatelná webová architektura existuje pouze pro jediný účel:
přinášet peníze. Nebo, jak říká Mitchell: "Ideje jsou pěkné. Ale v každém
případě se snažte systém udržet jednoduchý. Řešte problémy firmy a obslužte
zákazníky spíše, než abyste živili nějaké technologické monstrum."
Dva příklady úspěchu při škálování e-commerce
Avis Group
Úkol: Propojit existující mainframové systémy s Internetem bez nutnosti je
přepsat.

Strategie: Vyhledat klíčová data a obchodní pravidla ve stávajících aplikacích
a vybudovat přímý interface mezi nimi a webovými aplikacemi.

Technologie: Profesionální služby a PVCS Version Manager od společnosti Merant
z Marylandu, stejně jako její vývojové nástroje a produkty Micro Focus.
Rada: "Věnujte maximum návrhu a minimum výstavbě."
Přínosy: Nová architektura pomohla snížit rozpočet na IT o jednu třetinu a
snížit počet pracovníků údržby mainframového počítače z 19 na 3.
Hsn.com (Home Shopping Network)
Úkol: Rozšířit kapacitu systému pro růst návštěvnosti z 325 000 uživatelů v
lednu 2000 na 2,3 milionu v prosinci loňského roku.
Strategie: Pokud to bude možné, snažit se co nejvíce dodržet vícevrstvou
architekturu, zajistit serverový software a hardware od stejných dodavatelů s
cílem dosáhnout maximální kompatibility. Omezit počet serverů na každém
pracovišti na 10 v zájmu snadné a přehledné správy dat.
Technologie: Webové a databázové servery od Compaq Computer, Microsoft SQL
Server 2000 a Windows 2000 Advanced Server.
Rada: "Udržujte systém jednoduchý."
Přínosy: Třívrstvý model pomohl firmě Hsn.com opakovaně použít stávající
softwarové komponenty a nezvyšovat náklady. Firma oznámila, že po 90 dnech od
spuštění nového modelu začal být její Web ziskový.

Příklad do třetice
eBlast Ventures
Úkol: Během jednoho roku rozšířit počet serverů z jednoho na 50 a zvýšit objem
spravovaných dat z 50 MB na 9 TB.
Strategie: Přísně dodržet stanovený postup vývoje a stanovit a zavést přísná
pravidla pro definici dat, tak aby společné funkce pracovaly ve všech
aplikacích.
Technologie: Rational Unified Process od Cupertina (Rational Software) z
Kalifornie, nástroje od Rational jako je Rational Rose pro modelování aplikací
a Rational ClearCase pro řízení softwarových konfigurací, XML jako převodní
vrstva mezi mainframovými a internetovými aplikacemi, vývojové a řídicí
nástroje WebLogic od BEA Systems.
Rada: "Rozdělením vaší logiky firemních operací do tří vrstev máte možnost
kdykoli přidávat hardware do té vrstvy, kde je třeba."
Přínosy: Nové řešení umožní firmě snadno rozšiřovat architekturu IT z úrovně
zvládající objem transakcí ve výši 20 až 30 tisíc dolarů na architekturu, která
zvládne cca stonásobnou zátěž.
1 0970 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.