Ženy mezi počítači

Je léto, doba slunce, moře a dovolených. Hlavní téma dnešního Business Worldu jsme proto zvolili tak, aby s nejkrásně...


Je léto, doba slunce, moře a dovolených. Hlavní téma dnešního Business Worldu
jsme proto zvolili tak, aby s nejkrásnějším ročním obdobím tvořilo harmonický
akord. Je tedy věnováno ženám. Těm, které v oboru IT dokázaly hodně, a mohou
proto být inspirací pro další, které by to také chtěly zkusit.
Svět informačních technologií patří k těm, které zrovna ženským elementem
nepřekypují. Lze to vnímat jako plus i jako minus. To ostatně platí v životě
obecně. A vždycky bude záležet na konkrétní ženě, jak se se situací vyrovná.
Podle výsledků studie amerického Úřadu práce zůstává podíl technických postů
obsazených ženami na 28 % i přesto, že se zastoupení žen v pracovním procesu
blíží 50 %. Navzdory skutečnosti, že poptávka po lidech s vysokoškolským
vzděláním v oboru počítačů dramaticky stoupá, procento žen, které o takové
vzdělání usilují, naopak rychle klesá.
Zřejmě i ta nejsebevědomější a nejúspěšnější z žen připustí, že v
profesionálním životě existují momenty, kdy příslušnost ke "slabšímu" pohlaví
představuje hendikep a někdy ne zrovna malý. "Svět práce" prostě původně
vytvářeli muži, a to podle svého střihu. A zatímco leckde už chápou, že "druhý
element" může znamenat pro firmu nemalý přínos, v České republice se zatím
tento postoj rodí pomalu a v bolestech.
Není to žádná tragédie. Všude museli(y) nějak začít. A byla to tuším jedna
Angličanka, která ještě ne tak dávno prohlásila: "Na to, aby žena byla
ohodnocena stejně jako muž, musí vykazovat dvojnásobné schopnosti. Naštěstí to
není tak těžké."

9 1841 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.