Ženy míří kupředu

Když Shelley Hayesová s čerstvým diplomem v počítačovém oboru v ruce sehnala svou první práci v IT, skončila u zved...


Když Shelley Hayesová s čerstvým diplomem v počítačovém oboru v ruce sehnala
svou první práci v IT, skončila u zvedání telefonů. Tedy tam, kam podle
majitele společnosti ženy patřily. Hayesová se však těmto telefonátům věnovala
dosti pozorně většinou volali dealeři, kteří potřebovali úplně nový druh
softwaru a ten ona vzápětí za majitelovými zády vyvinula.
"V momentě, kdy se o tom majitel dozvěděl, již přicházely objednávky těchto
nových produktů. Opustil tedy myšlenku, že ženy patří na administrativní posty,
protože nám z nových výrobků již plynuly peníze a já jsem měla v této
technologii šestiměsíční náskok," říká Hayesová, která nyní pracuje jako
systémová návrhářka u Xeroxu ve Stamfordu v americkém Connecticutu.
To bylo před patnácti lety. Přestože od té doby udělaly ženy v zaměstnání velký
pokrok, pro pracovnice na poli informačních technologií se toho až tak moc
nezměnilo. Podle zprávy statistiků amerického Úřadu práce zůstává podíl
technických postů obsazených ženami na 28 % i přesto, že se zastoupení žen v
pracovním procesu blíží 50 %. Navzdory
skutečnosti, že poptávka po lidech s vysokoškolským vzděláním v oboru počítačů
dramaticky stoupá, procento žen, které o takové vzdělání usilují, naopak rychle
klesá.
Anita Borgová, zakládající ředitelka Ústavu pro ženy v technologii (IWT) a
členka výzkumného týmu v kalifornském Výzkumném centru Palo Alto firmy Xerox,
tvrdí, že podle Národní vědecké nadace tvořil v roce 1984 počet bakalářských
diplomů v počítačových oborech, které byly uděleny ženám, 40 %. Zpráva o
posledním průzkumu Ministerstva vzdělanosti v U.S.A., jenž se týkal absolventů
univerzit z roku 1996, uvádí, že toto číslo pokleslo na 27,5 %.
Různé společnosti prohlašují, že si jsou dobře vědomy prohlubující se propasti
mezi počtem mužů a žen v jejich odděleních IT. Většina z nich však tento
problémový stav stále nevědomky podporuje. Borgová zdůrazňuje, že obchodní
společnosti musejí změnit svůj reklamní image a lépe v něm prezentovat ženy na
poli techniky. Je také potřeba, aby firmy naslouchaly nesčetným zprávám o
rozdílech mezi oběma pohlavími a využily různorodosti jejich přístupů na
pracovišti.
Borgová však nešetří dechem a nečeká, až k takové změně dojde. Spolu s dalšími
ženami se v poradenských a vzdělávacích organizacích zasazuje o zvrácení tohoto
trendu a snaží se nalákat do práce v technických oborech více žen. Oslovují
přitom pedagogy na všech úrovních od základních škol až po postgraduální
studium. S úmyslem přeměnit samotnou technologii tak, aby byla k ženám
přívětivější, navíc bojují se stagnujícími celospolečenskými postoji.
V čele
Jednou z těch žen, které se nevzdaly, je Lenore Blumová, učitelka, autorka a
pracovnice ve vědeckém výzkumu, která v sedmdesátých letech založila na
výhradně ženské Mills College v kalifornském Oaklandu první obor s počítačovým
zaměřením. Zanedlouho bude na Carnegie Mellon University v Pittsburghu
organizovat spojení mnoha oddělených zdokonalovacích kurzů pro ženy do jednoho
celistvého programu. Doufá, že tento program poslouží jako národní model, který
budou následovat i ostatní univerzity. Až se Blumová letos v létě na Carnegie
Mellon přistěhuje, připojí se tím vlastně ke svému manželovi a synovi, kteří
oba působí jako profesoři na katedře počítačů této univerzity.
"Před pár lety ženy nemohly získat práci v odděleních, kde pracovali jejich
manželé," říká Blumová. "Z toho je vidět, že k určité změně v postojích již
dochází."
Metody jsou různé
Zástupkyně ředitele v Národním společenství pro moderní výpočetní
infrastrukturu (NPACI) pod záštitou Supercomputer Centra v San Diegu, Anne
Redelfsová, se snaží změnit způsob, jakým učitelé na základních školách
zacházejí s dívkami. NPACI na svých seminářích pedagogům představuje ověřené
způsoby, jak pro dívky a zástupce menšin vědu a techniku zatraktivnit.
Hledáte-li inspiraci na úrovni celospolečenské, pak s velkou pravděpodobností
narazíte na Anitu Borgovou, která s pomocí společnosti Sun Microsystems v
kalifornském Mountain View vyvíjí webovské technologie pro spojení odborných
ženských organizací se zaměřením na vědu a techniku.
Pár silných slov má i pro technologické vývojáře: "Žijeme v době, kdy ženy
začínají významným způsobem používat techniku. Firmám, které si to doopravdy
dokáží uvědomit a které vyjdou této poptávce vstříc, se otevírají obrovské
možnosti. Nemyslím ale, že by se jim to podařilo s téměř výhradně mužským
řídícím personálem."
Brzký začátek
I organizace skautek (Girl Scouts) si povšimla, jak důležitá je v tomto oboru
včasná výchova. Americké skautky zavedly odznak za dovednost v oboru
technologií a Internetu na úrovních Skřítek, Junior a Senior.
Bývalá skautka, osmnáctiletá Phoenix Maaová, dosáhla své Zlaté ceny za
vytvoření tří webových stránek o shromáždění Girl Scout. Maaová nyní prvním
rokem studuje obor počítačů na Rensselaer
Polytechnic Institute v Troy v New Yorku. Společně se svou instruktorkou,
rovněž bývalou skautkou, tam pracuje na dalším školním webovém projektu.
"Mnoho lidí má nápady, ale často neví, kde začít. Potřebují nasměrovat. Dívčí
skauting mi rozhodně v začátcích pomohl," říká Maaová.
Borgová tvrdí, že i když je to zřejmé a bude to znít stereotypně, problém vězí
v rozdílnosti obou pohlaví. A většina pedagogů a pracovišť je zaměřena spíše na
muže než na ženy.
Jako příklad Borgová uvádí fakt, že chlapci jsou v hodinách agresivnější a
"odstrčí dívky od přístrojů." Tato praktika se pak přenáší na pracoviště, kde
jsou muži často "horlivě" povzbuzováni, zatímco ženy jsou zatlačovány do pozadí.
Ženský příspěvek pro rozvoj technologie je navíc podle Borgové politováníhodně
zanedbáván jak ve třídách, tak i na celém poli techniky.
"Moji mladou sestřenici, která studuje počítačový obor na University of
California v Berkeley, opravdu rozzlobilo, když jim učitel pouštěl slavné video
Triumph of the Nerds. Naprosto totiž opomíjí jakoukoli roli, kterou kdy ženy v
oboru výpočetní techniky sehrály," říká Borgová, která se nedávno podle fóra
Women on the Web, jež sídlí v San Franciscu, umístila mezi pětadvaceti
nejdůležitějšími ženami na Webu. "Ženy v této třídě tak dostaly jakési
poselství, že k tomu, aby vstoupily "síně slávy" v oboru IT, musí být zvláštní
nebo dokonce divné."
NPACI usiluje o odstranění takovýchto předsudků ještě před tím, než mladé ženy
vstoupí na vysokou školu. Ve spolupráci se svou sesterskou aliancí Národním
spolkem pro výpočetní techniku zaměřuje svůj program na vysokoškolské
vzdělávání, spojenectví se vzdělávacími a instruktážními kurzy a studentskými
instruktážními programy, jako jsou třeba vědecké tábory a rozvoj kariéry. Podle
Redelfsové vedlo toto úsilí k 63 % retenční úrovni u vysokoškoláků a 97 %
úrovni u absolventů.
"Dívky, které se před rokem účastnily mimoškolních technologických kurzů, nyní
navštěvují Stanford, MIT a U. C. Berkeley," říká Redelfsová. "Každý rok se
vracejí, aby promluvily v těch samých mimoškolních kurzech, které jim pomohly v
začátcích."
Neztrácejte víru
Diskriminace na pracovištích nezmizela. Dory Kimová, jež se u společnosti West
Valley Technology v kalifornském Sunnyvaley stará o nábor nových členů do
technických oborů, stále ještě od některých klientů mužského pohlaví slyší
určité pochybnosti. "Říkají něco jako: "Tohle je rozhodně chlapské řemeslo,"
nebo "Najděte mi někoho, kdo dokáže uzvednout alespoň 100 liber," vysvětluje
Kimová.
Mnoho žen, jako například Sharon McVeighová Pettigrewová, by spíše odešlo než
bojovalo. "Myslím si, že více takových žen, které jsou stejně jako já
zaměstnány v technologii, jde radši dobrovolně od toho," říká tato ředitelka
Call Center Group v kalifornském San Mateu. "Raději přecházejí do menších
podniků a do manažerských pozic, protože vidí, že tam mají mnohem větší šanci
řídit si svůj vlastní osud."
Opravdu. Ze čtyřiceti žen, které se zúčastnily prosincového setkání
sanfranciské pobočky společnosti Women in Technology International, byly pouze
čtyři opravdové technoložky. Zbytek pracoval v oddělení výrobního marketingu,
managementu, oddělení pro vztahy s veřejností a náboru zaměstnanců.
Podívejte se na Borgovou, která byla vychována ženami, jež pracovaly v oborech
považovaných za tradičně mužské. Na svou BBSku dokonce zaslala snímek ve stylu
Amelie Erhartové, na němž je zachycena její teta, pilotka ve druhé světové
válce. Borgová by ráda viděla v technologickém vývoji více žen, a to co
nejdříve.
Není to špatný nápad. Ženské vnímání a způsob využívání technologií se od
mužského liší. Tvrdí to trojice odborníků z počítačové fakulty na Carnegie
Mellon ve své zprávě, jenž zahrnovala výsledky z průzkumu, v rámci něhož bylo
dotázáno 29 studentů a 20 studentek počítačového
oboru. Podle tohoto dokumentu
muži uvádějí, že používají počítače jako nepřekonatelné hračky, kdežto ženy
považují počítač za nástroj, například pomůcku při výuce, který umožňuje
poskytovat určité služby v širším kontextu.
Při spontánní diskusi na druhé schůzi IWT ke konci loňského roku Borgová
sezvala dohromady technicky orientované ženy
se ženami jiných profesí tak,
aby měly možnost prodiskutovat možnosti využití technologie. "Přišly s velmi
unikátními nápady od rodinného plánování a komunikace až po senzory v domovní
kanalizaci," říká Borgová.
IWT s pomocí jejího projektu pro rozvoj Webu, na kterém spolupracuje s firmou
Sun, přebuduje technologii podporující 12 let starou virtuální společnost
Systers.org, a rozšíří tak toto společenství na všechna seskupení v oboru
ženské vědecké a technické podpory a poradenství. Současně tak vznikne i
středisko vývoje virtuálních produktů, kde budou mít technoložky možnost
rozvíjet nápady pocházející z IWT.
"Chci je mít všechny na síti. Všechny se trochu moc snažíme znovu vynalézt
kolo," říká Borgová. "Internet nám umožňuje vzájemně si vyměňovat nápady a není
třeba vymýšlet žádnou další hierarchii.
Vyčkejte času
Přestože si vyžádá ještě nějaký čas, než cíle těchto žen zaznamenají trvalejší
úspěch, je dnešní doba pro vstup žen na pole IT příhodná. Většina
zaměstnavatelů je ráda přijme obzvláště nyní, kdy je v technice nedostatek
pracovníků. Mnoho společností z Fortune 500 v současnosti dokonce sponzoruje
ženská sdružení s technickým zaměřením.
V dnešní době je podle Vivian Victorové, manažerky pro vývoj aplikací u Ernst &
Young LLP, navíc vysoká poptávka po umění "práce s lidmi", které je tradičně
spojováno se ženami.
"Už nestačí pouze vyvíjet programy," tvrdí Victorová. "Musíme se více zaměřit
na profesní potřeby klientů. Ženské porozumění lidem a chápání vztahů mezi
různými záměry jsou teď žádanější než kdy jindy."

9 1079 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.