Ženy mluví, i když mlčí...

Je všeobecně známo, že ženy obvykle mluví 2x více než muži. Muži toto tvrzení berou s povzdechem jako fakt, ženy h...


Je všeobecně známo, že ženy obvykle mluví 2x více než muži. Muži toto tvrzení
berou s povzdechem jako fakt, ženy ho řadí do kategorie hloupých mužských
pořekadel, jako je například ono známé "dlouhé vlasy, krátký rozum". Proč ale
tomu tak je? I v řešení této, řekněme choulostivé otázky, nakonec pomohly
počítače. Vezměme to ale popořadě.
Lidé mohou komunikovat různými způsoby, kupříkladu posunky, grimasováním, či
písem-nými znaky v různých formách
od textu, přes matematické symboly, notový zápis, až po programovací jazyky.
Avšak nejlépe propracovaný a nejrychlejší způsob sdělování informací je stále
řeč. Ta se vyvíjí statisíce let a prodělala podobně jako softwarové algoritmy
vývoj od konkrétních k velmi abstraktním pojmům. Dnes jsou již neuroanatomicky
známy struktury, které mají zásadní význam pro lidskou řeč.
Řeč má mnoho vlastností a zdá se, že nejdůležitější bude rozlišovat stránku
obsahovou, která má své funkce lokalizovány v dominantní hemisféře (u 95 %
populace je to levá) a melodickou, mající lokalizaci v hemisféře druhé, tj.
nedominantní (zpravidla pravé). Různé situace vyžadují zdůraznění té či oné
stránky řeči. Na odborných zasedáních by měly dominovat složky obsahové, naopak
vrkání milenců či rétorika demagogů se vyznačuje hlavně melodickou složkou
řeči, kde na obsahu tolik nesejde. Představme si situace, kdy by tomu bylo
naopak! Zatím největší neznámou zůstává, jak mozek vytváří z myšlenek slova a
naopak, jak ze slyšených či viděných slov vytváří pojmy.
Využívání stále dokonalejších počítačových technologií nám zprostředkovává nové
poznatky o mozku. Moderní zobrazovací metody jsou založeny na podrobném
průběžném zachycování rentgenových paprsků, radioaktivních částic, magnetických
či ultrazvukových vln. Byly to právě poslední výzkumy prováděné pomocí
pozitronové emisní tomografie (PET) a nukleární magnetické rezonance, které
přispěly k zajímavým výsledkům. Manželé Shaywitzovi na PETu ukázali, že při
vytváření rýmů mají muži aktivaci metabolismu jen v levém frontálním centru,
zatímco ženy v obou frontálních krajinách. Lze tedy říct, že ženy mají 2 centra
řeči, a to druhé melodičtější...
K dalšímu zajímavému výsledku dospěl Ruben Gur, který zjistil, že při relaxaci
mají muži aktivaci ve starých formacích mozkových, což by podle zkratkovitého
výkladu znamenalo, že odpočívající muž myslí akorát na jídlo a sex! Pozoruhodné
je, že za stejných podmínek, čili při relaxaci, mají ženy stále aktivní část
mozku, sloužící mimo jiné řeči. Takže muži, pozor, zdá se, že ženy mluví, i
když mlčí.
8 2999 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.