Ženy vstupují do IT

V CW 10/2002 jsme vás formou ankety požádali o sestavení aktuální podoby vašich čtenářských preferencí. Výsledky ...


V CW 10/2002 jsme vás formou ankety požádali o sestavení aktuální podoby vašich
čtenářských preferencí. Výsledky ankety nám pomohly upravit obraz našeho
typického čtenáře i poopravit kurz, kterým se Computerworld ubírá.
Z ankety vyplynulo, že počet čtenářek Computerworldu vzrostl o další 4 %. Trend
posledních dvou let tedy stále pokračuje a něžné pohlaví představuje již 14 %.
Informační technologie se staly běžnou součástí našeho života a předsudek o
typicky mužské doméně tak postupně bere za své. Oproti loňsku poněkud stoupl
počet svobodných čtenářů (55 %), zatímco počet rozvedených je stejný (4 %). 10
% čtenářů je mladších 20 let, 48 % čtenářů je ve věku mezi 20 a 30 roky, 27 %
je mezi 30 a 40 roky a 15 % je starších 40 let.
Mezi našimi čtenáři je 51 % vysokoškolsky a 42 % středoškolsky vzdělaných lidí.
Pracovní zařazení čtenářů již tradičně sahá od studentů a učitelů (22 %) přes
zaměstnance (46 %), podnikatele a živnostníky (11 %) až po top management firem
(21 %). Čtenáři CW působí ve firmách všech velikostí více než 5 zaměstnanců (15
%), více než 25 (20 %), více než 100 (34 %) a dokonce více než 1 000
zaměstnanců (13 %). 32 % čtenářů přímo rozhoduje o nákupu informačních a
komunikačních technologií do firem. 42 % ovlivňuje nákup IT (předkládá návrhy
či doporučuje investice).
Oproti loňskému roku drobně poklesl průměrný měsíční čistý příjem respondentů
ankety, který se letos pohybuje u 32 % do 10 000 Kč, u 44 % do 20 000 Kč, u 18
% do 30 000 Kč, u 4 % do 40 000 Kč a u 2 % překračuje 40 000 Kč.
Nejpopulárnějším tištěným deníkem našich čtenářů i letos zůstává MF Dnes (32
%). 23 % čtenářů CW nečte žádný tištěný deník a veškeré všeobecné zpravodajství
sleduje pouze na internetu. Hospodářské noviny (13 %) a Lidové noviny (12 %) se
v popularitě propadly až za Právo (14 %).
Čtenáři CW využívají internet nejčastěji ke korespondenci (e-mail), získávání
praktických informací a sledování aktuálního zpravodajství.
Oproti loňskému roku se změnil přístup k využívání digitálních přístrojů.
Mobilní telefon v současnosti používá 97 % našich čtenářů a více mobilních
přístrojů vlastní 12 %. Notebook mezi své digitální pomocníky zařadilo již 37 %
čtenářů. Digitální fotoaparát (25 %) v popularitě předstihl i využívání DVD (22
%). PDA využívá 14 % a digitální videokameru 9 % čtenářů CW. 2 % čtenářů stejně
jako v loňském roce poslouchají hudbu prostřednictvím kapesního MP3 přehrávače.
Úspěch letos zaznamenal T-Mobile (44 %), který historicky poprvé předstihl
Eurotel (36 %) na pozici mobilního operátora větší skupiny čtenářů
Computerworldu. Služeb Českého mobilu využívá 20 % čtenářů CW. Hlavním cílem
ankety bylo ovšem zjistit, jak jste spokojeni se stávající podobou
Computerworldu a co byste na jeho stranách v budoucnu rádi četli. Výsledky této
části ankety nás inspirovaly k drobným změnám v obsahu jednotlivých rubrik,
které budeme postupně v průběhu příštích vydání zavádět. Zásadní změny vzhledu,
funkčnosti i obsahu, dle vašich požadavků, ovšem dozná webové zpravodajství na
adrese: www.cw.cz. V dnešní době, kdy po celém světě krachuje jeden webový
projekt za druhým a i české on-line zpravodajství hledá svou novou tvář,
připravujeme největší změnu podoby internetových serverů Computerworldu,
Business Worldu, LinuxWorldu i Science Worldu od dob jejich vzniku.
V diskusních fórech na tuzemském webu se stále častěji mluví o možnosti
placeného přístupu k určitým informacím. Aktuální anketní otázka proto zní:
Jste ochotni platit za informace na internetových zpravodajských serverech?

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.