Zítřky `a la Big Brother

Na francouzském Azurovém pobřeží se kromě palem a dobrého vína nachází i něco, o čem spousta lidí nemá ani pot...


Na francouzském Azurovém pobřeží se kromě palem a dobrého vína nachází i něco,
o čem spousta lidí nemá ani potuchy. Jde o vědecký park Sophia Antipolis, v
němž jsou k nalezení i technologické laboratoře společnosti Accenture. Mnohá
řešení jsou šita přímo na míru zákazníkům, zatímco na jiných se pracuje
vizionářsky (dle odhadovaných trendů ve vývoji). Obrovská síla společnosti
spočívá v marketingu, neboť vůbec nepřichází s množstvím jinde neviděných
technologií. Pouze kombinuje již existující řešení a dokáže je prodat. A jak
si v Accenture představují zítřek?

Predictive insight
Termín predictive insight lze volně přeložit jako predikční náhled. Tento
přístup je vlastně pokusem o předcházení problémům a jejich včasné řešení,
čímž se výrazně ušetří na nákladech. Jde o to, že lze za pomoci určitých
informací zúžit horizont možného dění (kupříkladu monitorování vozidla nám
může dát určitou představu o tom, kdy by se mohlo porouchat). Zatímco ostatní
metody (například pouhé sledování stavu) reagují až poté, co se něco přihodí,
snaží se predictive insight poruše úplně předejít. Nejprve je nutný sběr dat u
daného stroje (může jít o vozidlo, počítač nebo třeba napěťový generátor) a
zjištění jeho normálních provozních funkcí. Podle grafu se pak "předpovídá"
jeho chování a porovnává se s tím skutečným. Když nastane odchylka mezi tím,
co se doopravdy odehrává, a tím, co by se odehrávat mělo, systém na to
upozorní a udá možný důvod (např. vadná převodovka). Pak je čas zavolat
technika, který se na problém podívá. Tím, že bude vše podchyceno včas, lze
předejít nadbytečným nákladům. Podle Accenture má jejich monitoring úspěšnost
okolo 90 %. Zatím jej používá pouze provozovatel autobusové dopravy v
Chicagu, společnost Metro St. Louis.

Energetika
Důležitost elektrické energie je nezpochybnitelná a poptávka po ní stále
roste. Podle společnosti Accenture je budoucnost v distribuovaném
energetickém modelu (například mikroturbíny, solární panely či větrná energie
přímo pro určitý objekt) namísto centralizovaného (rozvod energie z klasické
elektrárny přes dlouhá vedení) a přizpůsobení se poptávkové křivce během dne.
Kupříkladu po ránu spotřeba prudce stoupá s tím, jak se lidi probouzejí a
zapínají světla a spotřebiče, zatímco když jsou v práci, opět klesne. Pro
kompletní přechod na řešení, jež navrhuje Accenture, potřebujete čtyři
komponenty vlastní "elektrárnu" (například solární panely), "inteligentní"
měřiče spotřeby a spotřebiče, komunikační kanály pro ovládání spotřeby
(například z práce přes Wi-Fi) a přístroje pro zálohování energetického
přebytku pro pozdější použití (baterie). Z dnešního konzumenta by se tak stal
zároveň producent, který by v nouzi mohl energii čerpat od ostatních
producentů/konzumentů. Šlo by tedy o jakousi analogii k dnešním P2P sítím.
Řešení je k dnešnímu dni pro normálního člověka nehorázně nákladné, a tak si
jej lze reálně představit jen v obrovských podnicích, kterým by mohlo pomoci
snížit energetické výdaje.

Biometrie a RFID tagy
Biometrie nás uvádí do světa, kde k identifikaci stačí vlastní prst či oční
zornice. Verifikace při placení otiskem prstu je dozajista velkým lákadlem pro
všechny zapomnětlivce, jejichž peněženka tráví více času na pracovním stole
než v kapse jejich saka. Tento způsob se již v praxi používá (k identifikaci
zaměstnanců v některých firmách a ojediněle i k placení) a vzhledem k poměrně
nízkým cenám hardwaru by hromadná implementace nemusela trvat až tak dlouho.
Věčně omílaná tematika RFID čipů nemohla zůstat opomenuta a předvedeno bylo
její využití například ve vztahu se zákazníky. Tak by klient mohl vstoupit do
své banky a díky RFID tagu v jeho platební kartě by jej na obrazovce uvítala
reklama šitá přímo na míru. RFID lze použít i v dopravě k monitorování cenného
nákladu, fantazii se meze nekladou. Jako u každého sledovacího systému je však
i zde problém ochrany soukromí a zákazník by měl být na používání
identifikačního systému předem upozorněn. "Vše spočívá ve směně vy nám dáte
svou důvěru a vzdáte se určité části svého soukromí, za to dostanete větší
pohodlí a osobní servis," vystihl situaci Martin Illsley, ředitel výzkumu v
Accenture.

Péče o starší a nemocné
Při současném populačním vývoji, kdy neustále stoupá podíl starších lidí, se
podle výzkumníků z IIASA (International Institute for Applied Systems
Analysis) množství lidí, kteří překročili pětašedesátku, zvedne téměř na
třetinu populace. Domovy důchodců nejsou ani dnes optimálním řešením (mnozí
starší raději zůstanou doma, než aby v nich museli trávit své poslední dny), a
tak není divu, že je zde mnoho prostoru pro zlepšení. Vize Accenture spočívá
v tom, že starý člověk bude trávit svůj čas doma, pod dohledem všemožných
senzorů a kamer. Hlavní senzor, umístěný přímo na těle, bude monitorovat
vitální funkce, ostatní snímače budou rozmístěny po bytě. Lékař by pak v
přehledném databázovém systému měl mít přístup ke všem aktuálním datům a mohl
by v nouzi včas zasáhnout. Lidé jsou společenští tvorové, a proto je v
konceptu prostor i pro sociální interakci. Prostřednictvím specializovaných
komunikačních kanálů by starší mohli hovořit se svými rodinami a tak s nimi
trávit čas. Problémem zůstává "big brother" nádech tohoto řešení a (prozatím)
jeho vysoká cena.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.