Živé odkazy

Snad na všech stránkách, o kterých můžeme prohlásit, že se grafik vyřádil, nalezneme živé odkazy. Živými máme n...


Snad na všech stránkách, o kterých můžeme prohlásit, že se grafik vyřádil,
nalezneme živé odkazy. Živými máme na mysli to, že odkaz se po přejetí myší
nějak zvýrazní změní tvar nebo se rozsvítí jasnější barvou. Tohoto efektu lze
dosáhnout jak pro běžné textové odkazy, tak i pro odkazy tvořené obrázky.
Začneme textovými odkazy. Zde je situace velice jednoduchá. Pokud prohlížeč
podporuje pseudotřídu :hover, která je součástí definice druhé verze
kaskádových stylů (CSS2), máme vyhráno. Stačí pomocí stylu nastavit požadované
vlastnosti odkazu po přejetí myší:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Živé textové odkazy</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css"><!-:hover { font-weight: bold; color: yellow }
--></STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Živé textové odkazy</H1>
<P><A HREF="nekde.html">Ukázkový odkaz</A>
včleníme do běžného textu stránky.
</BODY>
</HTML>
V této ukázce jsme definovali, že odkazy mají být po přejetí myší zobrazeny
tučným písmem a žlutou barvou. "Živě" se odkazy budou chovat pouze v prohlížeči
Internet Explorer verze 4.0 a vyšší. Ostatní prohlížeče zatím
pseudotřídu :hover nepodporují a odkazy se v nich budou chovat zcela normálně.
U obrázků je už situace poněkud složitější. MSIE 4.0 podporuje nestandardní
rozšíření kaskádových stylů o tzv. filtry vytvoření živých odkazů z obrázků je
pak hračka. My však chceme vytvářet stránky, které se budou živě chovat v co
největším množství prohlížečů. Ukážeme si proto také postup, který funguje v
prohlížečích Netscape Navigator verze 3.0 a vyšší a Internet Explorer verze 4.0
a vyšší.
Nejprve si musíme pro každý obrázek připravit jeho "živou" a "mrtvou" variantu.
My použijeme pro aktivizovaný odkaz barevný obrázek a pro jeho neaktivní verzi
černobílou variantu obrázku.
Nyní můžeme do stránky vložit obrázek dalsioff.gif jako odkaz. Nesmíme
zapomenout obrázek pojmenovat pomocí atributu NAME, abychom se pak na něj mohli
odkázat v rámci objektového modelu dokumentu. Potom již můžeme u tagu <A>
přidat obsluhu událostí onMouseOver a onMouseOut, která zajistí požadovanou
změnu obrázku.
<A HREF="dalsi.html" onMouseOver="document.Dalsi.src='dalsi on.gif'"
onMouseOut="document.Dalsi.src='dalsi off.gif'"> <IMG SRC="dalsioff.gif"
WIDTH=130 HEIGHT=
50 BORDER=0 NAME=Dalsi ALT="Pokračování"></A>
Výše uvedená ukázka je zcela funkční, není však zdaleka profesionální. Některé
starší prohlížeče nemusejí znát příslušný objekt a mohou uživatele překvapit
nemilou chybovou hláškou. Navíc není "živá" varianta obrázku "přednačtena"
společně se stránkou a odkazy se budou ze začátku aktivovat se zpožděním.
Vylepšenou variantu živých odkazů, která navíc definuje funkce užitečné pro
zařazení většího množství živých odkazů, jsme si pro vás připravili na závěr
dnešního tipu.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ukázka živých odkazů</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript"><!
--var scriptsOn = false;
if (((navigator.appName == "Netscape") && (parseInt(navigator.appVersion) >=
3)) || ((navigator.appName == "Microsoft Internet
Explorer") && (parseInt(navigator.appVersion) >=4))) scriptsOn = true;
function RegisterImage(imgName, imgOn, imgOff)
{ if (scriptsOn) { eval (imgName + "On = new Image()"); eval (imgName + "On.src
= "" + imgOn + """); eval (imgName + "Off = new Image()"); eval (imgName +
"Off.src = "" + imgOff + """);
}
}
function ImageOver(imgName)
{ if (scriptsOn) eval ("document." + imgName + ".src = " + imgName + "On.src");
}
function ImageOut(imgName)
{ if (scriptsOn) eval ("document." + imgName + ".src = " + imgName + "Off.src");
}
RegisterImage ("Dalsi", "dalsion.gif", "dalsioff.gif");
RegisterImage ("Predchozi", "predon.gif", "predoff.gif");
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=WHITE>
<A HREF="pred.html" onMouseOver="ImageOver('Predchozi')"
onMouseOut="ImageOut('Predchozi')"> <IMG SRC="predoff.gif" WIDTH=130 HEIGHT=
50 BORDER=0 NAME=Predchozi ALT="Předchozí"></A>
<A HREF="dalsi.html" onMouseOver="ImageOver('Dalsi')"
onMouseOut="ImageOut('Dalsi')"> <IMG SRC="dalsioff.gif" WIDTH=130 HEIGHT=50
BORDER=0 NAME=Dalsi ALT="Pokračování"></A>
</BODY>
</HTML>


8 2917 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.