Život je změna

Novodobé americké přísloví říká, že "Change for change is almost necessity". Nebudu rozvádět obecnou rizikovost té...


Novodobé americké přísloví říká, že "Change for change is almost necessity".
Nebudu rozvádět obecnou rizikovost této "trial & error" metody, protože
zkušenosti v IT ukazují, že je to většinou metoda úspěšná. Také jsme se dali
touto cestou, protože poslední velkou změnu jsme udělali před dlouhými pěti
lety.
Na začátku tohoto roku jsme se rozhodli více využívat předností internetu a
"rychlé zpravodajství" na webu aktualizujeme třikrát denně. Můžeme konstatovat,
že našim čtenářům se to líbí a návštěvnost utěšeně roste. Na půli cesty však
zůstat nemůžeme. Jak pozornému čtenáři neuniklo, slaví Computerworld letos,
přesně 18. května, své patnácté výročí. A jelikož Softwarové noviny, o několik
měsíců starší počítačové periodikum, právě mění název na "Click!", a zřejmě
tedy obrací svoji pozornost k jinému druhu čtenářů, stává se Computerworld
nejstarším časopisem pro IT profesionály. Ne náhodou říkám časopisem, protože
Computerworld opouští svoji novinovou tvář a od července nabírá novou formu
časopisu. To je druhá vývojová změna.
Do třetice se stávající šéfredaktor Computerworldu a Business Worldu Karel
Taschner rozhodl otočit kormidlem své životní dráhy a po deseti letech v
Computerworldu zamířit jinam. Možná, že do "klidnějších vod". Jestli je v tak
dynamickém odvětví, jako je IT, průměrná "doba života" 5,6 roku, tak je to
úplně v normě. Karel stanul v čele redakce v prosinci 1998. Nyní, na své
narozeniny dostává Computerworld nového šéfredaktora. Petr Mandík je po
dlouholetých šéfredaktorech Zbyšku Bahenském a Karlu Taschnerovi další v řadě.
Je v tom kus symboliky. Už v tom roce 1998 začínali ti bystřejší chápat, že
internetová bublina začíná praskat. Také dnes začínají ti bystřejší chápat, že
začíná praskat další vize, a sice v době nástupu internetu tolik zdůrazňovaný
zánik papírových médií. Nicméně i internet stačil pevně zakotvit v mediálním
světě. Vydavatelé deníků se diví, že v Praze poklesly jejich prodeje o deset
procent. Že by internet? Bible svatá říká "Co je císařovo, dejte císaři..." a
my říkáme, že co patří na web, bude na webu, a co patří na papír, bude na
papíře. Každé médium má svůj specifický obsah i formu a také rozdílné možnosti.
A to je zásadní výzva pro nového šéfredaktora. V komplementární symbióze obou
médií vytvářet atraktivní obsah k plné spokojenosti čtenáře. Globální
informační zdroje IDG tuto možnost dávají.
Jak vypadá nový management? Petr Mandík vystudoval technickou kybernetiku na
FEL ČVUT a v Computerworld úspěšně pracuje už osm let. Také nového ředitele
Computerworldu a Business Worldu Martina Faťuna je jednoduché představovat.
Martin má nejen desetiletou praxi na různých pozicích v Computerworldu, ale i
dostatečné odborné předpoklady. Na MFF KU vystudoval teoretickou kybernetiku,
matematickou informatiku a teorii systémů. Věřím, že pod jejich vedením dostane
Computerworld nový impulz do dalších úspěšných let.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.