Životnost PC lze výrazně ovlivnit

Počítačové systémy už nejsou, co bývaly a IT oddělení výhody plynoucí z tohoto faktu plně využívá. Stejně, jak...


Počítačové systémy už nejsou, co bývaly a IT oddělení výhody plynoucí z tohoto
faktu plně využívá. Stejně, jako je tomu u životnosti a spolehlivosti serverů,
i PC a laptopy se v tomto směru zlepšily a organizace své vybavení udržují v
provozu po delší dobu. "Průměrný interval mezi obnovou zařízení se nyní u
serverů pohybuje mezi čtyřmi až šesti lety, což je déle než perioda dvou až tří
let, běžná v 90. letech," tvrdí zástupci společnosti Yankee Group Research.
Přísnější rozpočty navíc IT nutí, aby uvažovalo o dalším prodloužení těchto
životních cyklů.

V některých případech si organizace ponechávají servery a desktopy ještě déle.
"Některé z našich strojů jsou staré osm nebo devět let," říká Michael Dunham,
manažer informačních systémů ve společnosti Fun Sun Vacations. Dodává, že jeho
firma, která má okolo 60 serverů, až donedávna na starší jednotky jednoduše
migrovala méně kritické úlohy a provozovala systémy tak dlouho, dokud úplně
neodešly. Nyní se Fun Sun ustálila na pětiletém plánu nahrazování pro všechny
své stroje.
Požadavky IT oddělení týkající se životního cyklu zvedly laťku i pro samotné
výrobce. "Pociťujeme větší tlak na to, abychom zajistili, že boxy vydrží po
delší časové období," potvrzuje Bill Owens, viceprezident služeb a podpory ve
společnosti Lenovo Group.
"Orientace na cashflow motivuje firmy k tomu, aby si vybavení ponechaly déle,"
říká David Phieler, viceprezident outsourcingu IT ve společnosti Electronic
Data Systems. "Rozpočty jsou těsnější, než bývaly před deseti lety," dodává.
Systémy jsou také mnohem lépe navrhovány, takže jsou více přizpůsobeny pro
řešení poruch. Komponenty vyměnitelné za chodu (hot-swap), prediktivní analýza
poruch subsystémů, jako jsou diskové jednotky, či redundance ve všech směrech
(od procesorů až po napájecí zdroje), to všechno činí poruchy méně bolestivými.
"Přesun zájmu směrem k rozšířené životnosti vybavení si získal podporu zejména
po krachu dot.com firem," říká Jeff Wood, ředitel aliancí ve společnosti
CompuCom Systems, která se stará o údržbu IT vybavení korporátních klientů.
"Ekonomika přinutila spoustu firem, aby setrvaly u svého vybavení poněkud
déle," vysvětluje. Ale přesto, že se firemní klima zlepšovalo, dospěly mnohé
organizace k tomu, že začaly od svého vybavení očekávat prodloužení životních
cyklů. "Nyní se v mnoha případech drží svých serverů po dobu čtyř až šesti let."
John Enck, analytik společnosti Gartner, také pozoruje, že si jeho klienti
ponechávají počítače déle. "Vysledoval jsem určitý trend směrem k prodlužování
nasazení strojů směrem k rozpětí čtyř až pěti let namísto donedávna obvyklých
tří až čtyř let," říká.

Inovace na starém
"Životní cyklus PC se nyní pohybuje od tří do čtyř a půl roku," říká analytička
firmy Yankee Group Laura DiDiová. Také upgrady operačních systémů musejí
počkat, dokud není obnoven hardware ačkoliv mnohé organizace i dnes namísto
toho, aby pro nový software kupovaly nový hardware, instalují nové operační
systémy na stávající vybavení.
Podle nedávného průzkumu firmy UBS Investment Research to vypadá, že až bude na
trh uveden systém Vista od společnosti Microsoft, budou jej firmy mnohem
pravděpodobněji instalovat na existující hardware, než tomu bylo u předchozích
verzí operačního systému. Skutečností je, že 40 z 60 respondentů naznačilo, že
budou raději upgradovat stávající PC, než aby je nahrazovali.
"Z perspektivy trvanlivosti mohou jít počítače ještě dále než jak je tomu u
současných cyklů obnovy," říká Howard Rocker, vedoucí architekt pro mobilní a
dektopový vývoj ve firmě Lenovo. "Desktop může snadno vydržet i sedm let,"
tvrdí. Laptopy jsou vzhledem k tomu, jakému zacházení jsou vystaveny, trvanlivé
méně. "Navzdory masivnějšímu designu skříní a inovacím, jako jsou pevné disky,
které odstaví čtecí hlavičky, jakmile je detekován pohyb, nevydrží většina
laptopů bez poruchy déle než tři roky," říká Locker. "Většina poruch se
vztahuje k harddisku," uvádí Jim OGrady, ředitel pro řešení založená na
technologii vysoce výkonného souborového systému ve společnosti
Hewlett-Packard.

Poruchovost PC
"Míra poruchovosti může být pro notebooky během prvního roku až 20 %," tvrdí
analytik firmy Gartner Leslie Fiering. "Tento ukazatel přepočtený na rok činí
pro desktopy ve třetím a čtvrtém roce okolo 15 %, avšak u notebooků činí zhruba
28 % ve třetím roce a ve čtvrtém může dosáhnout dokonce až 35 %."
Tyto statistiky nicméně neodradí firmy od toho, aby ze svých laptopů zkoušely
vymačkat maximální životnost. "Obvykle u nich setrváváme do té doby, až úplně
odejdou," připouští Mark Flieger, viceprezident informačních služeb ve
zdravotní instituci Occupational Health & Rehabilitation. Uznává ale, že když
se začnete posouvat za hranici čtyř až pěti let, začnou tyto přístroje
odpadávat jako mouchy.
"Začínáme se setkávat s tím, že se problémy vyskytují především ve čtvrtém roce
fungování," potvrzuje Michael Kahn, viceprezident pro technologické plánování v
Bank of New York. Zatímco u desktopů jsou komponentami, u nichž
nejpravděpodobněji dojde k poruše, pevné disky a napájecí zdroje, u laptopů
jsou to obrazovky, které mají tendence praskat. "To se nám jeví jako největší
problém," dodává Kahn.
Paul Melnyk, ředitel skupiny obchodních technologií ve společnosti Alias
Systems, tvrdí, že čtyřaž pětiletý cyklus je pro laptopy přibližně
odpovídající. "Máme kusy, které jsou staré pět let a stále bez problémů
fungují," říká. Aby napomohl jejich co největší výdrži, střídavě zavádí do
provozu nové stroje a ty starší přesouvá do zápůjčkového skladu pro
zaměstnance, kteří k práci používají své desktopy a přenosné systémy potřebují
jen pro příležitostné pracovní cesty.

Problematické komponenty
"Další obvyklé poruchové body představují klávesnice, napájecí zdroje a větráky
pro chlazení CPU, a to obzvláště u desktopů," shodují se uživatelé i výrobci.
"U našich serverů jde většinou o napájecí zdroje a větráky," souhlasí Dunham.
Novější LCD displeje vydrží déle, a to jak na laptopech, tak jako náhrada za
CRT u desktopů. "U dřívějších notebooků s TFT se vyskytovaly vadné pixely. Ty
během posledních několika let úplně zmizely," říká Flieger.
Také délka života monitorů se zlepšila. "Máme LCD, která jsou čtyři roky stará
a kvalita je stále mnohem lepší než u CRT," tvrdí Mike Sink, ředitel
infrastruktury ve firmě Kichler Lighting. Dnešní LCD by měla podle odborníků
firmy Lenovo vydržet šest až sedm let.

Pohled vpřed
Organizace, které chtějí udržet systémy v provozu déle, budou úspěšnější,
budou-li se při nákupech dívat dopředu. DiDiová z Yankee Group říká, že by
organizace měly nakupovat servery od předních výrobců, volit high-endové
konfigurace, aby pozdržely jejich zastarávání, a dodržovat nejlepší praktiky,
co se týče třeba umístění vybavení do místností s řízenou klimatizací.
"Kupujeme boxy vyšší třídy. Kupujeme vyšší verze, abychom mohli za své peníze
získat více," říká Dunham z firmy Fun Sun. Tato strategie má také další výhodu
funkce starších serverů mohou být konsolidovány na nových strojích. Dunham
například nahradil pět starých serverů, na nichž byl provozován DNS (Domain
Name System) a software pro monitorování systémů, jedním dvouprocesorovým
serverem využívajícím CPU Intel Xeon. "Z hlediska výkonu by překonal všech pět
zmíněných serverů spojených proti němu," tvrdí.

Klíčem je údržba
Po instalaci je pro životnost PC kritická údržba. "Horko a prach jsou
největšími nepřáteli počítačů," říká OGrady z firmy Hewlett-Packard. "Pokud
neprovádíte preventivní údržbu, prach se dostává dovnitř PC a po čase způsobuje
jejich poruchy." Údržba je obzvláště důležitá tam, kde nemohou být okolní
podmínky, jako je teplo, vlhkost a prach, kontrolovány. "Ve skladovém a
provozním prostředí špína systémům skutečně škodí. Ucpává zkrátka jejich
útroby, teplo přibývá, a to vše způsobuje nárůst poruch," vysvětluje OGrady.
Dunham je zastáncem měsíčního čistění serverů včetně větráků. "Je to jedna z
nejdůležitějších věcí, které lidé zanedbávají, a to dokonce i v čistém
prostředí," říká. Zatímco technici provádějí údržbu, přebírají zátěž záložní
servery.
DiDiová poznamenává, že starší servery mohou rovněž sloužit jako "studené"
zálohy pro servery v přední linii během prostojů. V případě windowsových
serverů, jak říká, dovolují nové smlouvy pro množstevní licencování využívat
studené záložní servery pro potřeby redundance bez toho, že by způsobily nárůst
nákladů.
Udržování vybavení v provozu po delší dobu má jednu nevýhodu. "Většina firem
každý rok "otočí" nějaké to procento systémů, takže například pětiletá doba
rotace může znamenat nutnost spravovat více různých modelů," podotýká Rocker.
"Jestliže počítače nahrazuji každé tři roky, ve kterémkoliv okamžiku mám pouze
tři modely, které musím podporovat," popisuje. "Jestliže je měním každých pět
let, mám k dispozici už modelů pět."
Jak počítače stárnou, může být obtížnější sehnat náhradní součásti. "Žádný
výrobce se nezaváže, že bude poskytovat náhradní součástky po více jak pěti
letech," říká Enck z Gartneru. V průběhu doby pak může cena za tyto starší,
pomalejší náhradní díly ve skutečnosti dokonce vzrůst.

Ceny klesají
Mezitím ceny nového vybavení pokračují v poklesu. "Vloni mohly firmy koupit
serverovou konfiguraci střední třídy, vybavenou dvěma až čtyřmi procesory,
která poskytuje o 40 až 50 % vyšší výpočetní výkon, lepší spolehlivost a
škálovatelnost, za cenu o 50 až 60 % nižší, než jakou zaplatily za
jednoprocesorový stroj, jenž si pořídily v roce 1999," argumentuje DiDiová.
Avšak Dunham říká, že to nejsou ani tak problémy s údržbou, nýbrž požadavky na
změny softwaru, které nakonec většinu firem přinutí vybavení upgradovat. Proto
je pro firmu klíčové řízení cyklů softwarových upgradů. "Pokud jde o poruchy
počítačového hardwaru, nesetkali jsme se s tím, že by příliš mnoho strojů úplně
odešlo," říká Dunham.
Kahn popisuje, že v Bank of New York to, co ve skutečnosti ořezává délku
životního cyklu jeho počítačů z pěti až šesti let na čtyři, jsou požadavky
bezpečnostního softwaru. "V současnosti se u převážné většiny vybavení
nacházíme na úrovni čtyřletého životního cyklu," říká, "což je pořád déle, než
je průměr ve většině firem před pár lety." Kahn dodává, že by preferoval
ponechat si vybavení dokonce ještě déle. "Historicky jsme si IT vybavení vždy
nechávali po delší časové období," uzavírá.Protipól: Argument pro kratší životní cykly
Mike Sink, ředitel infrastruktury ve společnosti Kichler Lighting, se vždy
pokoušel dosáhnout u IT vybavení životnosti šest až sedm let, avšak pokoušet se
spravovat starší stroje, nahrazovat opotřebované jednotky a postupně IT
vybavení přesouvat dolů v "potravním řetězci" s tím, jak systémy stárly to
představovalo zkrátka příliš mnoho práce. Nyní má na vše od serverů až po PC a
vybavení v datovém centru společnosti dobu nahrazování stanovenou na 36 měsíců.
Sink uvádí několik důvodů, proč přešel zpět k tříletému cyklu výměn. "Odborné
znalosti týkající se staršího vybavení mají tendence postupně ubývat s tím, jak
přicházejí nové technologie," vysvětluje, "a starší systémy také příliš dobře
nezvládají novější aplikace či operační systémy." Navíc preferuje proaktivní
přístup a mění IT vybavení pravidelně, než aby riskoval poruchy dokonce i když
je riziko relativně malé (například každé tři roky nahrazuje disková pole).
Ačkoliv se mu nestalo, aby nějaké diskové pole selhalo disky jsou vyměnitelné
za chodu (hot-swappable) a odolné proti poruchám obává se, že vícenásobná
porucha by pole vyřadila z provozu. "Neříkám, že disky nejsou po třech letech
provozu dobré, jde jenom o to, že porucha je pravděpodobnější," tvrdí.
Mohl by Sink ušetřit víc peněz, kdyby zvýšil dobu používání strojů? Možná.
Nemyslí si ale, že to stojí za případné nesnáze. "Když záruka skončí, nasadíme
nový stroj. Tento přístup eliminuje spoustu problémů," dodává.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.