Zkuste se připojit jinak

Za současného stavu možností připojení společnosti k síti není rozhodnutí pro nějakou konkrétní alternativu otáz...


Za současného stavu možností připojení společnosti k síti není rozhodnutí pro
nějakou konkrétní alternativu otázkou dlouhodobé strategie, ale spíše
konkrétních místních podmínek, a to jak technických, tak cenových. Firmy
provozující ISP služby mohou lákat barevnou reklamou spojenou se zajímavými
cenovými balíčky, službami navíc nebo jinými zvýhodněními. Je přitom paradoxní,
že občas spíše společnosti, které si nic podobného nemohou nebo nechtějí
dovolit, mohou poskytnout lepší a levnější službu než nejeden gigant. Malí
subprovideři pochopitelně nejsou řešením a vlastně
ani partnerem pro velikou firmu. Avšak pro potřeby menších společností nebo
odloučených poboček mohou posloužit velice dobře. Jestliže ještě přednedávnem
byly odpovědí na otázku připojení k síti pouze dvě varianty pevná linka (velcí)
versus komutované připojení (malí), dnes se prostor mezi těmito rozevřenými
nůžkami naplnil množstvím přechodných alternativ.
Jisté je, že velké nároky na síťový provoz, jeho dostupnost a spolehlivost
znamenají i velkou investici. Pro potřeby kancelářského využití internetu nebo
pro připojení malé sítě s málo službami však rozhodně nemusíme kalkulovat s
výkonem ani částkami nutnými pro zajištění prvního případu.

Nabídka už není iluzí
Českému trhu s ISP službami donedávna chyběla "škálovatelnost". I
poskytovatelé, kteří se tvářili, že mají řešení skutečně pro každého, se ve
skutečnosti snažili jen uspokojit potřeby každého zákazníka z určitého rámce.
Pokud nepočítáme služby provozované nebo původně vytvořené výlučně pro domácí
uživatele nebo maximálně neziskové organizace, představovalo tento rámec
přibližné množství peněz, které je zákazník ochoten za připojení zaplatit.
Pokud bychom si tyto ceny, zejména pak jejich pořizovací složku, rozkreslili na
úsečku, kde jedním krajním bodem je dial-up a druhým klasická pevná linka, pak
se nacházely od středu spíše doprava. To znemožňovalo je-jich větší rozšíření.
Dnes ovšem dochází k postupnému a velmi zdravému srovnávání jak pořizovacích,
tak provozních cen a ke skutečnému, nikoliv jen optickému, škálování
jednotlivých služeb. Naneštěstí do hry vstupuje další, dříve druhořadý prvek,
kterým je geografická dostupnost. Firma působící ve velkém městě má z
pochopitelných příčin mnohem větší výběr než ji-ná ve městě malém či na
venkově. Nedá se očekávat, že by se tato situace v brzké době radikálně
zlepšila. Investice do infrastruktury v místech, kde není vybudovaná vůbec nebo
jen málo, nejsou zanedbatelné. I tak lze ale doufat, že postupem času najde
každý své optimální řešení pro přístup k internetu na liberalizujícím se
telekomunikačním trhu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.