Zlatá horečka v českých telekomunikacích

Týden v byznysu Stejně jako loni se i letos stává oblast telekomunikací letním hitem. I tentokrát jde o výběrové ř...


Týden v byznysu
Stejně jako loni se i letos stává oblast telekomunikací letním hitem. I
tentokrát jde o výběrové řízení přestože svojí atraktivitou těžko předčí loňský
boj o licenci pro 3. mobilního operátora, slibuje zajímavé soutěžení. Kdo tedy
získá licence na zřizování a provozování sítí FWA (Fixed Wireless Acces)?
Popravdě řečeno, pověst výběrových řízení je u nás mizerná. Ostré zákulisní
boje a posléze jen chabě obhajovaná rozhodnutí výběrových komisí jen málokdy
uspokojí oprávněný požadavek na transparentnost celého procesu a stejně zřídka
oslní logikou prezentovaných názorů. Přesto se firmy nevzdávají a s každou
novou příležitostí je prezentována víra, že tentokrát to bude lepší.
Tato víra bude v nejbližší době podrobena několika zkouškám. Tou nejbližší a
momentálně nejviditelnější je probíhající výběrové řízení na 3 licence na
zřizování a provozování celoplošných veřejných přístupových telekomunikačních
sítí typu P-MP v pásmu 26 GHz. Jde o velmi zajímavou záležitost. Širokopásmový
přístup k Internetu a možnost poskytování dalších služeb pomocí bezdrátového
přístupu k páteřním sítím znamená reálnou alternativu vůči stávajícímu monopolu
Českého Telecomu.
A nejen vůči němu v rámci výběrového řízení je totiž definován tzv. nezpůsobilý
předkladatel, kterým je v tomto případě každá firma, která je již držitelem
licence k pevné či mobilní veřejné telefonní síti. Přeloženo do lidské řeči,
tendr je otevřen novým hráčům na trhu. Důvodů je podle ČTÚ několik. Jednak je
tu snaha po rozšíření okruhu rovnocenných poskytovatelů působících na českém
telekomunikačním trhu, z čehož vyplývá, že je žádoucí neumožnit současným
poskytovatelům veřejných telekomunikačních služeb s dominantním, resp. výrazným
podílem na telekomunikačním trhu v ČR další podstatné rozšíření jejich
působnosti. A za druhé, jelikož kmitočtové spektrum je fakticky omezeným
přírodním zdrojem, je důležité zachovat zásadu rovnocenného přístupu k jeho
využívání tedy nekumulovat práva u nejužšího okruhu zájemců. Výsledky
výběrového řízení sdělí ČTÚ veřejnosti 21. září letošního roku.
Kdo získá ČRa?
Dalším telekomunikačním tématem letošního léta je privatizace státního podílu v
Českých radiokomunikacích. Jde o lákavé sousto, které jistě nezůstane
nepovšimnuto. A to přesto, že má firma potíže její letošní hospodářské výsledky
charakterizuje prudký pokles zisku oproti loňskému roku. Jedním z důvodů je
odkoupení opce od konsorcia CMobil, jehož výsledkem má být zvýšení základního
jmění společnosti RadioMobil zářivé to dcery Českých radiokomunikací.
Právě před týdnem vypršela lhůta, do které měli zájemci o 51% balík akcií ČRa
držených státem předložit své nabídky, resp. vyjádřit svůj zájem poradci
privatizace společnosti ABN AMRO Rotschild.
Známí zájemci jsou v podstatě dva jednak společnost TeleDanmark, která již v
ČRa vlastní 20,8 % akcií, a jednak Deutsche Telekom, jenž na základě již
zmíněné opce získá příští rok 60% podíl v RadioMobilu. Jeho zájem o naše
telekomunikace dokumentuje i většinový podíl v pražské síti Pragonet. I zde si
na výsledky počkáme do konce září.
Zlatá vidina UMTS
O UMTS se nyní hodně mluví především ve spojitosti s astronomickými částkami,
které padají na aukcích národních licencí. Operátoři vědí, že právě zde je
jejich budoucnost, a jsou proto odhodláni dát opravdu hodně. Nicméně ani zlatou
slípku nejde škubat donekonečna reptání operátorů již dostalo i svou konkrétní
podobu. Jde o otevřený dopis výkonného ředitele nizozemského operátora
společnosti Versatel Garyho Meschema, ve kterém vyzývá Evropskou komisi k
přešetření, zda aukce na UMTS licence nejsou v rozporu s právními předpisy EU.
Těžko říct, jaké se mu dostane odpovědi, nicméně je zřejmé, že ztráty na
aukcích si společnosti posléze vyberou jinak. Jednak se zpomalí budování
infrastruktury a jednak si operátoři budou snažit zahojit rány na svých
klientech.
U nás ministerstvo dopravy a spojů postupuje rozvážně. Koncem minulého roku
požádalo zainteresované subjekty o vyjádření k problému a na základě těchto
stanovisek již vyhotovilo dokument, který bude posléze předložen vládě. Podle
návrhu by měli dostat licence stávající operátoři sítí GSM s tím, že zaplatí
administrativní náklady spojené s jejich vydáním zvýšené o částku, určenou
vládou. Pokud by některý z operátorů neměl zájem nebo nesplnil zadané podmínky,
vyhlásí se na jeho licenci výběrové řízení.
Dokáží se úředníci ve svém jednání držet logiky a transparentnosti? Uvidíme.
0 2140 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.