Zloději mobilů, řeste se!

Finští výzkumníci přišli se zajímavým řešením v boji proti krádežím mobilních telefonů a PDA zařízení. ...


Finští výzkumníci přišli se zajímavým řešením v boji proti krádežím mobilních
telefonů a PDA zařízení.

Nová technologie možná zabrzdí celosvětově stále rostoucí počet případů s
ukradenými mobilními telefony. Podle ní by se totiž zloději museli naučit
imitovat styl chůze potenciální oběti.

Identifikace dle chůze
Ač to zní neuvěřitelně, skupina vědců z VTT (Technického výzkumného centra) ve
Finsku vyvinula speciální technologii, která má znemožnit krádeže kapesních
zařízení a mobilních telefonů, a sice prevencí proti neautorizovanému použití,
a to na základě detekce změn fyzického pohybu majitele mobilního zařízení.
Unikátní technologie využívá speciální senzory instalované v mobilním zařízení,
které dokáží změřit určitý charakteristický způsob chůze uživatele. Získané
údaje se pak automaticky ukládají v paměti přístroje (systém sbírá data o chůzi
ve všech rovinách 3D acceleration measurement). Na základě průběžného měření
totiž senzory porovnávají data s již uloženými hodnotami. V případě, že se
odlišují, přístroj automaticky "zamrzne" a jeho další využití si vyžádá
přístupové heslo.
"Jednou z hlavních výhod této biometrické metody je její nenáročnost, kdy na
straně uživatele nevyžaduje žádnou speciální akci," podotýká ředitel výzkumu
Heikki Ailisto. A dodává: "V porovnání s hesly a dalšími biometrickými metodami
identifikace senzor založený na technologii rozpoznávání způsobu chůze
potvrzuje identitu jednoduše, aniž by samotný uživatel musel nějakým způsobem
zakročit." Finští výzkumníci testovali novou technologii přes dva měsíce se 36
lidmi, z nichž jich 19 byli muži a zbytek tvořily ženy. Správná identifikace
přitom proběhla z více než 90 % případů. Přestože nová technologie není zcela
bez "mušek" za prvé, požadované senzory nejsou stále příliš rozšířené kvůli
vysoké ceně, a za druhé, technologie si musí přivyknout na změnu chůze
uživatele zapříčiněnou například výměnou obuvi Ailisto doufá, že popisovaná
patentovaná technologie by se mohla v nových mobilních telefonech, PDA
zařízeních a noteboocích objevit v průběhu příštích dvou let.

Snímač otisku prstů
S jinou metodou, která by měla také zabránit nejrůznějším kriminálním
přestupkům a častým krádežím nejen mobilních kapesních přístrojů, přišla
francouzská společnost Sagem, mimo jiné světový
výrobce stejnojmenné značky mobilních telefonů. Vyvinula statické biometrické
zařízení, známé pod názvem LiveScan, které již od minulého roku využívají
příslušníci policie v Novém Jižním Walesu v Austrálii, avšak prozatím pouze ve
vnitřních prostorách policejní stanice. Již brzy by se ale měli
dočkat přenosné verze tohoto biometrického zařízení, které bude možné používat
při rutinních dopravních zásazích pro kontrolu identifikace přímo na místě
činu. "Zařízení, které bylo představeno u příležitosti nedávné výstavy nových
mobilních telefonů v Sydney, dokázalo při svých kapesních rozměrech sejmout až
100 tisíc otisků prstů," uvedl zástupce společnosti Sagem. A dodal, že jednotky
pro přenosný LiveScan jsou velmi inovativní a na trhu se komerčně objeví
lokálně v Austrálii někdy na konci letošního roku.

Krade se stále víc
Výše uvedené kroky opět připomněly fakt, že mobilní telefony jsou stále
populárnějším terčem pro nejrůznější kriminální živly, a je proto nutné na
ochranu proti jejich krádežím něco podniknout. Samotné statistiky hovoří jasně.
Jen v Asii, kde se krádež mobilních telefonů stala klíčovým faktorem co do
růstu pouliční kriminality, jsou každým rokem ukradeny nebo ztraceny miliony
těchto přístrojů. Ve Velké Británii se počet ukradených mobilních zařízení
ročně blíží rovněž k milionu. Německo či například Švédsko registruje kolem 100
tisíc odcizených telefonů měsíčně. Policejní statistika z doby přede dvěma
třemi lety u nás evidovala téměř 40 tisíc odcizených telefonů. Ať už ale
statistiky říkají cokoliv, reálná čísla jsou v podstatě mnohem vyšší, už i z
toho důvodu, že ne všichni poškození krádež svého přístroje nahlásí. (Navíc, ne
v každém případě jde o trestný čin. Pokud totiž cena telefonu nepřesáhne v
zákoně specifikovanou hodnotu, což při současné klesající ceně telefonů není
vůbec vyloučené, jde pouze o přestupek.)

Globální snaha
Již v loňském roce začali výrobci mobilních telefonů za podpory sdružení GSM
Association sdružující většinu světových operátorů podnikat první kroky proti
krádežím telefonů. Šlo o implementaci tzv. čísla IMEI (International Mobile
Equipment Indentity), které představuje jakousi obdobu rodného čísla, tedy
nezměnitelného identifikačního údaje. Nový majitel zcizeného telefonu by tak na
základě seznamu nahlášených identifikačních kódů (výrobní číslo telefonu)
ukradených přístrojů neměl mít možnost přístroj nikde používat. U nás však ve
větší míře tyto seznamy stále chybějí (například ale tuzemský mobilní operátor
Eurotel se v boji proti zlodějům připojil svým registrem kradených mobilních
telefonů, tzv. blacklistem, podobnou službu nabízí i Oskar na internetovém
serveru Mobil.cz), a tak i po roce existence této iniciativy je IMEI u většiny
telefonů na trhu s pomocí schopnějšího technika lehce přeprogramovatelné. Na
řadu proto přicházejí alternativní řešení. Jedním z nich je například produkt
Mobiledit! Forensic společnosti Compelson, který kriminalistům umožňuje rychlou
analýzu cenných průkazních dat ze širokého portfolia mobilních telefonů a
automatizované generování podrobných protokolů v mnoha jazycích. Ve světě tento
český software využívají například kanceláře Scotland Yardu či řada dalších
policejních oddělení ve Velké Británii.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.