Zlověstné předpony

Dnes stačí ve firmě prohlásit, že se bude něco "re" nebo "de" a lidé mají obavy. Stalo se totiž téměř notoricky zn...


Dnes stačí ve firmě prohlásit, že se bude něco "re" nebo "de" a lidé mají
obavy. Stalo se totiž téměř notoricky známým, že když manažeři hovoří o
restrukturalizaci, reinženýringu, deregulaci a podobně, tak by si leckdo tyto
procesy rád zjednodušil ve formě obyčejného propuštění s obvykle laciným
odůvodněním, že jde o "zefektivnění" firmy.
S tím ostře nesouhlasí Michael Hammer, poradce několika malých a středních
firem v Newtonu ve státě Massachusetts.
"Udivuje mě rozsah, do kterého byl výraz reinženýring zavlečen, překroucen a
nepochopen," říká Hammer, když zdůrazňuje, že cílem moderního řízení přece
vůbec není odstraňování lidí z produktivní činnosti. Reinženýring by se měl
týkat těch aktivit, které naopak lidskou práci zhodnotí, učiní ji cennější a
přinesou tak větší zisk. Háček ovšem tkví v tom, že řada firem přistupuje k
reinženýringu jako k byrokratické metodě, s jejíž pomocí se může snadno
deklarovat i vyžadovat menší počet pracovníků. Skutečným smyslem reinženýringu
je podle Hammera pravý opak, neboť s ním podnik roste a vytváří nové pracovní
příležitosti.
Hammerova slova potvrzují zkušenosti mnoha firem. Například firma Naikki z
Tokia, která se zaměřuje na výrobu malých elektromotorů, nedávno podstoupila
proces, který byl ve znamení jednotlivých operačních kroků, jejichž pojmenování
začíná zmíněnou předponou redesigning products, redeploying workers, retooling
management practices, reconfiguring distribution systems. Je zajímavé, že nikdo
zde nehovořil o žádné nutnosti zbavovat se lidí a ani k tomu nepřistoupil.
Přeloženo do naší řeči firma Naikki tedy prováděla změny v konstrukčním
provedení výrobků, přerozdělení pracovníků, reorganizaci způsobů řízení a
předělání systémů dopravy a prodeje. Firma již rok poté zaznamenala větší
pružnost ve výrobě, pestřejší nabídku svých produktů a také spokojenost
zákazníků.
Obdobné, co bylo již v předešlém řečeno, platí i o dalších výrazech s předponou
"re". Vezměme si kupříkladu pojem reshaping the workplace, aneb přestavění, či
přetvoření pracoviště. Má to těsnou souvislost i se životem malých firem.
Faktem zůstává, že jejich počet bude narůstat tou měrou, jakou se budou
zmenšovat velké kolosy a jak bude narůstat potřeba sofistikovaných pracovišť
řešících hlavní problematiku nadcházejícího století od miniaturizace až po
automatizaci. Ano, průměrné firmy budou zřejmě malé s menším počtem
zaměstnanců. Ale bude jich více, protože nastane více problémů, které bude
třeba řešit s menšími náklady. Také tradiční hierarchická organizace se změní v
pestrý obrazec různorodých organizačních uspořádání, kde každý pracovník bude
specialistou. Elitou dělnických vrstev budou technici, od opravářů počítačů až
po obsluhu přístroje pro léčbu zářením. Vertikální dělení práce bude nahrazeno
horizontálním systémem. Sám pojem práce, pracovní zařazení, zřejmě zaznamená
nějaké "re", alespoň v tom smyslu, že se jeho nedílným obsahem stane
systematické vzdělávání. Zaměstanci se tudíž budou více učit a několikrát za
život změní kvalifikaci, nebo si ji podstatně zkvalitní. I malé a středně velké
firmy budou muset počítat s tím, že těžiště podnikání se ještě více přesune od
výroby produktu k jeho servisu.
Také existují zaměstnavatelé, kteří pojem deregulace zneužívají ke zdůvodnění
jinak nezdůvodněného propouštění. Zkušenosti z nejedné firmy ovšem ukazují, že
jde o dvousečnou zbraň. Například majitel velkého autoservisu v kanadském
Vancouveru propustil 42letého muže, aniž k tomu udal jediný racionální důvod.
Stále hovořil a to i u následného soudu, ke kterému se postižený odvolal jen o
deregulaci. Jak se ukázalo, dotyčný pracovník se po několika letech zmíněnému
majiteli servisu znelíbil, ale to bylo vše. Soudce to však označil za
diskriminaci, protože majitel nemohl předložit žádný hodnověrný důkaz o
pracovníkově selhání. Pro majitele firem, včetně malých a středních, z toho
plyne významné poučení. Nenechat se unést žádným módně používaným pojmem s
uvedenými předponami k neuváženému zásahu do osudu lidí.
0 0793 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.