Změna systému znamená změnu myšlení

Koncem října se v pražském hotelu Hilton sešlo přes 500 nejvýznamnějších odborníků konzultační firmy Pricewaterh...


Koncem října se v pražském hotelu Hilton sešlo přes 500 nejvýznamnějších
odborníků konzultační firmy PricewaterhouseCoopers, kteří se specializují na
zavádění softwaru SAP v evropských podnicích a institucích, aby si vyměnili své
zkušenosti. Společnosti Coopers & Lybrand a Price Waterhouse patřily k
dlouholetým významným partnerům SAPu a v současnosti je nově vzniklá firma
PricewaterhouseCoopers složená ze 2 členů "velké šestky", počtem aktivních
konzultantů partnerem největším. O rozhovor jsme požádali pány Ramona
Demelbauera (vedoucí odpovědný za poradenství v oblasti systémů strategického
podnikového řízení pro Evropu, Blízký východ a Afriku), Volkera Flottau
(vedoucí odpovědný za systém SAP pro Evropu, Blízký východ a Afriku) a Jana
Šebka (senior manažer oddělení manažerského poradenství PricewaterhouseCoopers
Česká republika).
Co je cílem této akce? R. D.: Primárně je účelem tohoto setkání výměna
zkušeností. Naši konzultanti jsou interně rozděleni do šesti úrovní podle svých
zkušeností a zde jsou přítomni ti, kteří dosáhli minimálně třetí úrovně. Každý
z praktikantů, kterého tady potkáte, absolvoval školení v našem středisku ve
Philadelphii. Tímto způsobem je zajištěna jednak konzistentní metodologie, ale
vytvářejí se tak i vazby a kontakty mezi praktikanty. Mezinárodní složení ovšem
nemají jenom "žáci", i lektoři pocházejí z nejrůznějších míst světa. Tady v
Praze probíhá konference ve dvou sekcích generální a informační, a součástí
programu je také výstavka, na které jsou představeny některé produkty "kolem"
SAPu: nástroje, aplikace...
SAP je velmi úspěšný v České republice. Jeho podíl na trhu tady představuje 45
% ERP aplikací, což je podstatně víc než ve většině ostatních
postkomunistických zemí. Čím to? R. D.: Důvodem je zřejmě fakt, že v ČR působí
hodně mezinárodních firem, které si s sebou přinesou i informační systém. A
také to, že SAP tu má lepší infrastrukturu než jeho konkurenti. J. Š.: Když
srovnám Českou republiku s ostatními zeměmi střední a východní Evropy, myslím,
že místní pobočka SAPu je lepší v marketingu, prodeji i v následných službách.
Svou roli hraje i to, že je zde více německých společností než v ostatních
státech střední a východní Evropy. Proto tu má SAP větší podíl na trhu než
třeba v Polsku. V zájmu objektivity je však třeba říci, že v Maďarsku je tržní
podíl ještě větší než u nás.
Co přináší nová verze 4.0 systému SAP R/3? R. D.: Software SAP patří k tzv. ERP
systémům (Enterprise Resource Planning), které budou nutnou podmínkou
strategického řízení firem na přelomu milénia. Systém R/3 se postupně vyvíjí v
množinu komponent, které bude možno kombinovat do integrovaných a průběžně
modifikovaných síťových řešení bez ohledu na verzi těchto komponent.
Architektura Business Framework, která představuje základní strategickou
architekturu systému R/3, umožňuje rychlé a pružné vytváření distribuovaného
systému IT. Verze 4.0 systému R/3 nabízí díky architektuře Business Framework
15 nových obchodních komponent a 45 internetových komponent. Systém má k
dispozici rovněž nové scénáře distribuce ALE (Application Link Enabling), které
umožňují sémantickou synchronizaci architektury Business Framework provázanou
stovkami nových obchodních aplikačních programových rozhraní BAPI (Business
Application Programming Interfaces). Verze 4.0 znamená i proměnu ABAP/4 v
objektově-orientovaný programovací jazyk, který podporuje zapouzdření,
dědičnost a polymorfismus.
Na jakou část trhu se chcete dlouhodobě zaměřit? V. F.: SAP je tradičně zaměřen
na průmyslové podniky. Nyní ovšem velice výrazně vstupujeme i do oblasti tzv.
emerging industry (rozvíjející se průmysl), tedy do oblasti retailu, finančních
služeb a telekomunikací. Na chleba si zatím vyděláváme ve svém tradičním
odvětví, i když je třeba říci, že dnes už i v "klasickém" průmyslu je hodně
obchodu, investice však soustřeďujeme do emerging industry.
Systému SAP bývá někdy vytýkána menší pružnost při dodatečném zavádění změn do
již implementovaného systému. Myslíte, že právem? R. D.: Vždycky platí, že čím
později v životním cyklu projektu děláte změnu, tím je dražší. Je třeba také
definovat stupeň změny. Například tzv. minor change (přičemž nikdo není schopen
definovat, co to minor change vlastně je), je jednodušší, než velká změna. SAP
je obvykle používán ve velkých organizacích a ve velkých systémech je vždycky
obtížnější provádět změny.
Můžete jmenovat některé z vašich nejvýznamnějších klientů? V. F.: V sousedním
Německu je to např. firma Adidas-Salomon či skandinávská společnost Tetra Pak,
mezi naše zákazníky patří také řada německých bank. V České republice je naším
nejvýznamnějším klientem Union Banka.
Kdo by měl mít podle vašeho názoru hlavní slovo při rozhodování o implementaci
informačního systému v podniku? R. D.: Podle mého, velmi osobního názoru, by to
nemělo být oddělení IT, ale obchodní oddělení. Protože IT musí podporovat
byznys. Přičemž projekt musí důsledně podporovat výkonný ředitel firmy.
Samozřejmě, oddělení IT se nesmí obejít, nicméně hlavní "kupec" je obchodní
oddělení. A tam musí
být definovány požadavky na systém. J. Š.: Implementace systému jako je SAP s
sebou vždycky nese řadu změn. Obtížných změn. A pokud tyto změny nejsou
podporovány vrcholným managementem, obvykle to nevede k dobrým koncům. V
nejhorším případě implementace jen konzervuje současný stav. To se velmi často
stávalo, když kupcem bylo oddělení IT a když top management měl z nového
systému obavy. R. D.: Top management ovšem nemá přijímat rozhodnutí: Koupíme
ten a ten informační systém. Top management musí přesně definovat své potřeby
dnes a také potřeby zítřka. A uvažovat, jak tu propast mezi potřebami dnešními
a budoucími překlenout. Je špatné, když si nějaké oddělení řekne: "Potřebujeme
nový software." Pak se většinou řešení omezí na jeden velice úzký problém.
Takový je, mimochodem, přístup mnoha firem. Je třeba si říci, co je zdrojem
těchto problémů a udělat to v celopodnikovém měřítku. Pak se teprve můžeme
bavit o informačním systému. V. F.: Systémy jako SAP, vůbec ERP systémy obecně,
jsou totiž procesově orientované. A ty procesy procházejí celou firmou. Hlavním
cílem dobrého informačního systému a dobré implementace je sladit zájmy všech
oddělení podniku k jednomu funkčnímu procesu. Naším záměrem jakožto konzultační
společnosti je pomoci klientovi přijmout změnu, kterou s sebou přináší zavedení
informačního systému. Protože tato změna znamená nejen změnu informačního
systému, ale změnu myšlení. Vztah mezi klientem a implementátorem je
dlouhodobou záležitostí, která trvá 5, 10 let. A kontinuita tohoto vztahu hned
od začátku je nesmírně důležitá pro konečný úspěch celého projektu.
Děkuji vám za rozhovor.
8 2865 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.