Změny návyků

Ze studie Bezdrátový prostor, kterou uveřejnila společnost Intel, by zaměstnanci z Evropy rádi pracovali svobodněji, be...


Ze studie Bezdrátový prostor, kterou uveřejnila společnost Intel, by
zaměstnanci z Evropy rádi pracovali svobodněji, bez omezení pevnou pracovní
dobou. Zatím tak tráví asi třetinu pracovní doby, přičemž v brzké době by se
mohla tato hodnota zvýšit až na 43 %
Podle výsledků nejnovější studie Bezdrátový prostor, který realizovala firma
Economist Intelligence Unit mezi více než 600 zaměstnanci v oblasti obchodu v
Evropě a na Středním východě, se globalizace a bezdrátové technologie výrazným
způsobem projevují v pracovních postupech a v kancelářském prostředí.
Současně se zcela evidentním koncem pracovní kultury "od osmi do čtyř" se také
mění pracovní postupy a zvyky. Díky zavádění mobilních technologií zaměstnanci
častěji vnímají práci jako činnost, a ne jako místo, kam se každý den chodí.
Studie ukazuje, že stále větší množství pracovní doby tráví zaměstnanci z
oblasti obchodu mimo kancelář, že se pracovní doba prodlužuje a vykonávané
činnosti jsou stále členitější. Na dotaz, kolik pracovní doby tráví v
současnosti mimo kancelář, uváděli respondenti v průměru jednu třetinu (33,2 %)
a odhadovali, že se tento podíl během dvou let dostane až k polovině (42,4 %).
To, že kolegové jsou v různě umístěných pracovištích (dokonce i v jiných
městech nebo státech), vede rovněž ke změně pojetí pracovního prostředí. Zhruba
dvě třetiny (61 %) zaměstnanců si podle studie myslí, že objem práce
realizovaný v pracovních týmech, které nejsou fyzicky spolu, postupně vzrůstá.
Asi 37 % zaměstnanců uvádí, že jejich základním pracovním kontaktem jsou
vzdálení kolegové to vede k tomu, že fyzické umístění pracoviště příslušného
pracovníka již nemá tak velký význam, jako tomu bylo v nedávné době.
Zhruba tři čtvrtiny respondentů v rámci pracovní náplně cestují a připojení
nových zemí do EU bylo uváděno jako klíčový impulz pro další rozvoj pohyblivých
pracovních sil.
Změnám zaběhlých systémů se většina pracovníků zdárně přizpůsobuje (68 %),
přičemž někteří (asi pětina) uvádějí, že jsou při práci mimo kancelář ještě
produktivnější, a 49 % hlásí zhruba stejnou produktivitu. Téměř tři čtvrtiny
(73 %) jsou spokojeny jak s prací v kanceláři, tak i mimo ni.
V oblasti výhod zvýšené produktivity a výkonu více než tři čtvrtiny vidí
mobilní pracovníky jako konkurenční výhodu (83 %), která umožňuje poskytování
lepších služeb (88 %). Jako další významná výhoda bylo označeno omezení
prostojů při pobytu mimo kancelář (87 %).
Výsledkem těchto postojů je vysoká úroveň nasazení mobilní techniky mezi
podnikovými uživateli (82 %) i příprava na zavedení notebooků během
následujících dvou let (13 %).
Dalším přínosem při zavádění bezdrátových technologií je relativně vysoká
dostupnost veřejných přístupových bodů sítě Wi-Fi (například společnost Intel
jich celosvětově schválila více než 32 tisíc), protože více než čtvrtina (27 %)
účastníků průzkumu se zajímá o jejich aktuální stav a téměř polovina (44 %)
předpokládá využití hotspotů během následujících dvou let.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.