Změny v registraci - Spekulanti budou muset platit

Od března roku 2002 se mění pořadí kroků nutných k úspěšné registraci domény nejprve zájemce podá žádost o reg...


Od března roku 2002 se mění pořadí kroků nutných k úspěšné registraci domény
nejprve zájemce podá žádost o registraci a následně mu běží 39denní lhůta k
uhrazení poplatku, po jeho zaplacení následuje registrace do databáze,
vystavení daňového dokladu, technická kontrola DNS serverů a posledním krokem
je delegace doménového jména. Předejde se tak situaci, kdy spekulanti blokovali
vybraná doménová jména bez toho, aby platili jakýkoliv poplatek. Současné
řízení totiž probíhá v pořadí: žádost, technické kontrola, registrace, delegace
domény, výzva k úhradě (78denní lhůta) a vystavení daňového dokladu.
Druhou velkou novinkou je uvolnění zakázaných doménových názvů (ccTLD, GTLD),
kde 5 jmen je vyhrazeno Úřadu pro veřejné informační systémy (edu.
cz, gov.cz, int.cz, mil.cz a org.cz) a zbytek bude uvolněn k volné registraci.
Proces uvolnění má být oznámen nejpozději 30 dní předem.
1 1909 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.