Zmizí rodné číslo v propadlišti dějin?

Desetimístné číslo sociálního pojištění by mělo podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v budoucnu postu...


Desetimístné číslo sociálního pojištění by mělo podle Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR v budoucnu postupně nahradit kontroverzní rodné číslo. Číslo
sociálního pojištění je vytvořeno tak, že z něj není možné na rozdíl od rodného
čísla odvodit žádné další údaje.
Toto číslo již mají pro interní potřebu přiděleno všichni stávající klienti
sociálních a důchodových agend a postupně je obdrží všichni občané České
republiky i cizinci, kteří jakýmkoliv způsobem vstupují do kontaktu se
sociálním systémem ČR. Jednotná registrace MPSV bude zajištěna na kontaktních
místech veřejné správy. Na nich budou instalovány informační kiosky (známé z
úřadů práce a kontaktních míst státní sociální podpory). Zadáním svého čísla
sociálního pojištění budou moci občané přes informační kiosky vstupovat i do
své databáze MPSV. Nová koncepce informatiky rezortu MPSV na období 2001 až
2003 si klade za cíl sjednocení datové základny rezortu, postupné zavádění
jednotné registrace všech klientů, zajišťování potřebných komunikačních vazeb
mezi jednotlivými informačními systémy a rozvoj sítě WAN IS státní sociální
podpory. Koncepce počítá s uplatněním elektronického podpisu pro podávání
žádostí a hlášení změn prostřednictvím elektronických formulářů a Internetu. To
by mělo být usnadněno vytvořením infrastruktury veřejných klíčů veřejné správy
a vydáním čipových karet pro identifikaci občanů vůči veřejné správě. Pokud jde
o čipové karty tady rezort naráží kromě vysokých nákladů i na problém ochrany
osobních dat. Síť WAN MPSV v současné době pokrývá do všech úrovní bývalý
Západočeský, Severočeský, Severomoravský a Jihočeský kraj a Prahu.
1 0408 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.