Známé prostředí je klíčem k úspěchu

Naučit se pracovat s nějakým CAD programem není záležitost několika hodin nebo dnů; navíc, i zkušení uživatelé č...


Naučit se pracovat s nějakým CAD programem není záležitost několika hodin nebo
dnů; navíc, i zkušení uživatelé často náhodou objeví doposud skrytá zákoutí.
Uživatelské prostředí často rozhoduje o tom, zda si konstrukční firma daný
nástroj pořídí, neboť náklady na zaškolení a zavedení nového systému do provozu
nejsou zrovna zanedbatelné.
Právě touto poučkou se pravděpodobně řídili i analytici a programátoři americké
firmy Visio. Využili nepsaného standardu ve světě CADů, kterým je AutoCAD, a
tak vznikl IntelliCAD 98.

Standard v ovládání
Filozofie IntelliCADu je zajímavá. Tak jako poslední verze PaintShopu je
vlastně jakýmsi odlehčeným Photoshopem s řádově nižší cenou, i po spuštění
IntelliCADu budete mít pocit, že prostředí velmi dobře znáte. Ikonky vypadají
sice jinak, ale funkce, které hledáte, většinou naleznete tam, kde jste zvyklí
a co je nejdůležitější, chovají se tak, jak je znáte z AutoCADu. Bylo by asi
pošetilé myslet si, že oba programy jsou totožné, ale velká podobnost ovládání
vám umožní velmi rychle se zorientovat a poměrně rychle vstřebat některé
rozdíly a začít naplno pracovat.

Přetáhnout uživatele
Mnoho firem se snaží přetáhnout na svou stranu uživatele AutoCADu. Stejně tak
je tomu i u IntelliCADu, otázkou ale zůstává, kterou skupinu uživatelů
"AutoCADů" nejvíce osloví AutoCAD R14, nebo jeho menšího brášky, "LTéčka"?
IntelliCAD stojí někde mezi a k R14 ho řadí jeho programovatelnost, která je
možná téměř stejnými programovacími prostředky, jako je tomu u AutoCADu. Na
druhé straně zde chybí nástroje pro práci s databázemi, nenaleznete zde
internetové utility a ani možnost práce s rastrovými obrázky.

Rozšíření funkcí
IntelliCAD nepřebírá jenom řadu funkcí známých z produktů Autocadu, ale některé
z nich navíc příjemně rozšiřuje. U příkazu pro vytváření úsečky naleznete
zlepšení zadávání parametrů pomocí úhlu a délky, aniž byste byli nuceni hledat
"zavináče" na klávesnici. Oproti AutoCADu zde uživatelé naleznou nejen hromadné
ořezávání tažením myši přes konce čar, které mají být ořezány a možnost
provádět ořezávání a protahování k imaginárnímu prodloužení zadané hranice.
IntelliCAD při ukládání bloku sám vytvoří jeho ikonu, pomocí které lze do
výkresu vkládat další bloky (tzv. Drawing Explorer průzkumník výkresu).
Explorer také nabízí tabulky hladin, typů čar, textových stylů, souřadných
systémů a uložených pohledů a použijete ho i při kopírování objektu mezi
jednotlivými otevřenými výkresy. Je třeba upozornit na jednu velkou přednost
IntelliCADu, schopnost otevřít více dokumentů najednou a volně mezi nimi
přecházet.
Další výhodou je, že aplikace dokáže editovat více entit stejného typu.

Nejen výhody
Odvrácenou stranou uvedených výhod je fakt, že IntelliCAD postrádá dynamické
zobrazování uchopovaných entit, které se nacházejí v AC14. Z ovládacích funkcí
bude uživateli AutoCADu možná scházet dynamický Zoom a Pan. IntelliCAD
nepodporuje fonty True Type a pokud importujete nějaký výkres, převede se písmo
na typ SHX. Další nepříjemností související s písmem je problém češtiny.
3D
Objemová tělesa sice chybějí, ale v prostoru lze stejně pracovat IntelliCAD 3D
plochy aproximuje prostřednictvím sítí tvořených rovinnými ploškami. IntelliCAD
je vylepšen o možnost dynamicky a přitom uživatelsky příjemně nastavit směr
pohledu v prostoru. Sympatická je i schopnost jednoduchého renderu s ray
tracingem.

Programování
Největší rozdíl mezi IntelliCADem a "LTéčkem" je programovatelnost tohoto CADu.
Jedním z podporovaných programovacích jazyků je Visual Basic, který se pomalu
stává univerzálním jazykem pro tvorbu aplikací pro MS Windows.
Programátoři jistě znají AutoLISP, což je poměrně oblíbený nástroj AutoCADu.
IntelliCAD je schopen většinu takových programů okamžitě spustit i přesto, že
byly vytvořeny pro AutoCAD. Možné je vytvářet také aplikace v jazyce C.

Proč IntelliCAD?
Je samozřejmě otázka po smyslu programu připomínajícím nějaký jiný program.
Vybavit pracoviště špičkovými CADy je však záležitost dosti nákladná. Navíc, ne
na všech pracovištích jsou potřeba všechny nástroje daného programu a tudíž je
daná licence ještě dražší. IntelliCAD nabízí téměř všechny nástroje za cenu
menší, než je jedna pětina ceny CADů, na kterou jsme v této oblasti zvyklí. Za
zmínku stojí i minimální hardwarové požadavky.
Úspěch programu tohoto typu závisí vždy na několika faktorech, k nimž patří
např. lokalizace a vznik profesních nadstaveb.

8 2923 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.