ZNIČIT ÚŘEDNÍKY JE ZATÍM DRAHÉ

Opakovaný fakt, že Česko bylo mezi prvními státy světa se zákonem o elektronickém podpisu, evidentně nijak nepomáhá...


Opakovaný fakt, že Česko bylo mezi prvními státy světa se zákonem o
elektronickém podpisu, evidentně nijak nepomáhá jeho masovému rozšíření mezi
běžné občany a praktickému využívání. Mezi důvody patří nejen legislativní
prodlevy či určité technické komplikace při použití, ale také poměrně vysoká
cena za kvalifikované certifikáty, které potřebujete pro právně závaznou
komunikaci s veřejnou správou pomocí elektronického podpisu.
Právě zmíněné kvalifikované certifikáty umožnil stát jako první organizaci u
nás vydávat První certifikační autoritě (I.CA). Názory na jejich cenu se různí.
Z hlediska běžných soukromých osob jsou poplatky poměrně vysoké. Tomu ovšem
oponuje ředitelka První certifikační autority Lenka Capoušková, která
Computerworldu řekla: "Zaměříme-li se na problém z pohledu rozsáhlých
požadavků, které jsou kladeny na akreditovaného poskytovatele certifikačních
služeb, cena za jeden vydaný kvalifikovaný certifikát je přiměřená." Cenová
hladina je u První certifikační autority nastavena tak, že za jeden
kvalifikovaný certifikát verze Standard (doba platnosti 12 měsíců, použití 1
024bitového kryptografického klíče) zaplatíte 700 korun včetně DPH. Verze
Comfort navíc s čipovou kartou a ovládacím softwarem CryptoPlus I.CA vychází
při odběru do devíti kusů na 1 610 korun. Jak popisujeme dále v Cover Story,
například pro využívání aplikací ministerstva práce a sociálních věcí však
potřebujete do standardního kvalifikovaného certifikátu vložit ještě speciální
identifikátor MPSV, abyste mohli třeba požádat o přídavky na dítě na internetu.
Budoucnost certifikátů vidí Lenka Capoušková tak, že se stane celkem běžným,
když jej například zákazník v bance obdrží současně se založením účtu. Se
vznikem nového ministerstva informatiky od nového roku lze také očekávat
zvýšení počtu aplikací, ve kterých bude možné elektronický podpis použít, a tím
pádem se vyhnout osobnímu jednání s úředníky u přepážky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.