Zpráva o stavu tiskáren

Marná sláva: ať se snažíme jak chceme, stejně po nás někdo chce dokument na kusu papíru. Ten lze daleko lépe vložit...


Marná sláva: ať se snažíme jak chceme, stejně po nás někdo chce dokument na
kusu papíru. Ten lze daleko lépe vložit do šanonu, je přehlednější a dá se mj.
podepsat. Podepisovat sice budeme moci i digitální dokumenty, avšak veškeré
dosavadní průzkumy předpovídají výrobcům tiskáren zlaté časy. Drtivá většina
počítačů je nějakým způsobem napojena na tiskárnu ať již síťovou, či lokální.
Vyznat se však v nabídkách jednotlivých firem bývá dosti obtížné, navíc doba
použitelnosti tiskárny přímo závisí na ochotě výrobce nabízet pro ni spotřební
materiál. Skvělá nabídka dokonalé tiskárny se tak může přes noc proměnit v
docela slušnou noční můru. Snad vám dnešní pohled na tiskárny v Čechách a na
Moravě pomůže se na trhu zorientovat.
Jak si vybrat (a nepřebrat) tiskárnu
Viktor Hollmann
Podle průzkumů bývá tiskárna prvním zařízením, které si uživatelé počítačů
kupují často dokonce rovnou s počítačem. Ne vždy se však podaří koupit
optimální model a zprvu šťastný majitel může rychle přijít na to, že si koupil
tiskárnu určenou původně pro někoho úplně jiného.
Dnešní tiskárny totiž pokrývají ohromně širokou paletu potřeb. Některé tiskárny
tisknou jen několik stránek za měsíc, někdo zase potřebuje vytisknout během 2
až 3 dnů několik set tisíc dokumentů. Někde se bez barevného tisku obejdeme,
jinde jsou barevné výstupy podmínkou přežití firmy.
Tiskárny na českém trhu
Co do jednotlivých technologií, můžete u nás koupit vlastně jakoukoliv
technologii, kterou se ve světě tiskne. Ne všichni výrobci, kteří jsou silní v
Evropě či ve Spojených státech, však jsou přítomni na českém trhu. A jaké
tiskárny se dnes prodávají?
Jehličkové tiskárny
Na první pohled by se mohlo zdát, že inkoustové tiskárny zcela vyklidily trh.
Opak je pravdou s tím, jak se zlevnila inkoustová technologie, sice jehličky
opustily domácnosti, na druhou stranu si však udržely poměrně pevnou pozici v
profesionálním světě. Tisknou faktury, výsledovky... prostě vše, co je nutné
tisknout s kopiemi nebo u čeho nezáleží na kvalitě tisku. Až nedostižná je
láce, s jakou jehličky tisknou. "Jehličky" se také s úspěchem používají při
tištění PINu přímo do uzavřených obálek.
Inkoustové tiskárny...
... jsou dnes suverénem trhu tedy co se týká počtu prodaných kusů. Široké
možnosti, nízká nákupní cena a vyšší provozní náklady: tyto vlastnosti je
předurčují tam, kde se netisknou velké objemy dat. Podle typu a kvality tisku
vyprodukují třetinu strany až 12 stran A4 za minutu, téměř všechny dnes
nabízené modely umějí tisknout barevně.
Prakticky všechny tiskárny (kromě těch opravdu nejlevnějších a přenosných) již
mohou tisknout 4 základními barvami najednou. U nejjednodušších tiskáren se při
barevném provozu musí černá barva nahrazovat kombinací ostatních barev. Tisk je
pak pomalejší, méně kvalitní a v neposlední řadě několikanásobně dražší.
Kvalita tisku jednotlivých tiskáren je nejvíce ovlivněna vlastní tiskovou
hlavou. Obecně tedy lze říci, že tiskárny, které používají stejné cartridge,
mají srovnatelné výstupy a obvykle se liší jen rychlostí tisku, resp. dalšími
možnostmi tiskárny (např. formátem, podporovanými operačními systémy,
připojením atd.). Inkoustové tiskárny pro domácí a kancelářské využití jsou na
trhu v relacích od 2 500 Kč do 25 000 Kč (včetně DPH). Cena výtisku je velmi
závislá od typu dokumentu a konkrétní tiskárny černobílá stránka vás může vyjít
i na 1 Kč, barevná fotografie přes celou stranu A4 i na 30 Kč...
Laser, LED a tuhý inkoust
Druhou významnou skupinou tiskáren jsou stránkové tiskárny, které najdete
nejčastěji v kancelářích. Obraz celé stránky se na papír přenáší najednou
(odtud tedy souhrnné označení). Obecně se o těchto modelech hovoří jako o
laserových, čistě technicky vzato však do této skupiny patří i tiskárny s tuhým
inkoustem a LED hlavou.
Drtivá většina používaných modelů je monochromatických, barevné modely však v
uplynulých letech významně zlevnily, a tak se zvolna prosazují. Monochromatické
modely se nabízejí s mechanikami od 8 do 50 stran za minutu v cenách od 10 000
Kč do 200 000 Kč, barevné pak od 4 do 20 stran. Barevnou stránkovou tiskárnu
koupíte i za 50 000 Kč, ale také za půl milionu... Černobílé tiskárny mohou
vytisknout stránku i za 60 haléřů, u barevných stran se náklady na barevnou
stránku pohybují od 3 do 20 Kč.
Laserová i LED tiskárna pracuje na stejném principu u laserové tiskárny obraz
stránky na fotocitlivý válec vykresluje laserový paprsek, u LED tiskárny to pak
je řada LED diod.
Zcela specifickou technologií je tisk tuhým inkoustem. Ten vyvinula společnost
Tektronix (nyní součást Xeroxu). Pevná tisková hlava inkoust roztaví a umístí
na papír. Inkoust se dodává v hranolcích, které do tiskárny můžete doplňovat
dokonce během tisku.
Ostatní tiskárny
Zejména v DTP studiích a také pro tisk fotografií se používají tiskárny s
tepelnou sublimací. Uvádíme je zde jen pro úplnost díky své ceně a provozním
nákladům hrají na celkovém trhu jen okrajovou roli. Pro speciální účely jsou
však nezastupitelné.
0 1678 / orn

Cenové relace tiskáren
Domácí inkoustová tiskárna 2 500 až 8 000 Kč
Kancelářská inkoustová tiskárna 5 000 až 25 000 Kč
Stránková tiskárna pro malou kancelář 10 000 až 30 000 Kč
Síťová kancelářská tiskárna 20 000 až 200 000 Kč
Barevná stránková tiskárna 50 000 až 500 000 Kč

Desatero nákupu tiskárny
Stejně jako jiné věci i počítačovou tiskárnu je nutné kupovat s jasnou hlavou.
Některé nabídky mohou sice být na první pohled velmi lákavé, po čase se však
značně prodražit. Proto si před nákupem v klidu projděte následující desatero.
Co vše bude potřeba tisknout?
To je poměrně zásadní otázka. Jaké typy dokumentů budete tisknout? Barevné
tiskárny se velmi dobře dají používat např. pro tisk faktur či dopisů, otázkou
však je, nakolik se vám investice vrátí. Naopak např. realitní kancelář, která
nemovitosti představuje v jejich barevné přirozenosti, upoutá své zákazníky
daleko více. To se však týká i formátů papíru apod.
Kolik dokumentů (a jak obsáhlých) budu měsíčně tisknout?
Neméně důležitý údaj se týká objemu tisku. Zkuste si odhadnout, kolik papíru
spotřebujete např. za týden a podle toho vybírejte tiskárnu. Většina výrobců
uvádí u svých tiskáren max. měsíční zatížení volte však model s určitou
rezervou. Pokud si např. myslíte, že vytisknete kolem 8 000 stránek za měsíc,
kupte si takovou tiskárnu, která je stavěna na 12 000 za měsíc.
Jak dlouho si mohu dovolit čekat, než se vytiskne požadovaný dokument?
Některá pracoviště přímo vyžadují, aby vytištěné dokumenty byly k dispozici co
nejdříve jako příklad můžeme zvolit recepci velkého hotelu. Výrobci jako
rychlost tisku obvykle uvádějí rychlost mechaniky. Je však nutné si uvědomit,
že této rychlosti mechanika docílí pouze tehdy, pokud jí řídicí jednotka včas
dodá potřebná data. Pomalejší elektronika tiskárny nemusí vadit při tisku
faktur, DTP studio však může hodně při práci zdržovat.
Kolik vlastně ta tiskárna bude stát?
To je přece na faktuře, řeknete si. Omyl. Zejména u tiskáren platí, že si
musíte všímat tzv. celkové ceny vlastnictví (TCO, Total Cost of Ownership).
Tato hodnota odráží nejen pořizovací cenu, ale také veškeré náklady na
spotřební materiál, elektrickou energii, údržbu stroje a školení zaměstnanců.
Odrážejí se tu navíc i náklady na prostoje tiskárny (víte, že přes 80 %
problémů s tiskem má na svědomí špatně založený papír?) atd. Nenechte se proto
ukolébat nízkou pořizovací cenou a spočítejte si, kolik vás bude stát provoz.
Čím více budete tiskárnu používat, tím menší vliv na celkové náklady
pochopitelně má pořizovací cena.
Zjistit si, zda spotřební materiál nutný pro provoz vyhlédnuté tiskárny
vyžaduje i nějaký jiný model.
Tento bod považuji ze důležitý při nejrůznějších akčních nabídkách. Nemám nic
proti již staršímu modelu tiskárny, který používá stejné náplně jako nejnovější
typ tiskárny. Kazety do již nevyráběných tiskáren se však hůř shánějí, navíc
jejich cena časem roste.
Odhadnout, jak pracuje čes. dovoz. té které značky.
Není totiž zbytečnějšího zařízení než tiskárny, do které si náplně musíte vozit
ze světa. Proto se snažte zjistit u prodejců, jak promptně dovozce vyřizuje
jejich objednávky. Do některých laserových tiskáren můžete použít i tonery
jiných výrobců, u inkoustových tiskáren jste takřka výhradně odkázáni na jediný
kanál (pokud neuvažujeme recyklované kazety).
Kolik tis. vlastně potřebuji?
Mohlo by se zdát, že tento problém mají jen velké podniky, ale občas jej řeší i
živnostníci. Typickým příkladem může být již zmíněná realitní kancelář. Na
jednu stranu potřebuje tisknout kvalitní barevné prezentace nabízených
nemovitostí, na druhé straně produkuje množství objemných smluv navíc se jejich
znění obvykle několikrát upravuje, takže kromě solidní inkoustové tiskárny se
uživí i jedna svižná laserová.
Pro kanceláře je někdy lepší než jeden velký tiskový stroj koupit 2 až 3 menší
tiskárny. Zaměstnanci tak mohou významně ušetřit čas, neboť si pro výtisky
nemusejí chodit tak daleko, navíc v případě výpadku jedné z tiskáren nemusíte
čekat, až dorazí servisní technik.
Můžu tiskárnu rozšířit?
Zejména kancelářské tiskárny je vhodné rozšířit např. o další podavače, pevný
disk na formuláře, větší paměť apod. Výrobci obvykle nabízejí stejné doplňky
pro různě rychlé tiskárny. Vyberte si proto takovou tiskárnu, kterou v případě
potřeby můžete nahradit výkonnějším sourozencem. Pomalejší model pak může být
pověřen jinými úkoly.
Jak tiskárnu připojíte?
Domácí uživatel si musí jen zkontrolovat, zda je nutný kabel pro propojení
tiskárny s počítačem přibalen, resp. si jej přikoupit. Pokud má být tiskárna
připojena do počítačové sítě, je lepší koupit přímo síťový model ne každá
tiskárna totiž je schopna pracovat s externím tiskovým serverem. Nezapomeňte si
také zkontrolovat, že vybrané řešení zvládá veškeré síťové protokoly, které
používáte, resp. používat plánujete.
Jaká je záruka a servis?
A v neposlední řadě si zjistěte nejen dobu záruky, ale také typ záručního a
pozáručního servisu. U malé tiskárny, kterou používáte jen občas, až tak
nevadí, že ji musíte odvézt do servisu. U velké síťové tiskárny to však je úkol
pro celé muže, navíc by se firma mohla ocitnout v situaci, kdy by nebyla
schopna vytisknout jedinou fakturu.

Nový spotřební materiál, recyklovaný, nebo neznačkový?
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Nelze totiž jednoznačně určit,
které argumenty jednotlivých hráčů na trhu vycházejí z technologických důvodů a
které z obchodních či marketingových.
Výrobci tiskáren tvrdí, že smíte používat pouze originální spotřební materiál.
To je pochopitelné hned ze dvou důvodů: jednak firma má přesnou kontrolu nad
celou výrobou, jednak peníze jsou vždy až na prvním místě. Tímto prohlášením se
snaží udržet širokou obec svých zákazníků.
"Neznačkoví" výrobci (tedy ti, kteří nejsou spojeni s konkrétním výrobcem
tiskáren) zase tvrdí, že jejich cartridge jsou minimálně stejně kvalitní jako
původní jen jsou citelně levnější. Recyklační firmy zase tvrdí, že životnost
tiskové hlavy u inkoustové tiskárny, resp. fotocitlivého válce u laserových
modelů je několikanásobně delší, než co vydrží vlastní barvivo. Recyklace kazet
by však měla probíhat ve specializovaných provozech, ne někde doma "na koleně".
Jaké kazety tedy používat? Osobně si myslím, že všechny 3 způsoby se vhodně
doplňují a je na každém, aby si rozhodl sám. Originální spotřební materiál je
sice dražší, obvykle s ním však docílíte nejlepších výsledků.
Kazety jiných výrobců mohou být levnější a zejména u laserových tiskáren bývá
kvalita tisku stejná. Často různé modely tiskáren používají stejné tiskové
mechaniky, a tedy i identické tonery. U inkoustových přístrojů je třeba být
opatrnější a nejdříve neznačkový zásobník vyzkoušet. Doporučuji se nejdříve
poptat známých, jaké zkušenosti mají s konkrétním výrobcem oni sami.
Konečně poslední skupinou jsou recyklované cartridge. Cena bývá ještě nižší, na
druhou stranu roste riziko, že kvalita tisku bude horší. Při recyklaci se totiž
používají části starého zásobníku a záleží na úrovni vstupní kontroly, jaké
díly "pustí" dále do výroby. Navíc se u některých firem stává, že šetří na
barvě, takže životnost recyklované kazety je nižší než u originálu. Většina
velkých firem, které se u nás zabývají recyklací kazet, však má dostatečné
zázemí a vybavení, takže mohou na recyklovaný spotřební materál nabízet i
záruku.
Osobně nevěřím doplňovacím kitům, kdy si barvu do cartridge doplňujete sami
doma na stole. Ukazuje se, že tento systém nemusí být nejvýhodnější, navíc
barvy používané v tiskárnách mohou zanechat trvalé stopy na vybavení vašeho
bytu či kanceláře. Ale kdo rád experimentuje...
Výpočet ceny tisku
Každý, kdo vlastní jakoukoliv tiskárnu, potvrdí, že ceny za vytištění jedné
strany A4 uváděné v prospektech jsou v nejlepším případě pouze orientační,
často však přímo zavádějící.
Tiskárny zejména inkoustové totiž dávkují barvy podle toho, na jaký typ papíru
tisknou. K tomu se přidává nepřeberné množství nejrůznějších módů tisku.
Neexistuje tak žádná norma, podle které byste mohli jednotlivé tiskárny
porovnat.
Dnes často používaná životnost při 5% pokrytí vychází ze statistického
kancelářského dokumentu, kdy je barvou pokryto právě 5 % plochy celé strany A4.
Příslušná norma DIN přitom jasně definuje podmínky, za jakých se náklady na
tisk měří. U inkoustových tiskáren však můžete tisknout s různou sytostí,
někteří výrobci počítají pouze s 5 % potisknutelné plochy, nikoliv s celou
plochou formátu A4, atd. Údaje o životnosti inkoustových cartridge tak jsou
pouze orientační, a to ještě pouze v rámci výrobní řady jedné firmy.
Nejpřesnější informace vám tak podá někdo, kdo má tiskárnu se stejnými
zásobníky, jako model, který si chcete koupit.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.