Zprávy SMS i MMS ve službách mobilních uživatelů

Zprávy MMS tedy multimediální zprávy se staly pozoruhodným fenoménem. Fungují na podobném logickém principu jako oby


Zprávy MMS tedy multimediální zprávy se staly pozoruhodným fenoménem. Fungují
na podobném logickém principu jako obyčejné SMS zprávy, ale umožňují v jedné
zprávě kombinovat jak text, tak obrázky, zvuky, animace a video. Tento standard
byl vytvořen nezávisle na telefonech a výrobcích, takže je možné posílat MMS
mezi různými telefony navzájem. V následujícím textu se zaměříme nejen na
principy činnosti MMS, ale v závěru se vrátíme i k aktuálním událostem ve světě
SMS.
MMS zprávy nejsou na rozdíl od zpráv SMS nebo GPRS přímo zabudovány do
standardů GSM. Jejich implementace je zcela realizována na aplikační vrstvě nad
jinými protokoly a službami sítě GSM. MMS mají vždy binární podobu obsahují
kromě textu obvykle také multimédia např. zvuk, animace nebo ještě video.
Všechny tyto útvary se zapouzdří do jednoho binárního bloku a v něm se
přenášejí.
Přenos MMS je realizován pomocí WTP (WAP Transport Protocol). Ten se používá
zejména pro přenos stránek WAPu, ale stejně dobře poslouží i pro MMS. To však
neznamená, že jsou MMS zprávy nějakou formou wapových stránek pouze jsou
přenášeny stejným protokolem.
Pro vlastní přenos sítí GSM je obvykle použita technologie GPRS všechny MMS
telefony koneckonců podporují GPRS přenosy. Technologicky vzato ale nic nebrání
tomu, aby se používalo vytáčené připojení (CSD Circuit Switched Data). A
teoreticky připadají v úvahu i další možnosti.
Stejně jako doručování SMS zpráv zajišťuje SMS centrum, doručování MMS zpráv má
na starosti centrum MMS. Druhé jmenované ale provádí složitější operace
zajišťuje konverzi MMS zpráv pro korektní zobrazení na různých telefonech,
zasílání zpráv do jiných sítí i na internet.

Vlastnosti MMS
MMS zprávy nemusejí být odesílány jen na telefony. Už při jejich návrhu bylo
vyřešeno to, co se u SMS zpráv řešilo dodatečně s použitím všemožných berliček
a sice posílání zpráv na e-mailovou adresu na internetu. Tu je totiž
alternativně možné uvést místo cílového telefonního čísla. Ostatně odesílání
MMS zprávy se značně podobá právě odesílání e-mailové zprávy. Je totiž možné
uvádět více příjemců současně, příjemce kopie, předmět zprávy, prioritu apod.
Dlužno podotknout, že takové odesílání e-mailů však v porovnání s jinými
způsoby vyjde poměrně draho.
A co se stane, pokud uživatel odešle MMS zprávu na telefon, který MMS
nepodporuje? Aby zpráva nebyla znehodnocena, je uložena na serveru
provozovatele MMS centra, kde je dostupná přes web (případně i WAP). Adresát s
telefonem bez podpory MMS tak dostane jen informativní SMS zprávu o tom, kdo se
mu pokoušel zprávu poslat a kde (na jaké URL adrese) si ji může vyzvednout. K
tomu bude potřebovat ještě heslo, které je také součástí zprávy.
Horší je situace, pokud má uživatel služby příjmu MMS zpráv aktivní u
provozovatele sítě, ale kartu nemá v MMS telefonu. Obyčejný telefon totiž
nedokáže SMS zprávu s výzvou ke stažení MMS zprávy správně interpretovat, takže
může dojít i ke ztrátě odeslané MMS zprávy. MMS centrum se sice snaží ošetřit i
tento případ a nevyzvednutou MMS zprávu avizovat SMS, ale může dojít k selhání
tohoto mechanismu.
Oba tuzemští operátoři, kteří MMS podporují (Eurotel a T-Mobile), v současnosti
uvádějí, že velikost zprávy je limitována na 30 KB. Nejde o omezení technologie
jako takové, ale o nastavení na jejich MMS centrech.

V telefonu
Pro odesílání a příjem MMS zpráv musí být telefon příslušným způsobem nastaven.
Nastavení není ani zdaleka tak jednoduché jako v případě SMS zpráv. Navíc je
uloženo v telefonu a ne v SIM kartě (jako v případě SMS), takže telefon má
uživatel přednastavený jen tehdy, pokud jej koupil přímo u operátora (a ani to
nemusí být vždy pravidlem).
Naštěstí oba operátoři umožňují telefon pro MMS zprávy nastavit na dálku
jestliže to telefon podporuje. Pokud ze svého telefonu odešlete SMS zprávu ve
speciálním formátu, kde uvedete mj. typ telefonu, operátor telefon automaticky
na dálku nakonfiguruje. Způsob odeslání tohoto požadavku lze zjistit např. na
infolince operátora. Princip nastavení je podobný jako při vzdálené nastavování
přístupu k WAPu. Podobnost s WAPem je i v tom, že telefony obvykle umožňují
použít více profilů a mezi nimi se snadno přepínat. To je výhodné pro zákazníky
více operátorů, kteří častěji mění SIM karty.

MMS a ceny
Ceny za MMS jsou v tuzemsku zatím určeny "od kusu". Neplatí se tedy za
přenesené kilobajty, jak by člověk u GPRS přenosu očekával. Poplatky jsou
účtovány jen tomu, kdo zprávy odesílá.
Jednotná cena za odeslání zřejmě nebude trvat věčně v zahraničí se většinou
uplatňuje pásmová tarifikace podle velikosti MMS zprávy (například do 30 KB,
30-50 KB a více než 50 KB). Je totiž logické, že neformátovaný text doplněný
obrázkem bude síť při přenosu zatěžovat podstatně méně než video. T-Mobile
ostatně při uvádění služeb MMS s takovou tarifikací počítal a teprve ceny
Eurotelu jej zřejmě přiměly odložit tento model na neurčito.
Cena u obou operátorů je v současnosti u předplacených karet i u tarifů okolo
10 Kč. Na nižší ceny se lze dostat pouze s tarifem Individual od Eurotelu.
Zajímavé také je, že oba operátoři na svém webu označují současné ceny za
zaváděcí. Jako by chtěli naznačit, že jejich zdražení může přijít kdykoliv. V
zahraničí jsou MMS zprávy často dražší, ale zdražení v českých podmínkách nelze
vzhledem k aktuálním stavu tuzemského mobilního trhu příliš očekávat.

MMS a svět
Důležitou otázkou je, jak služba MMS funguje ve spojitosti s roamingem. Jelikož
je transport realizován na bázi GPRS, je k dispozici pouze v těch zemích a
sítích, kde má operátor uživatele vyřešen GPRS roaming. A těchto sítí (a zemí)
je poskrovnu Eurotel i T-Mobile jich mají oba jen několik málo desítek.
Oskar zatím žádného GPRS roamingového partnera nemá (a zopakujme, že zatím nemá
ani MMS). Přenos MMS zpráv do zahraničí prostřednictvím technologie CSD
(vytáčeného spoje) by sice situaci vyřešil, ale uživatelé by tak museli sahat
daleko hlouběji do kapsy.
Pozitivním zjištěním je, že za zprávy přijímané v roamingu příjemce nic neplatí
ačkoliv technicky vzato jde o GPRS přenos, který je jinak účtován, ať už data
tečou jakýmkoliv směrem. I odesilatel, který odesílá MMS na roamující telefon,
platí pouze běžnou sazbu. Rozdíl ale je, pokud jste při odesílání MMS zprávy
sami v zahraničí pak platíte za odeslání MMS zprávy speciální (rozumějme vyšší)
sazbu přibližně 20-30 Kč. V tomto smyslu tedy účtování MMS zpráv kopíruje
účtování SMS.
MMS zprávy je možné posílat i do zahraničních GSM sítí. Je ale zapotřebí, aby
existovala speciální propojení s jednotlivými operátory. Ta zatím vybudována
nejsou, a proto je MMS do zahraničí možné odesílat v podstatě spíše výjimečně
jednou ze světlých výjimek je odesílání MMS zpráv ze sítě českého Eurotelu do
sítě slovenského Orange.

MMS od operátora
MMS zprávy se dají přijímat nejen od jiných uživatelů, ale také z informačního
servisu příslušného operátora. Oba operátoři v současnosti nabízejí širokou
paletu informačních kanálů MMS, kterými k zákazníkům mohou proudit MMS zprávy s
vybraným typem obsahu. K dispozici jsou například všeobecné zpravodajství,
sport, dopravní informace, předpověď počasí, ale i erotické obrázky.
Ten, kdo má nějaký dobrý nápad, co by se dalo přes MMS zprávy zasílat, jej může
poměrně snadno uskutečnit. Spolupráci s nezávislými vývojáři nabízejí nyní oba
operátoři (a ani Oskar jistě nebude výjimkou). Operátor si však za
zprostředkování služby ponechá nemalou provizi (a nezřídka většinu).

MMS a marketing
MMS zprávy se mohou stát poměrně mocným marketingovým prostředkem. Jejich
možnosti jsou totiž mnohem bohatší než možnosti SMS zpráv. Vměstnat reklamu do
160 znaků sice není nemožné, ale přece jen značně omezující. Vedle toho je MMS
zpráva z hlediska obsahu textu omezena podstatně méně nežli trpělivost
spotřebitele takovéto zprávy číst. A připojený obrázek může rovněž na nejednoho
uživatele zapůsobit. Daleko asi není doba, kdy nám na naše kapesní miláčky
budou chodit obrázky s nabídkou nejmodernějšího oblečení, toho pravého
životního pojištění anebo nejhezčího auta.
Cena za obeslanou MMS zprávu sice možná bude z počátku pro potenciální
inzerenty překážkou, ale při masovém použití mohou ceny klesnout velice nízko.
Záleží tedy do značné míry na tom, nakolik si operátoři cení svých klientů a za
kolik je budou ochotni "prodat", resp. za kolik dovolí inzerentům zasílání
nevyžádaných zpráv.
Ostatně je již dnes k dispozici software, který umožňuje vytvořit pohodlně MMS
zprávu na počítači a poté ji posílat na libovolná telefonní čísla. Jeho
zapojení do MMS marketingu anebo do obyčejného soukromého MMS informačního
servisu je tak poměrně nenáročnou záležitostí.

MMS a SMS
Jak je tedy vidět, rozdílů mezi MMS a SMS je hodně. Nejen v možnostech obsahu,
ale i ve formě a celkové spolehlivosti přenosu. Je proto relevantní otázka,
nakolik se MMS mezi uživateli uchytí.
Úspěch SMS zpráv je dán jejich jednoduchostí a cenou. MMS zprávy ale
nepřinášejí oproti SMS zprávám zas až tolik nového. Ne vždy je totiž potřeba ke
zprávě připojovat zrovna obrázek nebo video. A to, co rozhodlo o takovém
rozšíření SMS zpráv, byla právě cena.
MMS zprávy mají navíc ještě jednoho poměrně silného konkurenta e-mail. Velká
většina současných MMS telefonů je vybavena e-mailovým klientem. A pokud už
potřebujete za každou cenu někomu poslat obrázek nebo video, můžete mu jej
poslat právě tímto způsobem. Alespoň v současnosti platí, že máte podstatě
větší paletu potenciálních příjemců. A cenový rozdíl je propastný. I při
maximální velikosti zprávy 30 KB a při použití běžného tarifu pro připojení k
internetu (0,03 Kč za 1 KB) zaplatíte za odeslání takovéhoto e-mailu necelou
korunu. A příjemce si může takový e-mail stáhnout také do mobilu (též za
korunu), takže kouzlo mobilní komunikace neutrpí.
MMS jistě nejsou jen zbytečným výstřelkem. Procházejí však podobným vývojem,
jakým prošel WAP. V současnosti se operátoři (nejen ti čeští) opájejí tím, jaký
skvost uživatelům připravili a jaké horentní sumy by za něj proto měli
uživatelé platit. Dokud se z tohoto opojení neproberou, budou MMS zprávy
pravděpodobně mimo masový zájem uživatelů. Jestliže dojde k vystřízlivění a k
úpravě cen podobným způsobem jako u WAPu a pokud možno ještě radikálněji, MMS
zprávy mohou opravdu začít SMS zprávám významně konkurovat. Dobrým příkladem
takového obratu bylo snížení cen za GPRS připojení k internetu (zejména v
případě Eurotelu), které opravdu způsobilo doslova přes noc obrovský boom ve
využívání mobilních datových služeb.

SMS brány
Začátek roku zamíchal karty na trhu s SMS zprávami. Až dosud byly k dispozici
na webech jednotlivých operátorů SMS brány, které umožňovaly odesílat krátké
textové zprávy do příslušné sítě zdarma. Tyto SMS brány byly využívány jak
jednotlivci, tak i firemními zákazníky.
Začátek roku ale přinesl velké změny SMS bránu ponechal v původním stavu pouze
Oskar. Eurotel nyní do SMS zpráv přidává reklamy, čímž dostupnou délku zprávy
značně zkrátil. T-Mobile své zprávy z webu zpoplatnil, a to dokonce plnou
sazbou jako by byly odeslány z telefonu. K portálu T-Mobilu, který se nabývá
T-Zones, odkud se SMS zprávy odesílají, je také potřeba se trochu složitěji
přihlašovat. Analogicky oba operátoři naložili také s e-mailovými bránami,
které umožňovaly přeposílání e-mailů na mobilní telefon v podobě SMS.
Je proto zjevné, že pro firemní zákazníky museli oba operátoři představit
produkty, které umožňují rozumným způsobem byť placeně odesílat SMS zprávy z
počítače.
Do té doby byly na trhu pouze dvě alternativy zaprvé již výše zmíněné webové a
e-mailové SMS brány a zadruhé přímé propojení s SMS centrem.
Služba přímého propojení s SMS centrem zůstává relevantní i v současnosti, ale
jde o službu určenou jen pro opravdu velké zákazníky (co do počtu odeslaných
zpráv). Je to dáno tarifikací, ale i tím, že protokol komunikace s SMS centrem
je velmi proprietární, a tento produkt se tak těžko integruje do dalších
softwarových řešení.

Řešení Eurotelu
Eurotel nyní nabízí balík softwaru, který umožňuje zasílat SMS zprávy z
počítače přes běžné internetové připojení. Tato služba je určena pouze
zákazníkům, kteří mají u Eurotelu měsíční účet minimálně 10 000 Kč.
Jádrem řešení je Eurotel SMS Server, který řídí odesílání zpráv do SMS centra.
Rozhraní s uživatelem zajišťuje buď SMS Brána profi s webovým rozhraním na
firemním intranetu, nebo Outlook SMS, což je doplněk, který umožňuje zasílat
zprávy z populárního poštovního klienta MS Outlook.
Odesílání je samozřejmě zpoplatněno i když ne stejnými sazbami, jako odesílání
SMS z počítače. Firmy mají na výběr tři balíčky, které se liší výší paušálu,
počtem SMS zdarma a cenou za ty, které jsou už nad jeho rámec. Nejnižší paušál
přijde na 262 Kč, obsahuje 200 SMS zdarma do sítě Eurotelu a další SMS zprávy
do této sítě stojí 0,90 Kč (od 8 000 zpráv jen 0,80 Kč). U vyšších paušálů
klesá cena zprávy do sítě Eurotelu na 0,45 Kč (od půl milionu kusů více).
Zprávy do ostatních sítí jsou účtovány vždy za 1,50 Kč.

T-Mobile a Oskar
Řešení T-Mobilu se nazývá T-Mobile Privátní SMS brána. Tento produkt umožňuje
odesílání přes pevné připojení do SMS centra (služby T-Mobile SMS Connect nebo
SMSC Direct), nebo přes připojený mobilní telefon. Připojení přes obyčejný
mobilní telefon je na první pohled nepochybně atraktivní, pokud by však mělo
být trvalé, naráží na jedno podstatné úskalí do mnoha telefonů není možné
současně připojit nabíječku a datový kabel. A připojení přes infraport nebo
Bluetooth není pro služby tohoto charakteru také příliš vhodné. Pro seriózní
použití je opravdu třeba využít některou formu připojení k SMS centru.
Služba funguje jako webový server, a má tudíž rozhraní pro webový prohlížeč.
Vlastní grafická forma stránek je graficky přizpůsobitelná, takže jde o produkt
snadno integrovatelný s různými intranetovými stránkami. Bohužel, zatím není
vyřešeno odesílání zpráv přes Outlook.
Tarifikace SMS zpráv je řešena v závislosti na typu připojení. Při odesílání
přes připojený telefon se platí běžné poplatky podle tarifu použitého v
telefonu. U přímého připojení službou T-Mobile SMS Connect je cena stanovena na
5 000 Kč za zřízení služby, 350 Kč měsíčně (350 zpráv do sítě T-Mobile zdarma)
a za další zprávy se účtuje 1 Kč pro síť T-Mobile a 2 Kč pro ostatní sítě. U
připojení přes SMSC Direct jsou ceny hodně individuální. (Oskar nabízí zatím
jen výše zmíněné přímé propojení s SMS centrem.)

Cesta MMS zprávy
Podívejme se na cestu jedné MMS zprávy odeslané z telefonu na telefon:
V telefonu uživatel navolí cílové telefonní číslo a potvrdí odeslání.
Telefon podle nastavení v MMS profilu naváže spojení s MMS centrem. Použije k
tomu nejspíše GPRS spojení.
MMS centrum zprávu přijme a uloží do databáze. V případě potřeby provede na
zprávě nějaké úpravy podle typu telefonu, na který má být doručena.
Následně MMS centrum pošle na cílový telefon speciální SMS zprávu, která jej
informuje o existenci MMS zprávy a její připravenosti ke stažení.
Cílový telefon se po přijetí SMS připojí k MMS centru podle informací v MMS
profilu a zahájí stahování MMS zprávy. Dále je již zpráva oznámena zákazníkovi
standardním způsobem.
Některé telefony umožňují nestahovat zprávy ihned, ale až na vyžádání.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.