Způsoby autentizace uživatelů v ČR

V souvislosti s množícími se bezpečnostními riziky je z přístupu jednotlivých organizací a z implementovaných nástr...


V souvislosti s množícími se bezpečnostními riziky je z přístupu jednotlivých
organizací a z implementovaných nástrojů patrná jasná snaha o soustavné
posilování bezpečnosti informačních systémů. Cílem příslušných opatření přitom
bývá jak ochrana vůči zásahům z vnějšího prostředí, tak také zabezpečení
informačního systému a jeho funkcí proti zásahům zevnitř, tedy proti samotným
uživatelům organizace. V souvislosti se zabezpečením informačních systémů proti
neoprávněným zásahům z vnitřního prostředí využívají jednotlivé organizace více
nebo méně pokročilé nástroje pro autentizaci uživatelů. Z výsledků výzkumného
šetření je patrné, že nějaký způsob autentizace využívá v současné době každá
ze zkoumaných organizací, které reprezentují institucionální předplatitele
časopisu Computerworld.
Hesla a smartkarty
Z konkrétních odpovědí vyplývá, že s výjimkou jednoho procenta subjektů všechny
organizace používají pro autentizaci uživatelů přihlašovací heslo. Tento způsob
je tedy již naprostou samozřejmostí a z rozhovorů vedených s kompetentními
pracovníky z jednotlivých organizací je rovněž považován za jakýsi "minimální
standard". Druhou nejvíce rozšířenou technologií pro autentizaci uživatelů jsou
čipové karty, které používá přibližně jedna organizace z pěti. Z výsledků
výzkumu je v případě čipových karet dále patrné, že tuto technologii plánuje
ještě do konce roku 2006 zavést dalších 7 procent organizací, což představuje
nejvyšší plánovaný nárůst mezi všemi sledovanými technologiemi pro autentizaci
uživatelů. V delším časovém horizontu pak čipové karty považuje za perspektivní
dalších 9 % organizací. Celková penetrace autentizace založené na čipových
kartách by se tedy mohla v průběhu příštích dvou až tří let přiblížit k
dvoupětinové hranici.
Podrobnější analýza ukazuje, že čipové karty jsou v největší míře využívány
institucemi finančního sektoru. V rámci této vertikály se totiž lze s čipovými
kartami setkat v téměř dvou pětinách z těchto subjektů. Skutečností ale
zůstává, že z hlediska budoucího rozvoje technologie čipových karet je nejvíce
perspektivním segmentem skupina rozvodných společností spolu s
telekomunikačními firmami. V rámci této vertikály totiž implementaci čipových
karet zvažuje v přibližně jedna pětina organizací, zatímco v ostatních
vertikálách podíl takovýchto subjektů nepřesahuje desetiprocentní hranici.
Další technologie
Také v případě ostatních technologií autentizace uživatelů lze pozorovat
významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami organizací. V případě technologií
založených na otisku prstu je patrná velmi výrazná diferenciace daná výší
finančních prostředků věnovaných na rozvoj IT. Z výsledků provedeného výzkumu
totiž plyne, že tuto technologii využívají přibližně tři pětiny subjektů,
jejichž roční IT rozpočet přesahuje 50 milionů Kč, zatímco v ostatních
organizacích je podíl subjektů, které tuto technologii využívají menší než 5 %.
Podobně také z hlediska perspektivity je na základě odpovědí kompetentních
pracovníků jednotlivých organizací patrné, že technologie založená na snímání
otisku prstů může najít uplatnění v organizacích s IT rozpočtem přesahujícím 10
milionů Kč, ale v ostatních subjektech se bude jednat spíše o výjimky, které
ani v budoucnu nebudou přesahovat desetiprocentní potenciál.
Platí, že pokročilé autentizační technologie nacházejí uplatnění jednak v
organizacích, které věnují na rozvoj svého IS vysoké částky, a jednak také v
organizacích, které věnují na realizaci bezpečnostních projektů nadprůměrný
podíl svých investic.(pal) 6 1438 O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl detailnímu zkoumání podroben
korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli týdeníku
Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých letech)
zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým způsobem, aby
přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.