Způsoby vyhledávání zaměstnanců

Následující text je jedním z témat, které se objevilo v rámci Job & WorkShopu, jenž proběhl v květnu v pražském M


Následující text je jedním z témat, které se objevilo v rámci Job & WorkShopu,
jenž proběhl v květnu v pražském Mánesu. Zabývá se současnými způsoby hledání
zaměstnání ze strany zaměstnanců i firem. Snad vám příští odstavce budou
inspirací, až se v takové situaci ocitnete sami, ať už jako zaměstnavatel
nebo jako zaměstnanec.
Způsoby hledání nového zaměstnání a jejich využití
Jak pracovníci hledají zaměstnání vidíte na grafu 1. Na úřady
práce se obracejí pouze 4 % těch, kteří touží po novém zaměstnání. Ovšem jen
malé procento momentálně nezaměstnaných se nechá pracovním úřadem evidovat,
počet neevidovaných je poměrně vysoký, i při delší době nezaměstnanosti.
V žebříčku míst, na něž se lidé obracejí při hledání práce, vedou známí (19 %).
Je to dost podstatný a využívaný způsob, jak získat zaměstnání, ať už známí
poskytnou přímo doporučení nebo pouze tip.
Dosti důležitou roli hrají i personální firmy (17 %). Jsou často využívány
středním a vyšším managementem a administrativními silami. Jsou zárukou
seriózního jednání, dost lidí z nižších vrstev se však obává zneužití dat při
jejich případném kontaktování.
Třetí v pořadí je návštěva podniků (11 %). Tato skupina lidí sama práci aktivně
vyhledává, případně rozesílá životopisy vytipovaným společnostem.
Vůbec nejvíce respondentů však sleduje inzerci (39 %). Její role je, a zřejmě
ještě bude, při
hledání práce po dlouhou dobu naprosto nepostradatelná.
Ostatní metody hledání (sem může patřit i třeba inzerce na Internetu) používá
10 % lidí.
Proč lidé využívají inzerci
jako prostředek k získání zaměstnání?
Z pohledu lidí hledajících zaměstnání je personální inzerce nejdostupnější.
Téměř každý čte denní tisk, a proto je velmi jednoduché sáhnout po tomto zdroji
nabídek. Z nabídek firem lze volit přímo, bez zprostředkujících společností a
bez předávání osobních údajů třetím osobám. Určité procento lidí to po špatných
zkušenostech považuje za důležité. Inzerci pečlivě sledují i dosud zaměstnaní
lidé se zájmem o změnu zaměstnání. Nezaměstnaní či studenti pochopitelně
vyvíjejí i jiné aktivity, aby co nejdříve nalezli odpovídající uplatnění, ale
inzerci využívají souběžně raději než např. služby úřadů práce. Inzerce je
masový prostředek, a pokud obsahuje i komerční prvky, čtenáře náležitě
ovlivňuje.
Jiná situace je v aktivní inzerci uchazečů o zaměstnání. Takové inzeráty
(placené, zvýrazněné nebo dokonce plošné) se u nás doposud téměř nevyskytují.
Používá se pouze řádková inzerce, která
je podstatně levnější nebo dokonce v některých případech bezplatná.
Způsoby hledání zaměstnanců firmami a jejich využití
Výsledky vidíme na grafu 2. Ani mezi firmami úřady práce
(5 %) nejsou příliš v oblibě. Pracovní úřady ze zákona o zaměstnanosti vyžadují
od zaměstnavatelů splnění řady povinností, proto se mnoho pracovních nabídek na
úřady práce vůbec nedostane. Informovanost uchazečů je tedy nedostatečná, i
když ze zákona
je povinnost ohlašování volných míst do 5 dnů.
Důležitou roli při hledání nových zaměstnanců hrají personální firmy (28 %).
Tato metoda
má řadu výhod, uplatňuje se zejména tam, kde klasické způsoby selhávají, je
potřeba důvěrnosti a podobně.
Některé firmy zaměstnance rovněž vyhledávají aktivně a snaží se o osobní
kontakt (10 %).
Ostatní metody náboru zaměstnaců využívá asi 13 % firem. Jsou to např. veletrhy
pracovních příležitostí a jiné akce s velkou návštěvností.
I firmy se nejvíce soustřeďují na inzerci v tisku (44 %).
Proč firmy inzerují volná pracovní místa v tisku?
Převažuje důraz na jednoduchost a na dostupnost tisku jako prostředku
personálního náboru. Proto je podíl inzerce personálních nabídek o několik
procent vyšší, než její podíl při hledání
zaměstnání. Čtenáře zájemce o práci média silně ovlivňují, a z toho vycházejí
společnosti, které si uvědomily možnost využití personálního inzerátu i z
komerčního hlediska. Výroba takové inzerce je ve většině případů svěřena do
rukou profesionálů. Zároveň jde o zvážení nákladů. Je jednoznačně prokázáno, že
budování image pomocí personální inzerce se v budoucnosti mnohonásobně vyplatí.
Volba daného média závisí na jeho nákladu resp. čtenosti, dle požadovaných
lokalit ap. Při rozhodování o volbě nejvhodnějšího média jsou důležitým
pomocníkem údaje o čtenosti tisku podle regionů a podle sociálních vrstev.
Podle nich lze personální inzerci přesně zacílit.
8 1605 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.