Zrcadlo e-commerce v ČR

Klesající cena výpočetní techniky spolu s realističtějšími poplatky za vytáčené připojení k internetu jsou hlavn...


Klesající cena výpočetní techniky spolu s realističtějšími poplatky za vytáčené
připojení k internetu jsou hlavními tahouny rozvoje elektronického obchodování
v ČR. Přestože naše republika patří v této oblasti v rámci středoevropského
regionu mezi nejrozvinutější státy, počet uživatelů internetu a jejich složení
podle IDC stále zdaleka neodpovídá situaci panující na západ od našich hranic.
Problém spočívá především v nízké penetraci domácích počítačů a v neznalosti
využívání internetu mezi malými a středními firmami.

Uživatelé internetu v ČR
Počet uživatelů internetu v České republice je stále poněkud nejasný. Výsledky
průzkumů se značně liší od velmi konzervativních odhadů společnosti IDC (cca 11
% populace odhad na konci roku 2001) až k povzbudivým číslům domácích agentur
pro výzkum veřejného mínění (cca 25 % Internet Monitor, říjen 2001). V odhadu
trendů vývoje se však analytici shodují. Čeká nás poměrně stálý růst kopírující
situaci v zemích západní Evropy. Pro zajímavost si uvedeme pár čísel z
posledního výzkumu nazvaného Internet Monitor, v rámci kterého bylo osloveno v
průběhu 3. čtvrtletí 2001 více než 7 200 lidí ve věku 12 až 79 let. Podle této
studie má přístup k internetu 25,7 % obyvatel ČR, což představuje 2,198 milionu
osob. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o 32% nárůst. Alespoň
občas internet využívá 24,3 % populace. Asi třetina uživatelů používá internet
denně, dalších 35 % alespoň několikrát týdně a ostatní méně často. Z 2,083
milionu uživatelů internetu je tedy více jak 65 % uživatelů velmi aktivních.
Studii Internet Monitor realizují společně firmy Gfk Praha, TN Sofres a
STEM/Mark.

E-commerce v ČR
Pokud nesrovnáváme situaci v ČR se západními zeměmi, nevypadá zde vývoj
e-commerce nijak špatně. Rozvíjí se základna důvěryhodných obchodů, funguje
několik úspěšných start-upů, nabírat dech začínají elektronická tržiště, a to
především v oblasti e-procurementu. Nejlepší vyhlídky má u nás zřejmě
e-commerce pro dodavatelské řetězce podle IDC je to způsobeno především
potřebami automobilového průmyslu, který se v ČR nebývale rozvíjí a kde většina
subdodavatelů bude přecházet na on-line řízení dodavatelského řetězce.
Obchodování B2C v ČR se pokusil v loňském roce zmapovat průzkum institutu pro
výzkum trhu GfK Praha s podporou Asociace pro elektronickou komerci (APEK).
Osloveno bylo více než 919 provozovatelů elektronických obchodů a 820 uživatelů
internetu. Podle této studie má zkušenosti s nákupem přes internet již 34 %
uživatelů. Nejžádanějším zbožím byly, stejně jako v loňském roce, knihy a tisk
(39 %) a audio a video nahrávky (27 %), následované výpočetní technikou (17 %).
Vzrostla i poptávka po telekomunikační technice (ze 2 % na 12 %).

Regiony podle BMI
Připravenost malých a středních firem na elektronické obchodování v
jednotlivých regionech České republiky sleduje projekt společnosti Tele2 a BMI
sdružení eBusiness Roadshow. Zatím byly prozkoumány 4 kraje: jihomoravský,
jihočeský, západočeský a východočeský. Společným jmenovatelem odpovědí většiny
podnikatelů je mínění, že největší překážku rozvoje elektronického obchodování
představuje v tomto sektoru nízká úroveň znalostí informačních technologií a
internetu spolu s nedostatečnou znalostí přínosu elektronického obchodování.
Teprve na dalších příčkách se s velkým odstupem umístily příčiny, jako je malá
bezpečnost transakcí a dat, nedostatečný právní rámec nebo technologická
nevybavenost firem. Výjimku tvořili v tomto případě Východočeši, podle nichž je
největší překážkou rozvoje e-commerce malá bezpečnost dat.
Množstvím firem připojených k internetu (81 %) se sice řadí právě Východočeši
hned za Jihomoravský kraj (82 %) a před Jihočeský (73 %) a Plzeňský kraj (72
%), avšak podílem firem s vlastními webovými stránkami (55 %) zaujímají
poslední místo za Jihomoravským (71 %), Plzeňským (63 %) i Jihočeským krajem
(56 %).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.