Zrod sítě Orange & Green

Průvodním jevem sporu mezi odtrženými pobočkami tvořícími novou síť Orange & Green (www.og.cz) a Mironetem (www.miro...


Průvodním jevem sporu mezi odtrženými pobočkami tvořícími novou síť Orange &
Green (www.og.cz) a Mironetem (www.mironet.cz) je jistá dávka furiantství i
boje o image firmy. Jak jinak lze nazvat stav, kdy obě strany shodně tvrdí, že
výpověď daly ony právě té druhé jako první? Jak se Computerworldu podařilo
zjistit, pravda se nachází zhruba uprostřed některé pobočky dostaly výpověď od
ředitele Mironetu Roberta Novotného a některé naopak zaslaly výpověď jemu.
Vyskytl se dokonce kuriózní případ, kdy si Mironet s pobočkou zaslaly výpovědi
současně navzájem.
Podívejme se však na důvody rozkolu, které uvádějí zástupci obou stran. Pavel
Kraus, ředitel Orange & Green, již ve svém úvodníku nabídkového listu nazvaném
nově Orange & Green News (původně Mironet News) píše toto: "Doma mě učili, že
nejjednodušší je mluvit pravdu, tak jdu na to... drobná nedorozumění postupně
gradovala a přešla ve zcela odlišný způsob pohledu na zásadní otázky kolem námi
poskytovaných služeb. V určitou chvíli bylo jasné, že společná cesta není
možná, a tak jsme se my, prodejní a servisní síť na straně jedné, a vlastník
značky Mironet na straně druhé, rozešli."
Při rozhovoru pak Pavel Kraus uvedl, že rozpory trvaly více než rok. Konkrétně
se podle něj jednalo především o další směřování sítě, kdy se pobočky chtěly
orientovat zejména na přidanou hodnotu a dodávky pro firemní klientelu, zatímco
Robert Novotný preferoval dodávky hardwaru před službami a z cílových skupin
pak především domácí segment.
Kritickým bodem pak bylo dle Pavla Krause spuštění centrálně řízeného
elektronického obchodu Mironetu. Zákazníci nakoupili, peníze šly přímo do
Mironetu, ale servis a poprodejní podpora závisely na pobočkách. Dalším důvodem
byla údajně partnersky nekorektní cenová politika, kdy pobočky dodávaly za
určité ceny a elektronický obchod se řídil úplně jinou cenovou politikou.
"Několikrát jsme Roberta Novotného upozorňovali na to, že pohledy jsou odlišné
a jeho politika nás likviduje. Bohužel jsme se nedohodli. Nabízeli jsme i
odkoupení značky Mironet, ale na tom jsme se také nedohodli kvůli výši
nabídky," říká Pavel Kraus.
Robert Novotný však vidí záležitost odlišně. Tvrdí, že to byl naopak on, kdo
měl snahu přesvědčit pobočky o tom, že by měly profitovat spíše na službách než
na maržích z hardwaru. Zajistil jim odborná školení, kterých se však
neúčastnily, a znalostní rozdíl mezi jednotlivými pobočkami se podle něj
prohlubovaly. Mironet pak nedokázal nabídnout celou šíři služeb ve všech
lokalitách, což byl z marketingového hlediska problém.
Z pohledu elektronického obchodu vidí Robert Novotný situaci také jinak. Byla
prý vyvíjena snaha, aby se produkty prodávaly přes web, ale na lokálním místě
byl například odborný servis 24/7, který by byl zvlášť placený. Odpadlé pobočky
však dle ředitele Mironetu svými vědomostmi nedokázaly tak náročné požadavky
pokrýt. Proto dostaly výpověď.
"Celkem čtyři pobočky daly výpověď samy, ostatní ode mne výpověď obdržely z
důvodu neschopnosti dodržet náročné kvalitativní podmínky plynoucí ze smlouvy
nebo proto, že nedokázaly plnit své finanční závazky," říká Robert Novotný a
dodává: "Mrzí mne odchod u tří poboček. Tyto pobočky by mohly dobře fungovat v
nové strategii jsou to pobočky se silným znalostním potenciálem. Mironetu
zůstalo i mimo Prahu zdravé jádro, které teď doplňujeme."

Zadlužené pobočky?
Právě hrozivý dluh poboček dosahující na konci srpna výše 5 milionů korun po
splatnosti se podle Roberta Novotného stal rozhodujícím momentem, ve kterém
byla situace již neudržitelná. Odchozí pobočky odebírající komponenty od THD
měly údajně zpočátku splatnost faktur 7 dní, pak 10, pak 14, a přesto neustále
platily se zpožděním 7-10 dní.
Jak se Computerworldu podařilo zjistit od jedné "komunikativnější" pobočky, tak
právě tato ve chvíli ověřování si informace dlužila THD 200 tisíc korun po
splatnosti. Bylo však řečeno, že jakmile zákazník zaplatí, dluh bude vyrovnán.
Jiná zase dlužila zhruba 10 tisíc.
Je ale otázkou, zda by součet nesplacených částek tvořil tak vysoké číslo pěti
milionů. Další, které sdělily alespoň nějaké informace, navíc potvrdily, že
všechny závazky s THD i s Mironetem mají vyrovnány. Například jedna z poboček
údajně ukončila spolupráci dohodou současně s potvrzením o bezdlužnosti obou
stran navzájem.
Podle různých zdrojů se v poslední době projevovala platební neschopnost také u
THD a Mironetu, což přiznává i Robert Novotný.
Dluhy poboček, o kterých Robert Novotný hovoří, však naprosto odmítá Pavel
Kraus, který říká: "Tento fakt je výmysl, pobočky mají u společnosti THD
otevřeny pouze klasické úvěrové účty vyplývající z obchodních vztahů. Abychom
se vyhnuli případným dalším možným výpadům v tomto smyslu, v nejbližší době
tyto účty uzavřeme. Bezdlužnost poboček vůči THD i jiným subjektům byla a je
základním požadavkem Orange & Green."

Finance THD
Distribuční společnost THD Roberta Novotného měla za minulý rok obrat zhruba
440 milionů korun, přičemž dodávala třem skupinám odběratelů. K hodnotám, které
lze nalézt ve schématu, ještě Robert Novotný doplňuje, že obrat některých
poboček tvořil dokonce jenom 0,1 % z obratu THD.
Samotný Mironet pak podle něj vytvořil obrat za minulý rok ve výši 160 milionů
korun. V souvislosti se pří o to, kdo chtěl nabízet služeby a kdo ne, poukazuje
na to, že právě Mironet měl meziroční nárůst služeb za rok 2002 o 25 % na
částku 20 milionů korun z celkového obratu.
Robert Novotný růst ukazuje i na tom, že jenom za září dosáhl Mironet v
softwarových auditech, což je oblast služeb, obratu 1,8 milionu korun.
Odhady Pavla Krause však s tímto nekorespondují, neboť ten si myslí, že
pobočky, které odcházejí, a tím pádem přestávají odebírat od THD, tvořily obrat
více než 50 %. "Pokud se přidají i zbývající, bude se blížit 70," dodává Pavel
Kraus.

Nový zelený pomeranč
Orange & Green Solutions (oficiální název) je společností, která ve chvíli
uzávěrky časopisu ještě nebyla zapsána v obchodním rejstříku, a proto nebylo
možné ověřit informace poskytnuté Pavlem Krausem. Dle jeho slov by však měla
fungovat následovně.
Orange & Green vytvoří zastřešující společnost, která bude zajišťovat síti
poboček servisní zázemí a centrální nákup. Jejím generálním ředitelem je již
zmiňovaný Pavel Kraus. Ten je rovněž spolumajitelem současně s dalšími 14 (!)
subjekty.
Právě množství spolumajitelů (v podstatě každý ze zakládajících členů má podíl)
je podle několika zdrojů možným kritickým místem celé sítě. To ale Pavel Kraus
popírá: "Vymysleli jsme funkční model rozhodování, kde nečekáme žádné spory.
Máme vyjasněnou obchodní politiku a víme, co chceme."
Společníků (fyzické i právnické osoby dle majitele) je méně než původně
zakládajících poboček, protože někdo vlastní více prodejních míst. Velikost
jejich podílů je přiměřená velikostem poboček. Pokud by se k síti chtěl
připojit další partner, pak se tak stane buď na základě smlouvy o poskytnutí
obchodní značky anebo pokud se společníci rozhodnou bude partner moci vstoupit
do společnosti formou navýšení základního jmění.
U nové distribuční sítě bude odlišný způsob montáže počítačů, než byl původně u
Mironetu. Tam totiž jednotlivé pobočky nakupovaly u THD komponenty a počítače
asemblovaly podle přání zákazníka na místě. To však Orange & Green odbourá
asemblace PC je centralizována v Jihlavě (stejná továrna, kde se např. montují
počítače Tesco).
Dodavatelem komponent se stal distributor ProCA, se kterým v době uzávěrky
ještě Orange & Green jednal o uzavření smlouvy o výhradní spolupráci.

Přicházejí právníci
Ohledně soudních sporů zatím existuje podle Roberta Novotného pouze návrh na
předběžné opatření z jeho strany, aby pobočky přestaly u nových dodavatelů
jednat jako Mironet. Důvodem je podle něj to, že je poškozována značka.
Důsledky toho, že dodavatelům nezaplatí, padají údajně na Mironet jako takový.
Další spornou otázkou může být "převzetí" produktových novin, které se nyní
jmenují Orange & Green News. Kamenem úrazu je eventuálně i prodej "tichých
počítačů" pod značkou Orange & Green, které v nových "newsech" mají dokonce
stejné kategorie bezhlučnosti T0-T3 jako původní počítače Mironetu. Pavel Kraus
říká: "Dozvěděl jsem se, že slovní spojení tichý počítač je údajně
registrováno. Pokud tomu tak je, označení změníme. Ovšem jsme to my, kdo vyrábí
technologie pro odhlučněná PC."
Bez problémů není z právního hlediska ani odchod poboček pod křídla jiné firmy.
Dle Roberta Novotného dostaly výpovědi ke konci září, které jsou účinné od
začátku října. Pak jim běží tříměsíční výpovědní lhůta do konce roku. "V té
době již chceme mít ve všech původních lokalitách vybudovaná nová zastoupení,
takže zákazník nic nepozná. V současné době již nahrazujeme pobočky v Plzni,
Pardubicích, Trutnově, Liberci i Brně a ostatní budou následovat. V Semilech a
v Karlových Varech vznikají pobočky nové. Za odbornost Mironetu nyní mohu ručit
již v celé ČR," tvrdí Robert Novotný.
A jak pobočky řeší "schizofrenii" se dvěma partnery? Například spolumajitel
jedné z nich prozradil, že on má smlouvu s Mironetem, zatímco jeho kolega na
své IČO figuruje v Orange & Green. Výpověď ze smlouvy však údajně běží pouze do
30. listopadu. Navíc, pokud dojde k dohodě, bude pobočka fungovat nadále jako
servis Mironetu.

Co bude dál
"Vytvořit takovou síť poboček, aby jich rychle bylo co nejvíce kvůli vizuálnímu
efektu, bylo dobré v době růstu trhu," hodnotí vývoj Robert Novotný a dodává:
"V současné době konsolidace se nevyprofilovaná síť ukázala jako nevýhoda.
Došlo ke změně strategie a nyní se při výběru partnerů zaměřujeme na kvalitu."
Optimistický zůstává také Pavel Kraus, který říká: "Zakládáme poměrně velkou
obchodní a distribuční síť. Už v současné době jsme s 16 pobočkami jedna z
největších sítí v republice. S dalšími zájemci jednáme a do konce roku bychom
měli provozovat 20 poboček. Nechceme se stát velkoobchodním distributorem, ale
více než konkurovat například AutoContu chceme být ještě lepší."
Odhad obratu na příští rok Orange & Green zatím nemá. Existuje prozatím jen
výhled do konce letoška. Podle něj by obrat sítě poboček neměl být nižší než
150 milionů.
Pavel Kraus očekává, že z původní sítě postupně přejdou k nové síti všechny
zbývající pobočky Mladá Boleslav, Hradec Králové a Karlovy Vary. "Když se
zamyslí nad svou budoucností, pak zjistí, že je v Orange & Green," prorokuje
ředitel této sítě.
Vedoucí pobočky v Hradci Králové David Linhart má však odlišné mínění. Podle
něj žádné spory s Robertem Novotným u nich neexistují, se spoluprací jsou
spokojeni a u Mironetu zřejmě zůstávají i nadále.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.