Zrození nanosekce

Jsou nanotechnologie záležitostí vizionářů, nebo technologů ve výzkumných ústavech a v komerčních firmách? Zdá s...


Jsou nanotechnologie záležitostí vizionářů, nebo technologů ve výzkumných
ústavech a v komerčních firmách? Zdá se, že čím dál více se pravdě začíná
blížit druhá varianta...
V polovině června byla odborná sekce věnovaná nanotechnologiím ustavena v rámci
České společnosti pro nové materiály a technologie. Akce se přitom nekonala v
nijak futuristickém duchu, o "střízlivém" pojetí svědčí i fakt, že shromáždění
zájemců proběhlo v pražském sídle Svazu průmyslu a dopravy. A zatímco Akademie
věd nemá v tuto chvíli nanotechnologie ve svém programu jako prioritu (abychom
však této instituci nekřivdili, nanotechnologie jsou zde občas "schovány" v
jinak nazvaných projektech), v celém oboru naopak funguje již několik
tuzemských komerčních firem.

Dějiny oboru
Nanotechnologie mají přitom v ČR tradici spadající s trochou nadsázky až do 50.
let 20. století. Vývoj tehdy probíhal ve výzkumném ústavu ve Vestci u Prahy,
který byl později přesunut do Šumperka vše se však tehdy ještě nenazývalo
nanotechnologie, ale prášková metalurgie. Již tehdy se např. ukázalo, že díky
obrovskému povrchu má řada materiálů omezenou stabilitu i jinak stabilní látky
ve své nanoformě snadno podléhají především oxidaci (jsou pyroforické).
Nanotechnologická sekce se však na svém prvním setkání nezabývala ani tak
historií oboru, ale spíše vyhlídkami do budoucna. Jak například nejlépe
prezentovat nanotechnologie v rámci grantových projektů? Jak získat potřebné
přístroje, jejichž cena se mnohdy pohybuje v řádu desítek milionů Kč? (Jedním
zmožných řešení jsou společné laboratoře.)
Otázkou je samozřejmě i samotná definice oboru a z toho vyplývající záběr nově
utvořené sekce. Spadají do nanotechnologií například molekulární počítače,
motory fungující na bázi ATP apod.? Má smysl hovořit o nanotechnologii v
případě některých aplikací mikrobiologie? Těžko odpovědět, ačkoliv cílem
organizátorů byl spíše širší záběr, většina zúčastněných akcentovala především
pojetí nanotechnologií ve smyslu materiálového inženýrství.

Komerční užití
Zůstává samozřejmě otázkou, zda nanotechnologie skutečně již v brzké
budoucnosti k nepoznání promění náš život. Je možné, že vizionářské představy
spisovatelů Drexlerova typu se ukáží přehnané a v určité fázi vývoje se dostaví
i deziluze. Několik výsledků nanotechnologického výzkumu se však již i u nás
objevuje v komerční sféře: Na setkání prezentovali zástupci firmy Optaglio z
Řeže u Prahy (http://www.optaglio.cz/) výrobu hologramů pro bezpečností účely
technologií elektronové litografie. Společnost SHM Velký Malín u Šumperka
(http://www.shm-cz.cz/) se zase zabývá nanášením otěruvzdorných nanovrstev na
řezné nástroje.
Zájemci o činnost sekce se mohou přihlásit na adrese mail.tas
tech@worldonline.cz. Česká společnost pro nové materiály a technologie sídlí na
http://csnmt.fme.vutbr.cz.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.