Zvířený prach se vznáší nad bojištěm

Zprávy z fronty, kde se to v bitevní vřavě mezi Unixem a NT sice hodně mele, ale vítěz jasný není alespoň prozatím....


Zprávy z fronty, kde se to v bitevní vřavě mezi Unixem a NT sice hodně mele,
ale vítěz jasný není alespoň prozatím. Skutečná bitva systémů začíná mezi
malými pracovními skupinami, kde u nových instalací dominují NT, a velkými
podnikovými instalacemi s více než 500 uživateli, kde i nadále vládne Unix,
systémy středního rozsahu a mainframy. Microsoft tvrdí, že NT teď už zvládnou
většinu aplikací středního rozsahu, ale omezená doba působení a výsledky NT v
této oblasti vyvolávají kritiku ze strany analytiků a nezmenšují obavy CIO.
Fiktivní Perriman je možná extrém, ale mnoho IT managerů v podnicích bude v
brzké době stát před podobnými problémy pokud je nemají už teď. Je ale
Perrimanova situace opravdu tak chmurná, jak mu připadá?
Plíživý nástup NT
Microsoft a prodejci Unixu soupeří o ovládnutí trhu se servery. Microsoft
usiluje o zlepšení škálovatelnosti a spolehlivosti NT, přičemž Sun
Microsystems, Hewlett-Packard, IBM a další pracují na tom, aby si Unix v této
oblasti udržel své vedení. Snaží se také, aby Unix byl méně závislý na
prodejcích hardwaru a snadnější ke zvládnutí. Tato proměnlivá situace ztěžuje
hodnocení obou platforem. Někteří CIO si při té nejistotě, jakou představuje
použitelnost NT jakožto celopodnikové platformy, prostě jen přejí, aby zmizely.
Ať už si ale o technické zdatnosti, obchodních praktikách a marketingové
strategii toho velkého softwarového spolku z Redmondu myslíte cokoliv, je
pravděpodobné, že dříve či později budete servery Windows NT někde ve své
organizaci mít.
Je to skutečně nevyhnutelné?
Mezi prodejci a manažery informačních systémů jakoby zavládl pocit
nevyhnutelnosti toho, že Microsoft nakonec svého cíle dosáhne a NT bude
dominantním síťovým operačním systémem. Microsoft používá podobnou strategii
jako IBM v dobách své největší slávy, říká Jeff Tash, prezident Hewitt
Technologies, poradenské firmy v oblasti IT se sídlem ve Walthamu. "Říkávalo
se, že nikdo ještě nedostal padáka za to, že koupil IBM," říká Tash. Microsoft,
který zvítězil v bitvách o operační systémy desktopů a nyní sahá po dominanci v
serverech, chce mít podobnou výjimečnou pověst. A takováto pověst, částečně
založená na marketingovém záběru, s jakým se prodejci Unixu nemohou rovnat,
pomáhá Microsoftu prodávat NT technicky nezkušeným manažerům mimo oblast
informačních systémů, kteří ale v posledních letech získali značnou
zodpovědnost za nákupy informačních technologií. Podle studie Window NT
Adoption ze září 1997, kterou vypracovala International Data Corporation (IDC),
48 % nákupů serverů pro oddělení dnes dělají výkonní pracovníci mimo ústřední
oddělení IS. V důsledku toho řada těchto lidí nakupuje servery NT, aniž by o
tom CIO věděl. "A než se nadějete, máte všude ve firmě stovky těchto NT
serverů," říká Thomas J. Bittman, viceprezident pro platformy a operační
technologie ve společnosti Gartner Group ze Stamfordu.
Bilance NT
Rozjezd NT je více než jen marketingová bublina. Mají oproti Unixu některé
lákavé výhody, zejména při použití pro menší podniková prostředí. Podle
Bittmana jsou počáteční náklady na zřízení sítě NT, zejména takové, která
využívá levné servery založené na Intelu, obvykle nižší než u sítě Unix. Tato
výhoda se ovšem ztenčuje, když se vezmou v úvahu následné náklady. "Celkové
náklady na vlastnictví jsou u Unixu, NT a AS/400 (od IBM) hodně podobné," říká
Bittman. Zvládnutí NT, s jejich grafickým uživatelským rozhraním, je pro
začínající správce sítě snadnější než Unix. Navíc NT, které fungují na
jakýchkoliv serverech založených na Intelu a serverech Alpha společnosti
Digital Equipment, nabízejí větší nezávislost na prodejcích než Unix. Unixová
platforma Solaris od Sun Microsystems funguje např. jen na hardwaru Sun.
Někteří pozorovatelé považují NT za všestrannější než Unix v malých i středně
velkých sítích pro jejich široké použití pro podporu finančních aplikací,
webových serverů, funkcí manažeru adresářů a tisku LAN a dalších úkolů. "Nikdy
jsme netvrdili, že NT jsou nejlepší řešení pro kterýkoliv z těchto úkolů, ale
jsou dost dobré," říká Bittman. Uživatelé Unixu většinou na takové množství
úkolů používají více než jeden operační systém. Mnozí např. používají jako
server pro správu adresářů a tisk operační systém NetWare LAN firmy Novell.
Od desítek po stovky
Průměrný počet klientů podporovaný jedním NT serverem je asi 25, uvádí Dan
Kusnetzky, analytik společnosti IDC. Když ale počet uživatelů NT serveru
překročí 30, systém se podle Kusnetzkého stává méně výkonným a méně
spolehlivým. V porovnání s unixovými systémy NT nelze dost dobře škálovat, není
tak stabilní, je-li použit pro rozsáhlé celopodnikové aplikace a je těžké ho
spravovat centrálně.
Přes Kusnetzkého varování některé organizace zašly s NT daleko za práh třiceti
pracovišť, i když tyto instalace ještě nedosahují unixovské schopnosti
škálovatelnosti. Dosud největší úspěšné instalace NT na jediném serveru pro
zpracovávání databázových transakcí podporují kolem 450 uživatelů současné,
říká Bittman. Oproti tomu největší úspěšné databázové instalace Unixu s jediným
serverem podporují 1 800 uživatelů. "Tisk v branži by vás přiměl věřit, že NT
nahrazuje mainframy," říká Bittman. "Ale je velice málo kriticky důležitých
systémů, které dnes fungují na NT."
Zprávy z fronty
Scott Turvey, viceprezident skupiny informačního managementu u firmy
Nicholas-Applegate Capital Management ze San Diega, používá NT na několika
serverech, především pro podporu aplikací poskytovaných informačními službami
jako je Reuters, ale pro většinu svých back-end operací používá Solaris. NT
nepovažuje za použitelné pro takové síťové zatížení, jakým je poskytování
přístupu do téměř terabytové firemní relační databáze Sybase. "NT se nedají
škálovat," říká Turvey. "Není tam ten výkon. Nejsou dost stabilní." To, jak NT
vnímá Turvey, odráží hlavní současný způsob uvažování CIO a většiny analytiků
IT.
Microsoft samozřejmě zuřivě pracuje na tom, aby toto vnímání změnil. V květnu
1996, při velice popularizovaném "Scalability Day" Microsoftu, jeho předseda a
CEO Bill Gates prohlásil, že 95 % všech firem nyní může používat své podnikové
aplikace na NT. Microsoft to ale s horlivostí při propagaci výkonu NT v
podnikovém prostředí poněkud přehnal, říká Bob Sakakeeny, analytik Aberdeen
Group Inc., technické a konzultační skupiny z Bostonu. Vůči tvrzení Microsoftu
o schopnosti NT škálovat se až na 8 a více procesorů na jediném serveru, se
staví kriticky. NT se v současné době škálují velice dobře na čtyři, ale pak už
ke svému fungování spotřebovávají daleko více kapacity CPU než srovnatelné
unixové systémy, říká. To někdy vyžaduje, aby velké NT systémy byly instalovány
na více serverech než srovnatelný unixový systém.
"Uznáváme, že NT stále ještě nejsou tak škálovatelné jako Unix, když jde o
skutečný high-end," říká Paul Stanton, ředitel marketingu Microsoftu pro
podnikové klienty. Stanton ale tvrdí, že NT mohou podporovat 95 % podnikových
aplikací, které jsou na trhu. Takováto tvrzení analytiky dráždí. Sakakeeny
uvádí, že několik klientů Aberdeenu, kteří se pokusili o velké instalace NT,
mělo pak vážné operační problémy nebo značně podcenili náklady a složitost
projektů. I když je možné rozvinout NT pro stovky uživatelů, Unix při své lepší
stabilitě, spolehlivosti a díky vyzrálejším nástrojům správy je stále zřetelně
lepší volba pro situace, kdy jde o skupiny větší než jen pracovní, říká
Sakakeeny.
Kategorie pro NT
Přes kritiku analytiků je jasné, že NT na podnikové úrovni získávají půdu. V
roce 1998 více než polovina nových softwarových
instalací R/3 všech velikostí pro plánování podnikových zdrojů (ERP) fungují na
NT.
Asi 80 % těchto instalací je v kategorii malé až střední, což znamená maximálně
400 souběžných uživatelů, říká Steve Rietzke, manažer SAP America se sídlem v
Redmondu. Společnost Compaq Computer tvrdí, že má jednu z největších instalací
R/3 na NT se 600 současnými uživateli, i když Bittman z Gartner Group o žádné
ověřené instalaci nad 450 uživatelů neví. Rietzke tvrdí, že NT mohou nyní
podporovat 90 % nových zákazníků R/3 s výjimkou těch největších instalací.
Analytici mají o platnosti tohoto tvrzení pochybnosti, ale očekávají, že
Microsoft škálovatelnost NT podstatně rozšíří u NT 5.0, které mají být uvedena
na trh v roce 1999 (i když Microsoft ještě nestanovil oficiální termín).
Gartner Group předpovídá, že do roku 2002 jednotlivé NT servery budou schopny
podporovat na síti až 1 500 uživatelů. Zatím ale je zavádění NT v
celopodnikovém měřítku riskantní strategie, o to obtížnější, nakolik to může
být drahá zkušenost. "Zkušenosti s NT v podnikovém měřítku jsou vzácné a mohou
se prodražit," říká Kusnetzky. I když zvládnutí základů NT zejména u malých
pracovních skupin je snadnější než získání základních zkušeností s Unixem, NT
jsou ve větším měřítku složitější, než si většina lidí myslí, dodává Bittman.
Nedostatečná podpora
Microsoft silně investuje do podpůrných služeb NT, ale tato společnost měla
před tím, než v roce 1994 s NT přišla, se systémy podnikových sítí jen malé
zkušenosti a teď to dohání. Turvey je toho názoru, že Microsoft zatím ještě
není připraven nabídnout podporu podniku, což je pro každého CIO rozhodující.
Nedostatky NT ve službách byly klíčovým faktorem rozhodnutí Nejvyššího soudu ve
státě Florida setrvat u unixových systémů od Silicon Graphics a Digitalu a
nezměnit své servery na NT. Když tento floridský soud vyhodnocoval NT, říká
Robert De Cardenas, koordinátor jeho sítě, Microsoft nereagoval na jeho dotazy.
"Bylo velice obtížné dostat z nich odpovědi na zásadní otázky, pokud jde o
technické specifikace NT," říká De Cardenas.
Stanton z Microsoftu uznává, že poptávka po podpoře k NT je momentálně vysoká,
ale dodává, že společnost na tom tvrdě zapracovala a nyní poskytuje 24hodinovou
podporu téměř 2 000 zákazníkům. Kromě toho Microsoftu v podnikové podpoře NT
značně pomohla partnerství s poskytovateli služeb, včetně takových firem jako
je HP, Digital, Ernst and Young LLP, Arthur Andersen, Unisys, Vanstar a Amdahl.
"Přesto pořád jsou lidé, kteří říkají, že to nestačí, protože poptávka je tak
velká," říká Stanton. Je přesvědčen, že silná poptávka po službách je výrazem
silného zájmu o NT.
Prodejci sázejí na NT
Stantonovo hodnocení situace může mít něco do sebe. Ani ti, kteří jsou vůči NT
skeptičtí, tuto platformu neignorují. Turvey říká, že jeho lidé budou
zlepšování NT dále sledovat a domnívá se, že v budoucnu je bude sám více
používat. Může k tomu skutečně dojít, částečně i díky pozici, jakou Microsoft
zaujímá v softwarovém průmyslu. Na základě dominantního postavení této firmy v
desktopech a jejího rozjezdu na trhu serverů se desítky prodejců zaměřují při
úvahách o svých dalších produktech právě na NT. Většina analytiků uvádí, že
Microsoft nedosáhne v oblasti serverů takové úrovně dominance, jakou má v
desktopech, ale není pochyb o tom, že zaujme významnou pozici. "Myslíme si, že
NT neovládnou celý svět, ale rozhodně jeho velký kus," říká Bittman. Prodejci
to vědí také.
Fair, Isaac and Co. je jednou z těch firem, které spatřují svou budoucnost v
NT. Kalifornská společnost, která se zabývá vývojem softwaru pro sektor
finančních služeb, se zaměřuje při vývoji budoucích produktů na NT. Dělají to
proto, vysvětluje viceprezident společnosti pro softwarový vývoj Walter Nelson,
neboť zároveň s tím, jak Microsoft bude NT zlepšovat, jejich zákazníci se k
tomuto produktu budou stále více přiklánět. Vývojáři softwaru také považují NT
za zajímavé pro své produkty, protože fungují na mnoha hardwarových
platformách. Unixové systémy oproti tomu existují jen v několika "příchutích",
takže prodejci musejí vyvíjet několik verzí svých unixových produktů a ne jen
jednu, jako je tomu u NT nebo dvě, pokud nabízejí Alfa verzi.
NT se hodí, ale ne všude říká banka
Pro některé společnosti je hardwarová nezávislost NT přesvědčivým argumentem.
Například Chase Manhattan Bank, společnost s asi 77 000 desktopy, má řadu
platforem od firem IBM, Sun, HP a dalších. Ačkoliv banka hodlá pokračovat v
provozování a podpoře mnoha unixových systémů, agresívně převádí řadu funkcí na
NT, říká Lynn Houseknecht, viceprezident distribuovaných výpočetních služeb
firmy. Banka nasazuje NT jako server pro adresáře a tisk, pro podporu Lotus
Notes, e-mailu, podnikového intranetu a některé specializované podnikové
aplikace. Houseknecht ale říká, že banka se nebude snažit portovat aplikace
navržené pro unixové prostředí do NT, ani se nehodlá pokoušet o použití NT pro
vysoce zatížené a klíčové systémy jako systémy obchodních transakcí, systémy
kapitálového trhu a přenosy tržních dat. S výjimkou těchto high-end systémů
jsou ale NT pro řadu celopodnikových systémů vhodná, domnívá se banka. A má
také v úmyslu konsolidovat počet a typy serverů ve firmě. "Rádi bychom přešli
na homogennější prostředí, protože si myslíme, že používání řady operačních
systémů zvyšuje náklady," říká Houseknecht. Není ale snadné standardizovat
množství podnikových jednotek na jakékoliv jediné platformě, dodává. Banka
vytvořila předloni celopodnikový výbor Global LAN Community Committee, aby
dospěla ke standardům s cílem dosažení operativnějšího systému a homogenity
hardwaru. Tento výbor doporučil široce použít NT na serverech Intel. V důsledku
toho chce banka Chase převést v roce 1999 většinu svých serverů LAN na NT.
Načasování
Podobně jako Chase Manhattan Bank, chtějí na platformu NT agresívně přejít i
další organizace. Jiné, jako Nejvyšší soud státu Florida, se drží vyzrálejší
unixové platformy. Pro manažery IS, kteří se dosud nerozhodli, bude rozhodnutí
NT nebo Unix do značné míry ovlivněno tím, jaké systémy jejich organizace již
používá. Pokud máte jen jednu variantu Unixu, není přesvědčivý důvod přejít na
NT jako na síťový operační systém, tvrdí Louis
Heibert z newyorské poradenské firmy Progressive Strategies. A konec konců,
volba NT nebo Unixu není často stoprocentní rozhodnutí buď a nebo. Například
zmíněný floridský soud používá NT pro vlastní podnikovou aplikaci, která
sleduje podání, plné moci a další dokumenty o případech. Banka Chase zase bude
i dál používat Unix pro náročné aplikace. Řada organizací bude v nejbližší
budoucnosti do jisté míry používat obě platformy.
V příštích několika letech se frontové linie mezi NT a Unixem mnohokrát změní.
V tomto období nejistoty by CIO měli monitorovat změny a zvažovat rizika. Pokud
nemáte mezi zaměstnanci žádné odborníky na NT, bylo by dobré nějaké získat. To,
jak se Microsoft bude snažit představit NT jako připravené pro velké
celopodnikové systémy, sledujte s dávkou kritičnosti. Je předčasné opouštět
Unix u náročných a důležitých aplikací, zvláště když Microsoft nedodá co
slíbil, pokud jde o zlepšení škálovatelnosti a spolehlivosti. Hodnocení
prostředí operačních systémů bohužel bude v nejbližších letech složitější.
Mějte po ruce zažívací sodu.
9 0698 / darn
Haroldu Perrimanovi, vedoucímu informatiky (CIO) zatím fiktivní společnosti
XYZ, je dnes hodně těžko, a není to po kořeněných smažených krevetách, které
měl k obědu. Manažeři jednotlivých divizí podniku po něm chtějí, aby
centralizoval firemní systém automatizace prodeje (sales-force automation,
SFA), který nyní funguje na serverech Windows NT ve dvou desítkách samostatných
pracovních skupin, a udělal z něj jeden celopodnikový systém, aby každý ze
zaměstnanců prodeje měl přístup ke stejným datům. V zásadě je to skvělý nápad,
ale Perriman má vážné pochybnosti o škálovatelnosti a spolehlivosti NT v
celopodnikovém uspořádání. Jednoduše řečeno, obává se, že systém NT nemůže
dosáhnout dostatečné velikosti a že pokud překročí meze své kapacity, zhroutí
se a vyhoří. A co víc, při malých zkušenostech domácího personálu s NT
pochybuje, že bude schopen dokončit projekt ve tříměsíčním termínu, který na
něm požadují. Počátkem 90. let Perriman navrhl unixový systém, který funguje
velice dobře. Jeho lidé Unix znají a tyto systémy se málokdy hroutí. "Měli
bychom se držet Unixu, protože ho známe," tvrdí Perriman.
NT je ale příslib budoucnosti, trvají na svém šéfové divizí. Firemní prodejce
SFA najel ve vývoji na strategii NT a hodlá postupně redukovat svou nabídku v
Unixu. Na šéfy prodeje v divizích udělala velký dojem nízká cena hardwaru pro
systém SFA a říkají, že NT by se jejich pracovníci snadno naučili. Na místě je
tedy otázka, jestli je problém vycvičit pár lidí z centra, aby ten systém
spravovali pro celou společnost.
Perriman vzdychá a marně se to pokouší vysvětlit. "Podívejte, pro takových 25
uživatelů v jednom oddělení to funguje dobře, ale pro celou společnost se to
škálovat nedá a bude to stát daleko víc, než si myslíte. A nutně se to bude
každou chvíli hroutit pod náporem daleko většího zatížení. Za pár let NT možná
budou schopny podporovat podnikové systémy, ale nemá smysl, abychom na ně
přecházeli už teď." Jako by hrách na stěnu házel. Manažeři dále prosazují NT.
Když Perriman ve své kanceláři zůstane sám, sáhne po tabletkách proti pálení
žáhy a pronese nereprodukovatelný projev na adresu předků Billa
Gatese.

Názor většiny většinou mnoho neznamená. Nicméně názor většiny na vývoj
soupeření mezi Unixem a NT momentálně vypadá zhruba následovně:
ŠKÁLOVATELNOST
Unix: Největší instalace Unixu na jediném serveru podporuje asi 1 800 uživatelů.
NT: Podle Gartner Group největší úspěšné implementace NT na jediném serveru
podporuje kolem 450 uživatelů.
NÁKLADY
Celkové náklady na vlastnictví jsou u systémů středního rozsahu v případech
Unixu, NT a AS/400 (IBM) srovnatelné.
Úvodní náklady na NT software a hardware bývají obvykle nižší než u Unixu.
DOSTUPNOST
Unix může clusterovat servery, takže když jeden vypadne, jiný ho může
automaticky nahradit.
Schopnost NT vytvářet clustery se zlepšuje, ale stále je nedostatečná.
STABILITA
Unix je všeobecně pokládán za stabilnější.
Firmy Gartner Group, Aberdeen Group, IDC a další uvádějí, že NT má v podnikovém
uspořádání tendenci častěji se hroutit.
OBTÍŽNOST ZVLÁDNUTÍ
Unix je považován za náročný, ale prodejci usilují o to, aby bylo možné se jej
naučit snadněji.
Díky GUI je zvládnutí základů NT snadné.
DOSTUPNOST SOFTWARU
Unix má v současné době náskok v počtu dostupných aplikací.
Očekává se, že aplikace NT co do počtu během několika let Unix předstihnou.
NEZÁVISLOST NA HARDWARU
Unixové systémy fungují na několika proprietárních formátech.
NT mohou fungovat na mnoha serverech.
OBTÍŽNOST SPRÁVY
Někteří tvrdí, že ovladatelnost Unixu stále vyžaduje určitá zlepšení.
Centrální správa NT je obtížná.
KVALIFIKOVANÁ PODPORA
Pracovníci IS mají větší zkušenosti s Unixem, ale není jednoduché sehnat
kvalifikované odborníky.
Nedostatek zkušených odborníků na NT v podnikovém uspořádání je kritický.
PODPORA PRODEJCů
Podpora podniků ze strany Unixu je zavedená.
Microsoft usilovně pracuje na zlepšení podpory, která dosud neodpovídala
požadavkům.
DYNAMIKA
Instalace Unixu stále rostou, zejména v klíčových high-end oblastech. Unix ale
ztrácí půdu ve prospěch NT, pokud jde o oblast pracovních skupin.
NT mají obrovský rozjezd na trhu a vynikající image značky. Mnozí pozorovatelé
předpovídají, že se nakonec mohou stát dominantní platformou v oblasti serverů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.