Zvítězit může pouze jedinečnost

Vítězové berou všechno. To je pravidlo, které neplatí jenom ve vlčích smečkách a v politice, ale i v podnikání. P


Vítězové berou všechno. To je pravidlo, které neplatí jenom ve vlčích smečkách
a v politice, ale i v podnikání. Předběhnout konkurenci, a dostat se tak mimo
peleton všech ostatních, je však stále obtížnější. Tento týden jsme měli
možnost posoudit několik způsobů, kterými si firmy pomáhají na cestě k
vítězství.
Pro začátek bychom se snad mohli dopustit nějaké teoretické úvahy. Položíme si
otázku: co je zdrojem konkurenční výhody? Odpovědí či definic se nabízí víc,
nicméně tentokrát bych se přidržela teorie Kjella NordstrÖma ze stockholmské
ekonomické univerzity, který v zásadě tvrdí, že konkurenční výhodu je možné
získat především vytvořením okamžitého monopolu vzato časově i geograficky. Kde
však jsou ve firmách rezervy pro vytváření výlučného postavení? Cesta by mohla
vést prostřednictvím inovace používaných technologií jenže pokud se zastavíte,
tak vás konkurence do půl roku doběhne, a pokud ne, tak si věčnými investicemi
do nejnovějších technologií přivodíte minimálně potíže s cashflow (o dalších
nemluvíc). Můžeme tedy říct, že technologie jsou podmínka nutná, ale nikoliv
postačující. Je tedy cesta ve vylepšování organizace a řízení společnosti?
Zaveďte si např. systém pro ISO 9000, vyrábějte "just in time", lámejte si
hlavu s balance scorecard, šlechtěte marketing a pořiďte si třeba manažerský
informační systém. Bude to stačit? Jistě, na chvíli než se stejnou cestou pustí
i ostatní. V čem tedy vězí úspěch? Podle NordstrÖma ve třech věcech: v etice,
estetice a funkčnosti. Přeloženo do běžné řeči to znamená nabízet funkční
produkty lahodící oku i duši spotřebitele a zároveň se k němu chovat slušně.
Podívejme se, jak se to daří našim firmám.
Ve středu minulý týden se konala ve Vídni konference společnosti SAP, jejímž
cílem bylo vysvětlit zákazníkům, proč by se měli zajímat zrovna o její produkty
především z oblasti e-businessu. Očekávala jsem obvyklé prezentace s výčtem
předností systémů pro CRM, SCM a portály, doprovázené grafy a schématy,
dokazující jedinečnost nabízených řešení. Ne, že by tam podobné přednášky
nebyly, ale úvod patřil divadlu představení moderované novinářem a hrané
pracovníky firmy představilo více než názorně způsob, jakým funguje systém
e-CRM. Simulace běžných procesů ve firmě a u zákazníka spojená s promítáním
počítačových obrazovek "herců" na plátno byla pro zúčastněné představitele
firem jistě více než přesvědčující.
Jiným příkladem může být společnost Nokia. Ne náhodou má více než polovinu
světového trhu s mobilními telefony. Podívejme na její přístroje z výše
uvedených hledisek funkční rozhodně jsou, a kromě maximálně zjednodušeného
ovládání, přátelského i ke zcela nezkušeným uživatelům, nabízejí díky
jednoduchému systému výměnných krytů i maximální variabilitu svého vzhledu.
Zákazníkům nevadí, že každý druhý má Nokii (potvrzuje to jejich přesvědčení, že
si zvolili správně), když každý může mít tak strakatou či elegantní, po jaké
jeho srdce touží. Otázkou zůstává: Jsou Nokie lepší než ostatní telefony?
Troufnu si tvrdit, že nikoliv jenom jejich výrobce jako první pochopil, že
úspěch u koncových zákazníků není jenom v technologiích. Viz etika, estetika,
funkčnost...
Vrátíme-li se do české ekonomické současnosti, nemůžeme nevidět další markantní
příklad, jak se může strategie firmy změnit, je-li ohrožena její pozice na
trhu. Ano, mluvím o Českém Telecomu. Není to tak dávno, kdy byl ČT symbolem
monopolistického molochu, jen těžko pohyblivým a bezohledně diktujícím ceny.
Uběhlo několik měsíců a hle: jedna nová aktivita střídá druhou a jejich
součástí je dokonce snižování cen! Nejdřív to byly meziměstské a mezinárodní
hovory, následovaly linky ISDN a nyní dokonce první výstřel téměř do vlastních
řad jednostranné snížení cen při volání do mobilních sítí. Ostatně není divu, v
situaci, kdy počet uživatelů mobilních telefonů již výrazně převýšil počet
pevných stanic, je prostě nutné jednat razantněji.
Dokazuje to nakonec i RadioMobil, který krátce po představení svých řešení pro
firemní sféru přichází ve spolupráci s českou pobočkou Bank Austria
Creditanstalt s další novinkou kreditní kartou pro své VIP uživatele. Paegas
Club je plnohodnotná mezinárodní Visa karta, jejíž držitelé mají možnost úhrady
za zboží a služby v každém místě prodeje, kde jsou karty Visa přijímány.
RadioMobil jde za loajalitou svých nejlepších zákazníků dokonce tak daleko, že
na požádání lze také získat jednu dodatkovou kartu pro rodinného příslušníka
oficiálního držitele karty, který ani nemusí být zákazníkem společnosti
RadioMobil, aby získal výhody zlatého členství Paegas Clubu. To není špatné, že?
Když to shrneme, tak tvrdý boj o vítězství na trhu má své výsledky začíná být
velmi příjemné být spotřebitelem.
1 1170 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.