Zvládněte sítě další generace, ne ty včerejší

Stejně jako u generálů, u nichž to vždy vypadá, že se připravují na minulou válku, snaží se i zástupci federáln


Stejně jako u generálů, u nichž to vždy vypadá, že se připravují na minulou
válku, snaží se i zástupci federální vlády neustále regulovat včerejší sítě.
Zaposlouchejte se do zákulisních klepů ve Washingtonu, a vzbudí to ve vás
pocit, že internet byl vynalezen přibližně v roce 1995, odkdy zůstává
statickým, a korporátní sítě se během poslední dekády také mnoho nezměnily. V
obou případech dojmy neodpovídají realitě. Vezměte si příklad korporátních
sítí: V roce 1995 byla většina z nich postavena na Frame Relay a hlas byl
uspořádaně izolován v "hlasových VPN" (Virtual Private Network). O VoIP
(Voice-over-IP) se tehdy mluvilo, nikdy však nebylo zprovozněno. MPLS
(Multiprotocol Label Switching) se tehdy nacházelo v plenkách, proto
technologii ATM (Asynchronous Transfer Mode), která integraci hlasových a
datových služeb slibovala, zprostředkovávalo jen velmi málo firem. V
devadesátém pátém byly výzvami položky jako cena (hlasové a datové služby byly
o několik řádů dražší), pokrytí a monitoring služeb (zprostředkovatelé většinou
neposkytovali údaje o době odezvy či smlouvy SLA Service Level Agreements,
které by zahrnovaly omezenou dobu odezvy).
Dnes již většina podniků implementovala MPLS, nebo se k tomu chystá. Většina se
zároveň chápe možnosti k vysazení VoIP. Výzvy se přesunuly na otázky kapacity
většina společností svůj bandwidth během jednoho roku zdvojaž ztrojnásobí,
správy zdrojů (s hlasovými a kritickými podnikovými aplikacemi, které svádějí
souboj o stejnou síť, server a počítačové zdroje, jsou efektivní rozdělení a
správa zdrojů kritické) a flexibility (smlouvy a SLA musejí reflektovat rychlé
a pokračující technologické změny).
Co přijde dál? Všimněte si prezenčních služeb a komunikačních panelů. Ty v
reálném čase u uživatele kombinují video, webové a audio konference, nabízejí
sjednocené možnosti zasílání zpráv a umožňují nalezení hledaného uživatele i
informace o tom, jak jej nejlépe kontaktovat (e-mail, instant messaging,
mobil). Co se týče internetu, dnešní regulační modely předpokládají, že je
pasivní uživatel pouze krmen obsahem a službami. Nic nemůže být vzdálenější
realitě, což akcentuje nástup standardu Web 2.0, architektur orientovaných na
služby SOA a distribuovaných výpočetních sítí. Internet budoucnosti se vrací ke
svým kořenům, k síti aktivních hostitelů, kdy je každý z nich schopen spouštět
software a aplikace. "Net" se tak opět stává výměnnou sítí, namísto sítě
distribuční. To má velký vliv i na obchody. S Web 2.0 standardem se podniky
angažují v aktivní komunikaci s uživateli, ať už producenty či konzumenty, což
může dramaticky ovlivnit způsob, jakým jsou výrobky a služby navrhovány,
tvořeny a dodávány. IT správci by se nejprve měli ujistit, že podnikovým sítím
věnují dostatečné množství času. Poté umožnit efektivní aplikační správu a
správu zdrojů, zajistit dostatečnou kapacitu a uzavřít obchody, které jim dají
kýženou flexibilitu pro zavedení nastupující technologie, a také vyhodnotit
možnosti, jež skýtá standard Web 2.0 pro zavedení modifikovaných vztahů se
zákazníky, dodavateli a obchodními partnery.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.