Zvyšují IT produktivitu?

Výsledky jsou překvapivé a odhalují, jak pozitivně jsou informační technologie vnímány v současných amerických fir...


Výsledky jsou překvapivé a odhalují, jak pozitivně jsou informační technologie
vnímány v současných amerických firmách. Klíčová otázka pro respondenty zněla,
jak cenné jsou IT pro jejich firmu. Většina dotázaných (více než 70 %)
odpověděla, že informační technologie jsou naprosto nezbytné k dosažení
obchodních záměrů jejich firmy, zatímco jen jedna osoba ze 200 odpověděla, že
IT nemají na jejich obchodní cíle žádný vliv.

Pro a proti
Dawn Leporeová, místopředsedkyně představenstva a CIO finančního brokerského
domu Charles Schwab ze San Franciska tvrdí, že každý jednotlivý produkt a každá
jednotlivá služba, které jejich firma nabízí, jsou ovlivněny informačními
technologiemi. "V nejpernějším dni vůbec bylo v jednom okamžiku připojeno na
náš Web současně 100Ę000 klientů, což představuje 100Ę000 zákazníků jednajících
s námi současně. Stačí si představit, kolik by stálo vybudování dostatečného
počtu call center k tomu, abychom mohli mít sto tisíc zaměstnanců, kteří by
byli schopni vyřídit v kterémkoliv okamžiku sto tisíc telefonátů, a máte
obrázek o tom, jakou hodnotu pro nás tyto technologie mají," říká Leporeová.
Kritici však chtějí slyšet přesnější čísla. Chtějí znát náklady a výnosy a
změřit nárůst produktivity. Zvláště produktivita se měří obtížně, zejména pokud
nebyla přijata metodika jejího měření ještě předtím, než byly technologie
instalovány. Naneštěstí má většina systémů pouze podpůrnou funkci (například
účetní systémy), takže nejsou přímo spojeny s úkolem tvorby zisku nebo
snižování nákladů té které firmy.
Paul Strassman, konzultant, autor a CEO vydavatelství Information Economics
Press, je otevřeně skeptický k tvrzením spojujícím investice do IT s
produktivitou. Ve své knize Information Productivity z roku 1999 prohlašuje, že
americké společnosti sice vykazují zlepšení v měření přínosu informačních
technologií, ale celkově zůstávají hluboko za svými možnostmi.
"Během mých prvních třiceti let ve funkci CIO od roku 1961 do roku 1991 jsem
prakticky veškerou svou pozornost věnoval vnitrofiremním záležitostem, jako je
fakturace, inventarizace nebo nákladové účetnictví. Navzdory okázalým tvrzením
neznamenalo řízení oddělení IT nic víc než provozování spořádané kotelny na
plovoucí lodi. Pokud chtěl kapitán více páry, dal prostě příkaz do strojovny,"
dodává Strassman.

Optimismus převažuje
Oproti tomu Harris Miller, výkonný ředitel washingtonské obchodní skupiny
Information Technology Association of America (ITAA), věří, že podstatnou část
z narůstající produktivity americké ekonomiky v posledních deseti letech lze
připsat na konto IT.
"Základem transformace byla schopnost získávat informace lépe, rychleji a
levněji, než si kdo dříve uměl představit. A to vysvětluje vzestup
produktivity, který byl hnací silou velké části ekonomického růstu. Věřím tomu,
že tento trend bude pokračovat a že je udržitelný; nejedná se jen o krátkodobý
fenomén," říká Miller.
V rámci průzkumu byl kladen důraz na přesnější zodpovězení některých tradičních
otázek návratnosti investic, a tak byl spíše zkoumán vliv IT na tvorbu výnosů,
než samotné náklady těchto technologií. I přes rozdíly v pohledu dotazovaných
IT manažerů na straně jedné a vrcholového vedení firem na straně druhé názory
obou skupin v zásadě souhlasily: 52 % IT manažerů si myslí, že IT mají
podstatný vliv na tvorbu zisku, 34 % se domnívá, že se podílejí na tvorbě zisku
v přiměřené míře. I přes méně optimistický přístup se vrcholoví manažeři v
podstatě shodují: 45 % považuje vliv IT za významný, 37 % pak za přiměřený.
Navíc 60 % dotázaných v obou skupinách souhlasilo s tvrzením, že vliv IT na
zisk roste, zatímco pouhé jedno procento se domnívá, že tento vliv klesá.
Celkově, pokud šlo o poměr nákladů a výnosů ve vztahu k IT, byl pak průměrný
čistý výsledek jasně kladný, s 20 % nárůstu příjmu po započtení nákladů na IT a
zde znovu obchodní vedení a IT manažeři navzájem souhlasili. Zajímavé je, že
obchodní vedení firem jak v oblasti nákladů, tak v oblastí výnosů udávalo
poněkud nižší čísla ve srovnání s IT manažery, ale čistý nárůst příjmů podle
obou skupin zůstal na 20 %. To je zřetelným signálem, že firmy našly konkrétní
spodní mez návratnosti svých investic do IT a že se také pečlivěji dívají na
přínos IT k této návratnosti.
I přesto, že kritik IT Strassman není přesvědčen o tom, že IT dávají ten
správný vítr do plachet podnikání, připouští, že došlo k pokroku: "IT mají nyní
místo na velitelském můstku. Stručně řečeno, z děvčete pro všechno se postupně
IT staly aktivním činitelem v konkurenčním boji založeném na informacích."

Spolupráce je nutná
Výše popsaná změna se odráží také v tom, jaká důležitost je připisována
znalosti obchodních záležitostí na straně IT manažerů a současně znalosti
technologií na straně obchodního vedení firem. V našem průzkumu 42 % manažerů
odpovědělo, že je naprosto nezbytné, aby zaměstnanci oddělení IT rozuměli
obchodní strategii své firmy, 32 % to považovalo za velmi důležité. Jen 2,5 %
odpovědí tomu nepřipisovalo žádnou váhu. A naopak 27,5 % respondentů se
domnívá, že znalost technologií je pro obchodní vedení společnosti zcela nutná,
42 % ji považuje za velmi důležitou.
Přes veškerou integraci a vzestup role IT v rámci podniku ne všichni souhlasí s
tvrzením, že IT se plně přeměnilo na plnohodnotnou a klíčovou produktivní
jednotku firmy. Strassman namítá, že hodnota IT v rámci firmy se stále ještě
neposunula od zlepšení provozní produktivity ke zlepšování samotného klíčového
oboru podnikání.
"Pokud organizace IT není z provozního hlediska dokonalá a produktivní, pak s
největší pravděpodobností přijdou manažeři IT o hlavu, sáhne se po outsourcingu
nebo se stane obojí dohromady. Jen poté, co firma hladce běží a produktivita se
zvyšuje, dovolí vrcholový management oddělení IT stát se transformačním
činitelem podniku." dodává Strassman.
Vince Caminiti, starší viceprezident pro e-business ze společnosti Delta Air
Lines odpovídá za prosazení e-businessových procesů v rámci všech různých
obchodních jednotek společnosti. Je jedním z mnoha těch, kteří se domnívají, že
vztah IT a podnikání se mění. "Neuvědomoval jsem si, jak komplexní, obsažný a
nákladný úkol je získat prvotřídní technologie a správně je implementovat,"
říká Caminiti. "Pochopil jsem také skutečnost, že lidé z IT nedostávají vždy ze
strany firmy to, co by potřebovali, aby mohli vykonávat své úkoly v rámci
procesu podnikání."

Kdo rozhoduje?
Trvající rozdílnosti mezi obchodním vedením firmy a IT manažery vyplývají z
napětí vlastního všem důležitým politickým a obchodním rozhodnutím, která musí
tito lidé učinit: Kdo určuje směr pro technologickou strategii společnosti? Kdo
stanoví jednotlivé úrovně rozpočtů? A kdo nakonec schvaluje výdaje?
Jak už bylo uvedeno, jedním z nejzřetelnějších a současně nejpřekvapivějších
zjištění celé studie se stala shoda mezi názory IT manažerů a obchodního vedení
společností kromě jedné oblasti. Na otázku, kdo učinil konečné rozhodnutí o
technologickém směřování firmy, IT manažeři tvrdili, že ze 47 % oni, zatímco
obchodní vedení jen z 28 %. Ale výkonný management tvrdil naopak, že v 59 %
firem tato rozhodnutí jsou na něm a ve 22 % na IT manažerech. Kromě toho se
obchodní manažeři domnívali, že vybírají častěji dodavatele technologií, názor
IT manažerů je přitom přesně opačný. Tato napětí nemusí samo o sobě být pro IT
manažery špatné. Informační technologie se staly tak důležitými pro podnikání,
že špičkové firmy, jako je třeba finanční trh Nasdaq, přesouvají své vrcholové
IT manažery do jiných rolí provozního managementu. Nakonec bude mít podle
Hardwicka Simmonse, CEO Nasdaqu, velká část výkonných ředitelů za sebou
minulost v IT. Výzkum tento názor potvrzuje a říká, že IT hrají extrémně
důležitou roli v moderním podnikání: 54,5 % dotazovaných potvrdilo, že IT mají
významný vliv na jejich obchodní strategii a 70 % respondentů tvrdí, že se
strategická role IT zvyšuje.

Debata pokračuje
Nedávný ekonomický pokles jen přilil olej do ohně debat o vlivu produktivity IT
na americkou ekonomiku. Na jedné straně stojí ti, kteří tvrdí, že se informační
technologie staly základem nedávného "ekonomického zázraku", na straně druhé
pak ti, kteří upozorňují na cyklickou povahu produktivity.
Harris Miller, výkonný ředitel ITAA, věří, že je jen málo pochybností o vlivu
IT během posledních několika let.
"Firmy zjistily hodnotu IT pro mnoho různých činností," vysvětluje Miller.
"Zapomněli jsme velmi rychle, ale při řešení problematiky roku 2000 mnoho
společností pochopilo skutečnou hodnotu IT a jejich nezbytnost pro základní
podnikatelské činnosti. Dokud se neobjevilo určité nebezpečí, že bychom o tyto
hodnoty mohli přijít, nebyl průmysl schopen plně docenit výhody, které IT pro
firmy přinášejí."
1 1377 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.