Virtualizace desktopu
4 zákazníci, kteří už nikdy nemusejí nahradit své počítače


Virtualizace desktopů ve spojení s tenkými klienty umožňuje oddělení IT, aby se vyhnulo nákladným cyklům modernizace PC a současně zjednodušilo správu, zabezpečení a sledování. Tento dokument popisuje způsoby čtyř zákazníků společnosti Citrix, kteří proměnili své podnikání přesunem každoročního rozpočtu na modernizaci PC do řešení, které přináší mobilitu, efektivitu řízení IT a zabezpečení společnosti.

Zajistěte si kontinuitu podnikání a zachovejte produktivitu pracovníků pomocí vzdáleného přístupu


Doporučené postupy, technologie a skutečné příklady k ochraně vašeho podnikání před otřesy.

Klesající náklady – a rostoucí hodnota – virtualizace desktopů


Virtualizace desktopů už není vhodná jen pro nadšené novátory a inovátory, ale stala se hlavním proudem strategie IT pro firmy všech velikostí. Tento dokument popisuje hodnotu virtualizace pro uživatele, podniky a IT.

Analýza nákladů na pořízení virtuálních desktopů


Virtualizace aplikací a desktopů je mnohem víc než jen technologické řešení. Mění způsob, jakým organizace všech velikostí nabízejí více možností svým zaměstnancům, a současně zjednodušují správu desktopů správcům IT.

4 důvody, proč jít nad rámec VMware View s řešením Citrix XenDesktop


Dosáhněte skutečné mobility pro uživatele a efektivity pro IT bez kompromisů.

Aplikace a mobilita
Řízení podnikové mobility: Přijetí strategie BYOD pomocí zabezpečených aplikací a doručování dat


Transformace výpočetní techniky prostřednictvím mobility, konzumerizace, strategie využívání vlastních zařízení (BYOD) a pružné práce nabízí dnešním organizacím velké výhody – ale představují značné problémy pro IT.

Infografika – Mobilní pracovní prostředí


Umožněte lidem pracovat novými způsoby.

Přijetí podnikové mobilní strategie: Manažerský kontrolní seznam


Tento dokument shrnuje bezpečnostní problémy spojené s mobilními zařízeními v podniku a poskytuje kontrolní seznam vhodný při vývoji zásad k udržení kontroly nad zařízeními, aplikacemi a daty.

Jak Citrix ShareFile umožňuje bezpečné sdílení dat v podniku


Produktivita dnes závisí na možnostech zaměstnanců při přístupu k datům a jejich sdílení z jakéhokoli zařízení na jakémkoli místě a jejich použití ke spolupráci s kolegy a partnery ve světě. Citrix® ShareFile® řeší tuto potřebu s podnikovým řešením dostupnosti dat, které lze použít k zajištění bezpečné a výkonné služby, která odpovídá potřebám mobility a spolupráce všech uživatelů.

10 nezbytných věcí pro zabezpečení podnikové mobility


Zatímco podniková mobilita přináší příležitost pro vaše uživatele a organizace, jsou s ní spojena i různá rizika. Uživatelé by tento dokument měli vnímat jako rámec mobilní bezpečnosti ve svých podnicích a kontrolní seznam pro hodnocení dodavatelů mobility.