Přijetí podnikové mobilní strategie: Manažerský kontrolní seznam


Tento dokument shrnuje bezpečnostní problémy spojené s mobilními zařízeními v podniku a poskytuje kontrolní seznam vhodný při vývoji zásad k udržení kontroly nad zařízeními, aplikacemi a daty.
Pro stažení whitepaperu vyplňte své kontaktní údaje a stiskněte Odeslat