Blade servery mění podobu IT infrastruktury ve firmách

Podle analytiků společnosti IDC roste využití blade serverů ve strategických iniciativách firem, díky čemuž se formuje budoucí podoba datových center.


Přidaná hodnota
Z výsledků průzkumu IDC mezi více než 200 firmami, které byly zveřejněny začátkem dubna, vyplývá, že se blade servery stávají dynamickou platformou pro datová centra budoucnosti. Většina dotázaných organizací považuje blade servery pro strategické iniciativy v rámci svojí informační infrastruktury za stále významnější. U respondentů, u nichž jsou blady vnímány jako klíčové, lze také najít výrazně vyšší procento virtualizovaných systémů, které tak otevírají cestu k privátním cloudům v rámci datových center firem.

Jed Scaramella, senior analytik IDC pro podnikové platformy, trendy a strategie v datových centrech, výsledky průzkumu komentuje slovy, že zákazníci si uvědomují přidanou hodnotu blade serverů, danou zejména možnostmi konsolidace a hustotou systémových komponent. Organizace jsou si vědomy i toho, že blade technologie mohou pomoci v optimalizaci jejich IT prostředí, aby bylo schopné udržet krok s neustále se měnícími se požadavky byznysu a současně i zjednodušit informační infrastrukturu, zlepšit využití zdrojů, zvýšit flexibilitu celého IT a také nabídnout energetickou efektivitu.

Výsledky průzkumu
Z průzkumu IDC vyplývají zejména následující zjištění:
- Nasazení blade serverů se do velké míry soustředí na datová centra. Více než dvě třetiny bladů je umístěno v datacentrech, nikoliv v serverovnách či malých místnůstkách.
- Blady podporují široké spektrum aplikací, přičemž nejčastěji je výpočetní zátěž používána pro zpracování obchodních dat (podíl 25,3 %), aplikace pro podporu IT infrastruktury (21,7 %) či pro vývoj aplikací a průmyslový výzkum a vývoj (17,6 %).
- V organizacích, které chápou blade servery jako klíčový prvek větších IT iniciativ, jsou tyto aktivity zaměřeny zejména na zvýšení rychlosti a flexibility IT. Jedná se zejména o virtualizaci úložných systémů, iniciativy zaměřené na migraci a konsolidaci nebo na utility computing.
- Blade servery jsou virtualizovány výrazně častěji než jakékoliv jiné typy serverů. Dotázaní respondenti provozovali nějaký typ virtualizačního řešení na 38 % blade serverů, což je téměř dvojnásobek, než je běžný dnešní podíl využití virtualizace na celkovém serverovém trhu.
- Adopce virtualizace roste souběžně s adopcí bladů ve výpočetním prostředí korporací. Také platí, že čím větší podíl blade serverů reprezentuje celkové IT prostředí firmy, tím více těchto bladů je virtualizováno.
- Blade servery budou i nadále tahounem celého serverového průmyslu a jejich nákupy budou během následujících dvou let tvořit velmi významný podíl ze všech prodaných serverů.

Scaramella dodává, že blady jsou základem pro konvergované systémy, které se stávají hlavními pilíři privátních cloudů. Podniky jsou podle něj v současnosti na cestě od roztříštěného IT s nepříliš provázanými zdroji směrem k virtuálně dostupným sdíleným zdrojům, které jsou dostupné v rámci interní cloudové infrastruktury. Podle IDC tak jsou blady hlavní hybnou silou pro trendy konsolidace, virtualizace a také pro rozvoj privátních cloudů.Komentáře