Česká datová centra masově přecházejí na SSD

Podle výzkumu společnosti Kingston mezi českými provozovateli, přecházejí datová centra v České republice průběžně na výkonné Enterprise SSD.

Česká datová centra masově přecházejí na SSD


„V porovnání s globálními trendy je v ČR nástupu Enterprise SSD pozvolnější, ale odklon od HDD je mnohem větší, než jsme předpokládali,“ říká Marcin Gaczor, zástupce společnosti Kingston pro Českou a Slovenskou republiku.

Z odpovědí jednotlivých respondentů průzkumu jednoznačně vyplývá, že provozovatelé datových center v ČR průběžně navyšují kapacitu a modernizují svou infrastrukturu. Kapacita se navyšuje v souladu s rostoucí poptávkou po službách datových center. Hlavním cílem modernizace je pak ve většině případů zvýšení efektivity datového centra a udržení konkurenceschopnosti poskytovaných služeb.

„Firmy nejčastěji nová úložiště instalují v případě rozšiřování datového centra nebo při optimalizaci jeho energetické efektivity. Souběh HDD a SSD v jednom datovém centru je tedy v ČR běžný.

Při přechodu na SSD jde o okamžité výrazné navýšení výkonu a úsporu místa. Moderní servery vybavené U.2 NVMe disky zaberou zhruba 25% místa původních 3,5" HDD. Tohle zase výrazným způsobem snižuje nároky na podlahovou plochu, spotřebu energie nebo chlazení serveru," dodává Gaczor.

Z výzkumu vyplývá, že v minulém roce polovina z nich navyšovala kapacitu s ohledem na zvýšenou poptávku a objem dat. Druhá polovina rozšiřuje kapacitu průběžně, nebo provedla rozšíření už před rokem 2020, využila tedy své rezervy. Při rozšíření, modernizaci nebo optimalizaci všechna datová centra, s výjimkou jednoho, uvedla, že nově instalují úložiště Enterprise SSD, a to všech typů (SAS, NVMe, SATA).

„Uvědomujeme si, že all-flash umožňuje aplikacím dodat nejen potřebný výkon, ale nabízí i mnohem snadnější plánování, správu a reorganizaci prostředků úložiště, a tak chrání naše investice lépe než technologie založené na mechanických discích,“ uvedl jeden z respondentů.

Klasické harddisky stále v českých datacentrech zůstávají (s výjimkou jednoho datového centra, které využívá pouze SSD), více než v polovině případů ale slouží pouze k zálohování a obecně pro méně aktivně používaná (cold) data.

„Pevné disky typu HDD už se v našich datacentrech využívají jen pro cold data, tedy k archivaci a zálohám. Zákazníci už v dnešní době berou SSD jako standard a zájem o klasické pevné disky upadá. A dává to smysl, neboť hustota zápisu u SSD oproti HDD už byla překonaná před pár lety a od té doby jen roste,“ uvedl další z respondentů.

Podstatná část provozovatelů (40 %) také odhaduje, že k úplný přechod na SSD nastane v horizontu 3 až 4 let.

Celkem se do výzkumu zapojilo na 50 subjektů, mezi nimi nejčastěji poskytovatelé cloudových služeb typu IaaS a PaaS (případně BaaS), tedy provozovatelé vlastní infrastruktury datového centra. Doplňujícími skupinami respondentů průzkumu byly firmy, které provozují datové centrum pro vlastní potřebu nebo poskytují cloudové služby typu SaaS.

Podle expertů společnosti Kingston bude tlak na rozvoj datových center nadále pokračovat i v nejbližších letech.

Rozvoj tlačí několik faktorů: generování většího objemu dat u koncových uživatelů i firem zaměřených na elektronické služby (např. eshopy). Postupující digitalizace státní správy a municipalit, rozvoj online platforem pro zdravotnictví. Rozvoj datově náročných oblastí – internet věcí, stále rostoucí zapojení AI a také nástup 5G sítí.

„Nejde pouze o výkon a kapacitu. Další posun k SSD v datových centrech je motivovaný snahou o prostorové a energetické úspory a také větším důrazem na zabezpečení, tedy pokročilé šifrování úložišť. Celkem v oblasti investic do HW infrastruktury datových center očekáváme v příštím roce celkový růst zhruba o čtyři procenta," říká Tony Hollingsbee, EMEA business manager pro produkty SSD.

Úvodní foto: ČRa


Komentáře