Data z virtuálních disků dokáže zachránit TDP-Ontrack

Vlastní technologii pro čtení virtuálních disků včetně snapshotů vyvinula společnost TDP-Ontrack.Vlastní technologii pro čtení virtuálních disků včetně snapshotů vyvinula společnost TDP-Ontrack.
V laboratoři TDP-Ontrack v první fázi získají obraz disku pole, pak VMFS partition a teprve potom mají specialisté k dispozici obraz disku virtuálního PC. Vyvinuté technologie ovšem umožňují tyto tři zřetězené zákroky realizovat v čase jen o málo delším, než je běžná záchrana dat z diskového pole.

„Snižování nákladů stále nabývá na významu a v souvislosti s tím prožívají skutečný boom virtualizační technologie v čele s jasnou jedničkou – VMwarem,“ říká Václav Šamša, ředitel TDP-Ontrack. „Usilovná snaha o úspory energie a pořizovacích nákladů ale samozřejmě přináší nové výzvy i pro oblast záchrany dat, protože v mnoha případech je diskové zařízení pouze simulováno vícero soubory uloženými v optimalizovaném souborovém systému VMFS.


Komentáře