Datová centra: Na co se můžeme těšit?

Chytřejší infrastruktura, racionalizace pracovní zátěže, pořízení jako služby – datová centra (DC) po celém světě čekají zásadní inovace.

Datová centra: Na co se můžeme těšit?


Životní cyklus datového centra se měří v desítkách let, ale technologie uvnitř se mění neustále.

„Dnešní datová centra již ve skutečnosti neodpovídají jejich vnitřnímu vybavení.Je to jako používat vnější formu počítače Macintosh z roku 1984, ale s vnitřnostmi současné generace iMac. Prostě se to k sobě dobře nehodí.Požadavky na napájení, chlazení a prostor se postupně výrazně změnily,“ uvádí Jennifer Cooke, ředitelka pro výzkum datových center v IDC.

Tento nesoulad vede podniky k přestavbě vlastních datových center, aby udržely krok s firemním provozem a pomáhaly ho zrychlovat. Podle IDC přinutí do roku 2020 požadavky aplikací nové generace a nových architektur IT 55 % podniků k modernizaci svých současných DC nebo k využití nových.

Modernizace je jednou z deseti klíčových předpovědí IDC pro globální trh s datovými centry v příštích třech letech. Tato společnost také očekává, že obor zaznamená kromě jiných významných změn pokračující posun k softwarově definované infrastruktuře, zavádění autonomně provozované infrastruktury IT a posun směrem k modelům plateb na základě využití.

„Do datového centra se dostávají technologie a provozní modely pro přizpůsobení se rychlejšímu tempu změn a tyto technologie mají velký dopad na fyzická zařízení – samotná datová centra,“ tvrdí Cooke.

„IT organizace si mnohem lépe uvědomují potřebu inovovat a poskytovat prostředky, které vedou k většímu rozsahu a rychlosti podnikání, takže rychlost tradičních IT nestačí, a to má některé dalekosáhlé dopady na rozhodnutí týkající se datových center včetně toho, čí datová centra využívat, na modernizaci a jak platit za zdroje datových center.“

 

Modernizace DC

Modernizační projekty umožní společnostem posun k průhlednějšímu provoznímu modelu a poskytnou vhled, který potřebují vedoucí pracovníci IT k informovanému rozhodování o umístění pracovní zátěže.

„Automatizační technologie budou nejen v IT infrastruktuře, ale i v kritické infrastruktuře – infrastruktuře napájení a chlazení –, což povede k lepšímu využití zdrojů a lepšímu řízení aktiv, tvrdí Cooke.

„Usnadněte si život investicí do technologií inteligentnějších datových center,“ radí Cooke dnešním IT profesionálům. Technologie inteligentních DC, které sdělují informace o stavu, výkonu a kapacitě, existují již nějakou dobu, ale organizace zápasily s dobrým využitím těchto údajů, poznamenává Cooke. To se ale bude muset změnit.

„Rozvíjení schopnosti shromažďovat a analyzovat v reálném čase data z kritické infrastruktury bude skutečně naprosto zásadní, zejména ve více distribuovaném a diverzním ekosystému datových center,“ dodává Cooke.

 

Využití IT

Strategie pořizování se v posledních několika letech posunula směrem k platbám za využívání a tento trend se zrychluje.

„Modely pořizování založené na využívání se staly požadavkem jak finančních ředitelů, tak šéfů IT, stejně jako flexibilita a transparentnost těchto platebních struktur,“ říká Susan Middleton, ředitelka IDC pro výzkum strategií financování technologií.

Do roku 2020 budou modely „jako služba“ tvořit až 40 % výdajů na podnikovou infrastrukturu IT, předpovídá IDC. Digitální transformace je opět jedním z důvodů této změny.

Změna modelů pracoviště, potřeba větší agility IT a požadavky na transparentnost nákladů ovlivňují rozhodování o využívání IT a související investice.

Současně s tím dodavatelé a poskytovatelé služeb přicházejí s novými programy pro pořizování IT a modely „jako služba“ využívají výhodu autonomní infrastrukturní technologie, tvrdí Middleton. „Očekáváme, že se tempo inovací v oblasti možností pořizování rychle zvýší.“

Oddělením IT podle ní tyto nové modely poskytnou hlubší pochopení využití a nákladů souvisejících se všemi úrovněmi využívání IT, což může být v rozporu se současnými předpoklady.

Programy „jako služba“ přinesou do datového centra cloudovou agilitu a jednoduchost, ale budou vyžadovat přechod na dostupnou strukturu nákladů, která se může výrazně lišit od v současnosti běžně používaného modelu investičních výdajů.

„IT musí zvládnout převést investice do technologických zdrojů na snadno použitelné platební možnosti vyúčtování,“ říká Middleton.Úvodní foto: © senticus - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 2/2018
Komentáře