Datová centra: Na co se můžeme těšit?

Chytřejší infrastruktura, racionalizace pracovní zátěže, pořízení jako služby – datová centra (DC) po celém světě čekají zásadní inovace.

Datová centra: Na co se můžeme těšit?


„Vytvořte jasné metriky relevantní pro firemní provoz pro všechny služby a možnosti plateb podle využívání, aby mohly týmy IT snadno posoudit, jak výdaje na technologii ovlivňují výsledky podnikání,“ doporučuje Middleton.

Kromě toho podle ní vyžadujte po dodavatelích technologií a poskytovatelích služeb, aby vysvětlili, jak budou mít jejich nabídky založené na využívání dopad na krátkodobé a dlouhodobé náklady.

 

Přínosy SDDC

Společnosti budou během následujících dvou let migrovat více než 50 % své infrastruktury IT v datových centrech umístěných na okrajích na softwarově definovaný model za účelem dosažení potřebné agility a efektivity, a to bude mít velký vliv na způsob, jak podniky provozují svá prostředí datových center, tvrdí Richard Villars, viceprezident IDC pro datová centra a cloud.

„Nebudou jen používat softwarovou definici pro jednotlivé systémy nebo pro různé testování.Budou plně přecházet na softwarově definované technologie v rámci své současné a dlouhodobé architektury,“ tvrdí Villars o těchto tahounech.

Na této úrovni odhodlání se softwarově definované infrastruktury objeví jako kritický urychlovač posunu směrem k většímu nasazení IT na okrajích, prohlašuje Villars.

„Většina skutečné hodnoty, kterou tyto organizace získají z nasazení softwarově definovaných modelů, bude důsledkem rostoucí snahy nasadit prostředky IT v hraničních místech,“ tvrdí Villars.

To jim podle něj poskytuje mnohem lepší, stabilní a standardizovaný základ pro zahájení dodávek nových digitálně založených podnikových služeb do vlastních továren, nemocnic, prodejen či letišť.

Jedna výzva pro oddělení IT bude souviset s talenty. „Zvětší to nedostatek patřičných dovedností,“ dodává Villars.

Jak společnosti uvažují o nasazení softwarově definované infrastruktury v rámci svých organizací a svých datových center a hraničních prostředí, měly by současně s tím rozvíjet dovednosti v oblasti orchestrace služeb, automatizace procesů zavádění a poskytování služeb a recyklace aktiv, tvrdí Villars.

Zejména recyklace aktiv je to, v čem se potřebují společnosti zlepšit, pokud chtějí na maximum zužitkovat málo používaná aktiva.

„Softwarově definovaná infrastruktura velmi usnadňuje nasazení prostředků a infrastruktury, ale měla by také usnadňovat recyklaci aktiv v infrastruktuře. To byla v podnicích vždy slabina.“

 

DC na okraji

Nasazení výpočetní kapacity na hranicích (okraji) firemní infastruktury bude mít dopad na vývoj ústředních datových center, uvádí Cooke.

Poskytování služeb IT na hranici bude vyžadovat nasazení více autonomních IT. Prostředky na hranici budou inteligentnější, budou umožňovat vzdálenou správu a zvládnou samoopravování.

A protože společnosti experimentují s inteligentnější technologií na hranicích, budou si uvědomovat výhody rozšíření této inteligence na všechny zdroje datových center. „Hranice se tímto způsobem stanou prokazatelným důvodem pro nutnost vzdálené správy,“ prohlašuje Cooke.

Tato investice do inteligentních hranic – standardizovaných zdrojů a inteligentnějších technologií – tak ve skutečnosti povede k většímu nasazení v podnikovém nebo centrálním datovém centru.

Pro týmy IT to znamená, že na hranici bude „mnohem více standardizace a instrumentace.IT dovednosti se budou vyvíjet, tak aby vyhovovaly tomuto novému modelu, a budou se více zaměřovat na využívání dat a analýz za účelem lepšího využití zdrojů datových center,“ prohlašuje Cooke.

Současně budou organizace pořizovat zdroje pro hraniční účely prostřednictvím poskytovatelů služeb a pronájmů. „To bude vyžadovat dovednosti a odborné znalosti v oblasti dat a řízení stejně jako zkušenosti se správou partnerů a smluv, což pro někoho může být v současné době mimo záběr.“

IDC doporučuje vedoucím pracovníkům IT, aby vytvořili systém pracovních toků, který umožní lepší koordinaci v kritických provozovnách DC, IT a sítích. Partnerství s poskytovateli, kteří mohou nabídnoutlepší úroveň viditelnosti a kontroly, je také důležité, tvrdí Cooke.

„Schopnost těchto partnerů poskytovat údaje o kapacitě, aktuálním stavu, efektivitě a nákladech v reálném čase bude rozhodující pro vykonání nejlepších rozhodnutí pro umístění datových center a pracovní zátěže.“

Většina organizací bude muset buď přeškolit svůj personál datových center, nebo najmout pro datová centra personál nový, který bude zvládat práci s „digitálními dvojčaty“ zdrojů datových center.

„Přestože budou standardizovaná, inteligentnější datová centra fungovat autonomněji, bude dlouho trvat, než se stane zcela bezobslužné datové centrum realitou pro všechna podniková datová centra,“ tvrdí Cooke.Úvodní foto: © senticus - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 2/2018
Komentáře