Datová centra: Na co se můžeme těšit?

Chytřejší infrastruktura, racionalizace pracovní zátěže, pořízení jako služby – datová centra (DC) po celém světě čekají zásadní inovace.

Datová centra: Na co se můžeme těšit?


  1. 4.     Modularita provozoven

Do roku 2021 přinutí rozšířené používání energeticky náročných počítačových technologií nejdůležitější provozovatele datových center, aby začali používat modulární přístup k zavádění napájecích a chladicích prvků ve svých provozovnách.

  1. 5.     IT založené na využívání

Do roku 2020 v datových centrech převýší způsob zajišťování zdrojů založený na využívání postup založený na tradičním pořizování. Dojde k tomu prostřednictvím zdokonalených modelů „… jako služba“, a tento způsob se tak bude podílet na podnikových výdajích na infrastrukturu IT až 40 procenty.

  1. 6.     Kontrola nad daty

Do roku 2021 transformuje 25 % velkých podniků své investice do plnění požadavků předpisů na svou výhodu jejich využitím k nastavení a vynucení automatizované kontroly nad daty ve svých cloudech, v základních datových centrech i v hraničních oblastech.

  1. 7.     Softwarově definované IT

Do konce roku 2019 bude potřeba zlepšené agility, lepší spravovatelnosti a lepšího využívání vybavení nutit společnosti, které pracují na digitální transformaci, migrovat více než 50 % infrastruktury IT ve svých datových centrech a v hraničních oblastech na softwarově definovaný model.

  1. 8.     Inteligentní datová centra na okraji

Do roku 2021 bude kritická infrastruktura v polovině podnikových datových center fungovat autonomně, zatímco používání autonomních IT v inteligentních okrajových oblastech bude ještě výraznější, jak se organizace snaží zajistit spojení centrálních a okrajových zdrojů ve prospěch iniciativ digitální transformace.

  1. 9.     Digitální připravenost

Do roku 2021 vynaloží více než 50 % společností v oborech přicházejících do kontaktu se spotřebiteli ročně na modernizaci své sítě, počítačů a úložných prostředků v hraničních oblastech více než na modernizaci svých centrálních datových center.

10. Zajištění služeb

V roce 2019 nedosáhne 60 % digitálních služeb vytoužené úrovně přijetí u zákazníků, protože poskytovatelé těchto služeb nedokážou efektivně sledovat a rychle reagovat na potřeby zajištění výkonu, rozsahu využití a snižování nákladů.

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 2/2018. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.Úvodní foto: © senticus - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 2/2018
Komentáře