Datová centra: Stále je co zlepšovat

Datová centra jsou ve většině firem ústředním místem celé IT infrastruktury. Díky této jejich pozici je případné co nejvíce uvažovat o jejich maximální efektivitě, jak z hardwarového, tak i ze softwarového hlediska.


Analytici společnosti Gartner jsou přesvědčeni, že v klasických datových centrech je 35–50 % celkové spotřebované energie vydáváno jen na chlazení a napájení, zatímco u tzv. „zelených center“ činí tato hodnota pouhých 15 %. Podle Paula McGuckina, prezidenta pro výzkum v Gartneru, mohou firmy i v malých datových centrech vhodným přístupem ušetřit až 1 milion kWh ročně. Také podle studie společnosti IDC je největší výzvou dnešních datových center právě problém napájení a chlazení, následovaný dostupností a redundancí dat a též kapacitními omezeními.

Výběr optimálního hardwaru

Analytici proto doporučují zaměřit se na nákup zařízení s úspornými komponentami, jako jsou procesory s pokročilým managementem napájení a také s nízkou spotřebou při zátěži i v režimu nečinnosti (z tohoto důvodu se začíná už i v oblasti serverů uvažovat o využití úsporných čipů určených původně pro netbooky a nettopy), solid-state disky, ale třeba i paměti typu DDR3, které pracují s menším napětím a mohou oproti DDR2 nabídnout až o 40 % nižší spotřebu energie. I když se v současnosti řada firem snaží vydržet se stávajícím hardwarem, investice do vysoce efektivních zařízení s nejnovějšími technologiemi se může vrátit již v řádu jednotek měsíců.

Dobrým vodítkem při výběru podnikových serverů může být i nová specifikace Energy Star určená pro tento segment, jež byla dokončena v květnu a která definuje maximální spotřebu dle konfigurace a provozního režimu. Analytici Gartneru doporučují také využít co nejsofistikovanějších metod chlazení – to totiž patří mezi nejčastější slabé stránky a problémy s ním se údajně dotýkají až poloviny ze všech datových center. Šetřit se nevyplatí ani na záložních zdrojích (UPS), neboť ty vysoce účinné, pracující s efektivitou 96 %, např. při 20% zátěži sníží ztráty energie oproti běžným UPS s efektivitou 80 % až o čtyři pětiny a samy se tak v průběhu času zaplatí.

Efektivní provoz
Samotný hardware datových center je ovšem jen jedním krokem k dosažení maximální efektivity. Možnosti softwaru pro správu mohu být klíčové v efektivitě fungování celého datového centra, a je proto nutné důkladně zvážit požadavky na jeho schopnosti, případně se nezdráhat vyměnit nevyhovující řešení za jiné. Samostatnou kapitolou je pak nasazení virtualizace v oblasti serverů, které jsou bez této technologie vytíženy v průměru na 10–15 %, a také storage systémů, na nichž přináší vyšší využití kapacity, škálovatelnost i dostupnost s možností lepší konfigurace. Např. podle analytiků Gartneru bude do roku 2012 již výrazná většina x86 serverů provozována právě jako virtualizovaná.

Pokud je efektivní provoz datového centra pro firmu již nad její síly, není dnes problém využít v této oblasti outsourcingu a nakupovat potřebné služby přímo od jejich poskytovatelů. Nicméně i v případě budování či výraznějších změn vlastního datového centra stojí za to nejprve využít alespoň profesionálních konzultačních služeb, neboť takto získané know-how může ušetřit řadu budoucích starostí i finančních prostředků.Komentáře