Firemní desktopy: Pohled do blízké budoucnosti (2.)

Vypadá to, že se podnikový desktop po mnoho let nezměnil: počítač v provedení tower, monitor, operační systém Windows a pro práci aplikace od společnosti Microsoft. Experti však tvrdí, že desktop budoucnosti může vypadat a chovat se velmi odlišně. Varianty, které v blízké době firmy začnou pravděpodobně využívat, zahrnují virtualizaci desktopu hostovanou na serverech, všudypřítomnou sadu aplikací Microsoft Office nahrazenou internetovými aplikacemi, jako jsou Google Apps a systém Linux, masivně nasazovaný jako OS na desktopech.


Vypadá to, že se podnikový desktop po mnoho let nezměnil: počítač v provedení tower, monitor, operační systém Windows a pro práci aplikace od společnosti Microsoft. Experti však tvrdí, že desktop budoucnosti může vypadat a chovat se velmi odlišně. Varianty, které v blízké době firmy začnou pravděpodobně využívat, zahrnují virtualizaci desktopu hostovanou na serverech, všudypřítomnou sadu aplikací Microsoft Office nahrazenou internetovými aplikacemi, jako jsou Google Apps a systém Linux, masivně nasazovaný jako OS na desktopech. Dnes vám přinášíme dokončení článku o budoucnosti firemních desktopů...

Jakmile virtualizace desktopu zvítězí, dojde podle expertů k většímu otevření pro jiné operační systémy. Například scénář VDI umožňuje použít pro klientský počítač libovolný operační systém – může to být například Linux Ubuntu nebo Apple Macintosh OSX, přičemž zůstane zachována těsná spolupráce s podnikovými aplikacemi standardizovanými pro systémy Windows XP nebo Vista.

„To všechno můžete u VDI vidět – prostě používáte to, co chcete – tenké klienty, klasické počítače, počítače Macintosh, nebo ty s Linuxem,“ říká House z organizace Metro Health.

Jiní jsou přesvědčeni o tom, že Linux bude nahrazovat systémy Windows, zejména v organizacích, které nevyžadují speciální programy a využívají spíše typické kancelářské aplikace. „Za pět let se bude častěji používat Linux, a to alespoň na trhu malých firem,“ předpovídá Gaskin z Network Worldu.

Jako důkaz uvádí, že nedávno přešel u dvou ze svých čtyř počítačů z platformy Windows na Linux. V jednom používá distribuci Ubuntu a ve druhém distribuci Foresight.

„Používal jsem k 80 % své práce počítače se systémem Windows a Linux představoval jen 20% podíl, ale nyní se to obrátilo a na Linuxu vykonávám dokonce 90 % své práce. Na Linuxu mám svůj prohlížeč Firefox a sadu OpenOffice a mohu na něm dělat vše, co obvykle během většiny dne potřebuji – procházet internet, psát, vytvářet prezentace a pracovat s tabulkami. Vše za nulové náklady. To je velmi přesvědčivé.“

Uvádí, že kladem Linuxu je jeho otevřenost. „Přešel jsem na Linux Ubuntu se sadou OpenOffice v době, kdy byla uvedena na trh sada Microsoft Office 2007,“ vzpomíná a poznamenává, že Office 2007 používá nový XML formát souborů a nové přípony. „Tyto soubory docx vytvářely velký problém, protože v sadách Office 2003 je nebylo možné otevírat. Sada Office najednou přestala být kompatibilní sama se sebou.“

Když mu kolega poslal soubor ve formátu Word s novou příponou docx, bylo s ním možné v distribuci Linux Ubuntu bez problémů pracovat. „Nemohl jsem soubory docx otevřít ve verzi sady OpenOffice na platformě Windows XP, ale linuxová verze OpenOffice v distribuci Ubuntu je dokázala otevřít a převést. Linux tak byl v této oblasti o krok před Windows.“

Experti však předpokládají, že kromě trhu koncových spotřebitelů a malých firem Microsoft nejméně ještě pět let neztratí žádný významný tržní podíl v oblasti operačních systémů.

„Dnes žijeme ve světě Windows a v roce 2013 budeme stále ve světě Windows,“ předpovídá Madden z organizace Bethel Park. „Osobně jsem uživatel platformy Mac, ale podnikové aplikace pracují na platformě Windows.“

House z nemocnice Metro Health s tím také souhlasí. „Nemyslím si, že by někdo mohl ohrozit pozici Microsoftu ve sféře operačních systémů. Všechny naše aplikace jsou psány pro platformu Windows, takže z pohledu našeho zdravotnického zařízení vůbec nepřemýšlíme o jiné možnosti.“

Rose ze společnosti IDC však upozorňuje, že jednou z problematických oblastí je licenční politika operačních systémů společnosti Microsoft, která se týká virtualizace. Chtějí-li nyní podniky provozovat systém Windows ve virtuálním prostředí počítačů, musejí přejít na dlouhodobý licenční a cenový model Microsoft Software Assurance.

„Software Assurance má cca 1% penetraci, takže se evidentně jedná o velmi významný způsob potlačování virtualizace v oblasti desktopu,“ komentuje situaci Rose a poznamenává, že to může vést některé podniky ke zvažování alternativ, jako je Linux na desktopu.

Zároveň však dodává, že si Microsoft pravděpodobně uvědomí, že virtualizace je ve skutečnosti dobrá z hlediska jeho podílu na trhu. „Z perspektivy naší i Microsoftu je virtualizace desktopu v každém případě prospěšná, protože Microsoft nepřichází o žádnou licenci na operační systém. Bylo by to pro něj dobré, protože by to pravděpodobně znamenalo více instalací systému Windows.“

Internetová spolupráce

Podle expertů bude i za pět let Microsoft dominovat v oblasti desktopových aplikací, jako je tomu například v případě sady Microsoft Office.

„Očekávám dominanci Microsoftu v nadcházejících pěti letech hlavně z důvodu nejvýznamnějšího faktoru, a tím je pochopitelně je setrvačnost,“ předpovídá Gaskin. Říká, že ačkoli otevřenější desktopové sady jako StarOffice a OpenOffice budou získávat podíl, je vedoucí pozice Microsoftu natolik silná, že ji to nijak zvlášť neohrozí.

Velký vliv zde má skutečnost, že pro běžného uživatele je mnohem těžší koupit počítač s Linuxem a nainstalovanou sadou OpenOffice než s Windows a sadou Microsoft Office. „Linux má stále oblasti, které je třeba zlepšit, zejména protože převážná většina lidé nehodlá kvůli nasazení Linuxu a OpenOffice vyvinout větší úsilí, než je potřebné v případě produktů společnosti Microsoft. Linux tedy musí ještě více usnadnit své používání a instalaci,“ vysvětluje Gaskin.

Další alternativou je využívání kancelářských aplikací v podobě internetových služeb, jako je Google Apps. Experti opět uvádějí, že volba produktů Google sice bude pro některé podniky vhodná, ale ve většině případů takto nebude možné nahradit různorodé aplikace vertikálního trhu, který představují soudobé produkty pro platformu Windows.

„Během pěti let uvidíme, že na platformu Google Apps přejdou některé podniky zvučných jmen,“ předpovídá Madden a poznamenává, že třeba jeho firma již nyní takto využívá systém elektronické pošty a nástroje pro spolupráci. „Je to skvělé, ale jaké aplikace budou podnikům skutečně stačit? Existuje mnoho firem, které používají velmi specifické aplikace a z nich pět pravděpodobně bude moci pokrýt služba Google Apps. To moc nezmění situaci v typickém podniku.“

Podle expertů nejsou nejdůležitější oblastí on-line služeb typu Google Apps běžné kancelářské aplikace, ale produkty pro spolupráci, a to zejména v souvislosti rostoucím počtem organizací využívajících virtualizační a distribuovaný model.

„Pro větší část činností dnes lidé nepotřebují Google Apps, protože v podstatě každý má ve svém počítači sadu Office,“ vysvětluje Gaskin. „Důležitou oblastí je on-line spolupráce pomocí nástrojů jako HyperOffice.“

Jako příklad uvádí dovozce vína se zaměstnanci a dodavateli roztroušenými ve 23 časových zónách. „Používají HyperOffice k ukládání dokumentů a sdílení kalendářů i všeobecných informací. Význam spolupráce roste a můžeme vidět, že mnoho takto koncipovaných aplikací se přesouvá právě na internet.“

Řešení off-line problému

Velkým problémem ale zůstává, že aplikace typu Google Apps a HyperOffice pracující v prostředí internetu mají omezené schopnosti práce v režimu off-line. Ačkoli se stává vysokorychlostní přístup k internetu všudypřítomným, stále existují místa, kde nelze připojení realizovat, a uživatelé tak nemohou příslušnou aplikaci využívat.

„Každý, kdo pracuje s informacemi, ale i pokročilý uživatel, potřebuje možnost práce off-line,“ uvádí Madden. „Možná bude jednou internet dostupný opravdu všude, i v metru, letadlech a uprostřed pouště, ale to bude ještě chvíli trvat a nebude to do pěti let.“

Google se pokouší problém vyřešit pomocí rozhraní Google Gears API, které dovoluje vývojářům vytvářet off-line možnosti pro jejich on-line aplikace. Podobně nabízí společnost Adobe produkt Adobe AIR, který umožňuje internetovým aplikacím založeným na technologii Flash práci v režimu off-line. Microsoft poskytuje v rámci produktu Silverlight funkcionalitu, která zajišťuje totéž pro internetové aplikace platformy .Net.

„Řešení Google Gears, AIR a Silverlight si vzájemně konkurují, protože všechny umožňují aplikacím typu RIA (Rich Internet Applications) práci v režimu on-line i off-line. Ten, kdo zvítězí, vyhraje bitvu o architekturu příštích aplikací,“ prohlašuje Madden.

Podle něho má nyní výhodu Microsoft, protože Silverlight používá běžné nástroje pro vývoj, jako je Visual Studio a C#, zatímco produkt AIR vyžaduje znalost ActionScriptu a Gears dokonce rozsáhlé znalosti programování v Javě. „Většina dnešních podnikových aplikací jsou aplikacemi pro systémy Microsoftu napsané na platformě .Net a Silverlight se k tomu výborně hodí. Google Gears se podle mne v podnikovém prostředí moc neprosadí, ale Silverlight by mohl.“

Tento rozpor on-line vs. off-line není pouze problémem pro aplikace typu RIA, ale ovlivňuje také scénáře virtualizace desktopů, jako je VDI, který vyžaduje určitý druh síťového připojení.

Pro tento případ společnost VMware nedávno představila řešení VDI Offline. Umožňuje uživatelům přistupujícím k virtuálním desktopům VDI hostovaným na serveru vzít si tyto desktopy s sebou, když se od sítě odpojí.

„Demonstrovali jsme pouze technologii a zatím v této oblasti konkrétní produkt nemáme,“ říká Jerry Chen, ředitel divize Enterprise Desktop ve společnosti VMware. „Nabízíme technologie pro práci off-line pomocí našeho produktu ACE Workstation a můžeme ho také spouštět on-line pomocí řešení VDI. Předvedli jsme raný koncept přechodu tam a zpět mezi on-line a off-line prostředími, ale zatím je to opravdu jen počínající projekt.“

Experti doufají, že tuto největší výzvu se podaří zdolat během následujících pěti let. Ačkoli pro takovou vizi budoucí virtualizace již existuje mnoho komponent, jedná se o fragmenty v podobě oddělených produktů. V budoucnu však podniky budou moci zakoupit více integrované a plně funkční produkty.

„Dnes neexistuje ani jeden dodavatel a ani jedno integrované řešení, které by skutečně umožnily IT oddělením nabídnout desktopy a aplikace prostřednictvím jednoho produktu, jedné platformy a jednoho prostředí tak, aby mohl kdokoli a odkudkoli přistupovat z libovolného zařízení k jakékoli aplikaci a datům v režimu on-line i off-line,“ popisuje situaci Madden. „Pro větší část z toho však technologie již existují.“

Předpovídá, že v následujících pěti letech budou pokračovat další fúze a konsolidace následované dostupností integrovaných produktů. „Bude to chvíli trvat, než se to vykrystalizuje, ale nakonec do roku 2013 dojde k vytvoření nějakého integrovaného řešení desktopu, které bude možné koupit a nasadit.“Komentáře