Horká novinka: Optická vlákna pro monitorování počítačů

Nový typ systému monitorování teploty datových center, který je schopný snímat teplotu prostřednictvím jediného světelného vlákna až z 10 000 různých bodů, představila společnost Fujitsu. Tento systém by se měl dostat na trh již příští rok a jeho cílem je přinést vyšší efektivitu chlazení a snížit tím náklady na spotřebovanou elektřinu.Nový typ systému monitorování teploty datových center, který je schopný snímat teplotu prostřednictvím jediného světelného vlákna až z 10 000 různých bodů, představila společnost Fujitsu. Tento systém by se měl dostat na trh již příští rok a jeho cílem je přinést vyšší efektivitu chlazení a snížit tím náklady na spotřebovanou elektřinu.

Jediné vlákno, natažené po celém datovém centru a skrze serverové racky, přenáší informace o teplotě převedené na světelné pulzy. Podle času, za jaký pulzy dorazí k měřící jednotce, lze pak s přesností na jeden metr určit teplotu na konkrétních místech. Při přenosu se využívá fyzikálního jevu, nazvaného Ramanův rozptyl, kdy dochází ke změně vlnové délky světla.

Monitorované teplotní rozpětí může být od -10 až po 300 stupňů Celsia a Fujitsu udává, že naměřená hodnota se odchyluje od skutečnosti maximálně o půl stupně. Jedno optické vlákno pak může mít délku až 10 kilometrů.

Myšlenka monitorování teploty pomocí světelných vláken sice není zcela nová a tato technologie se používá například v tunelech, ovšem dřívější systémy nedávaly tak přesné výsledky, aby je bylo možné aplikovat i v datových centrech.

Kromě možnosti přesněji určit místa, která se nejvíce zahřívají a docílit tím lepšího nasazení chlazení je další výhodou i to, že měřící systém spoléhá výhradně na světlo a ne na elektrické signály, tudíž nemůže docházet k nežádoucím interferencím, způsobené natažením vlákna v blízkosti serverů.
Nenechte si ujít:
Křemíková nanofotonika zvýší výkon procesorů stonásobně

Další krok ve vývoji zobrazovacích zařízení - kontaktní čočky s čipem

Další revoluční objev z oblasti povolodičů využívající nanotechnologie je tady

Prototyp technologie úsporné optické sítě pro sdílení obrovských souborů představila IBM


Komentáře