Jak si chytře naplánovat kapacitu vlastního datového centra?

Při plánování kapacity datového centra (Data Center, DC) je nutné si odpovědět na dvě základní otázky: Co budete muset koupit ? A druhou je: Kdy to musíte koupit? Problém ale není tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Jak si chytře naplánovat kapacitu vlastního datového centra?


Pro spolehlivé plánování kapacity datového centra potřebujete znát mnoho různých informací – počínaje aktuálním stavem datového centra přes plány ohledně růstu v nejbližších měsících i v delším horizontu až po stanovení nezbytných rezerv a podobně.

Tady jsou konkrétnější otázky, na které byste měli odpovědět ještě před tím, než začnete do datového centra investovat.

Současné využití: Jaké komponenty mohou ovlivnit kapacitu služeb? Jak velké množství každé z nich v tuto chvíli používáte?

Normální růst: Jaká je očekávaná míra růstu služeb, a to bez vlivu jakýchkoliv konkrétních obchodních nebo marketingových akcí? Někdy se tomu říká organický růst.

Plánovaný růst: Jaké jsou plánované obchodní a marketingové akce, kdy nastanou a jaký se očekává v jejich důsledku vzestup?

Rezerva: Jaký typ krátkodobých špiček využití vaše služba zaznamenává? Existují nějaké konkrétní události v příštím roce, jako jsou třeba olympijské hry, které by mohly způsobit špičku ve využití? Jak velkou rezervní kapacitu potřebujete, abyste takové špičky bez problémů zvládli? Rezerva se obvykle specifikuje jako procento současné kapacity.

Harmonogram: Jaká existuje pro každou komponentu doba od objednání do jejího dodání a dále od jejího dodání do plného zprovoznění? Existují nějaká konkrétní omezení pro uvedení nových kapacit do provozu, jako jsou například časová okna pro výměnu?

Z těchto informací si můžete pomocí jednoduchého vzorce vypočítat velikost kapacity, jejíž potřebu očekáváte pro každý prostředek do konce následujícího roku:

Budoucí prostředky = Současné využití x (1 + Normální růst + Plánovaný růst) + Rezerva.

Potom můžete vypočítat pro každý prostředek další kapacitu, kterou potřebujete koupit:

Další prostředky = Budoucí prostředky – Současné prostředky

Udělejte tento výpočet pro každý prostředek v datovém centru nezávisle na tom, zda si myslíte, že budete potřebovat větší kapacitu.

Je v pořádku, když dojdete k závěru, že v příštím roce nepotřebujete větší šířku pásma sítě. Správné ale už není, pokud by vás zaskočilo vyčerpání šířky pásma sítě, protože jste o tom při plánování kapacit neuvažovali.

U sdílených prostředků bude třeba kombinovat data od více týmů, abyste zjistili, zda je zapotřebí větší kapacita i ve skutečnosti.

Předtím, než zvážíte nákup dalšího vybavení do DC, si musíte vyjasnit, co v současné době máte k dispozici a kolik z toho využíváte. Než budete moci posoudit, co už máte, potřebujete vytvořit kompletní seznam všeho, co je nutné pro poskytování služby.

Pokud na něco zapomenete a nezahrnete to do vašeho plánování kapacit, může vám u toho později dojít kapacita. Výsledkem pak bude neschopnost růstu služby rychlostí, jak byste potřebovali.

 

Co sledovat

Pokud poskytujete služby založené na internetu, jsou dvěma nejpřirozenějšími sledovanými prostředky počítače poskytující službu a připojení k internetu. Některé systémy mohou být běžnými počítači, které později upravujete pro vykonávání daných úloh, zatímco jiné mohou být specializovanými zařízeními.

Podíváme-li se na tyto položky podrobněji: počítače mají procesory, vyrovnávací paměti, paměť RAM, úložiště a připojení k síti. Připojení k internetu vyžaduje síť LAN, směrovače, přepínače a připojení alespoň k jednomu poskytovateli připojení do internetu.

Pokud půjdeme do ještě větších podrobností: síťové karty, směrovače, přepínače, kabely a zařízení pro ukládání dat – všechny tyto komponenty mají omezení šířky pásma.

Některé platformy mohou obsahovat špičkové síťové karty, které vyžadují speciální kabeláž a rozhraní dalších síťových zařízení. Všechna řešení v síti potřebují IP adresy. Všechny tyto prostředky je tedy třeba monitorovat.

Z další perspektivy používají všechna zařízení nějaký druh operačního systému a nějaký další software. Operační systémy a software mohou vyžadovat licence a smlouvy pro údržbu. Data a konfigurační informace z těchto zařízení může být třeba zálohovat do dalších systémů.

Další perspektivou je fyzický provoz – počítače je potřebné instalovat do datového centra, které uspokojí jejich nároky na napájení a okolní prostředí. Počet a typ racků v datovém centru, kapacita napájení a chlazení a dostupná podlahová plocha – vše je nutné sledovat.

Datová centra mohou poskytovat další služby pro jednotlivé počítače, jako například službu konzole. Společnosti s více datovými centry v místě svého působiště by měly uvážit, že případné linky mezi těmito centry také mají své limity kapacity.

Některé služby mohou být poskytované externími dodavateli. Smlouvy vztahující se k takovým službám specifikují náklady a kapacitní limity. Abyste zajistili, že jste zohlednili všechny možné aspekty, promluvte si s lidmi z každého oddělení a zjistěte, co dělají a jak to souvisí s uvedenými službami.

U všeho, co souvisí se službami, musíte rozumět existujícím limitům, způsobu, jak je můžete sledovat, a jak můžete měřit, kolik dostupné kapacity se využívá.

 

Kolik máte…

Neexistuje žádná náhrada za dobrou aktuální databázi inventáře pro sledování aktiv. Databáze inventáře by se měla udržovat aktuální tím, že půjde o základní nástroj procesů objednávání, poskytování a vyřazování.

Současný systém inventáře poskytuje údaje potřebné ke zjištění, kolik jednotlivých prostředků máte. Měl by se také používat ke sledování licencí softwaru a inventarizaci smluv o údržbě a o nasmlouvaném množství prostředků, které jsou k dispozici od třetích stran.

Použití omezeného počtu standardních počítačových konfigurací a sady standardních zařízení, systémů pro ukládání dat, směrovačů a přepínačů usnadňuje zmapování těchto řešení vůči prostředkům nižší úrovně, jako jsou procesory a paměť RAM, které poskytují.

 

… a kolik nyní využíváte

Zjistěte pro každou službu omezující prostředky. Váš systém monitorování již pravděpodobně shromažďuje údaje o prostředcích, jako jsou procesory, paměť RAM, úložiště a šířka pásma. Obvykle se tato data shromažďují častěji, než je nutné pro plánování kapacity...

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 6/2015.Oproti této on-line verzi je výrazně obsáhlejší a přináší další poznatky a tipy, které lze využít při praktické implementaci u vás ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.

Úvodní foto: © .shock - Fotolia.com


Komentáře