Napájení v menších virtualizovaných datacentrech

Při zavádění virtualizace v malých a středních je klíčové stanovit, jakým způsobem bude zajištěno nepřetržité napájení serverů a síťového vybavení.

Napájení v menších virtualizovaných datacentrech


Virtualizace navždy změnila způsob fungování datových center. Vytvořila také tlak na podnikové investice, protože u všech budoucích výdajů do informační infrastruktury bude třeba vzít v úvahu virtualizovaná prostředí. V posledních letech se o virtualizaci hovořilo velmi často a nyní se využívá každodenně v provozu podniků na celém světě, bez ohledu na jejich velikost či obor činnosti. Způsobila výrazný růst v oboru datových center, protože společnosti hledají možnosti jak zvýšit jejich efektivitu maximálním využitím virtualizovaných prostředí a cloud computingu. Zároveň pokračuje trend konsolidace datových center, jehož výsledkem jsou obrovská datová centra s ohromnou kapacitou.

Velká datová centra se dále konsolidují, což přináší očividné ekonomické výhody a nakonec z toho mají díky úspoře času a peněz užitek i koncoví zákazníci. Společnosti také stále více využívají outsourcovaná cloudová řešení, například infrastrukturu jako službu nebo platformu jako službu.

Navzdory aktuálnímu trendu směřujícímu k větším konsolidovaným datovým centrům, mají podle mého názoru budoucnost i ta střední a malá. Vždy budou kromě velkých potřeba i menší, která budou využívat výhody virtualizačních technologií. Ve skutečnosti spoléhají stále více na virtualizační služby také střední datová centra. Znamená to, že při zvažování budoucích investic musí společnosti virtualizaci dobře porozumět.

Potřeby malých a středních podniků se od větších liší. Systémoví integrátoři často nabízejí kompaktní balíčky, aby mohli vyhovět menším společnostem, které chtějí využít virtualizaci díky její cenové dostupnosti. Tyto balíčky obvykle zahrnují již nakonfigurovaný stojan umístěný u zákazníka, který integrátor vzdáleně spravuje. Klienti si jednoduše zvolí požadovanou aplikaci a systémoví integrátoři potom odpovídají za vše ostatní – mohou například přesunout operace do většího datového centra pro případ selhání sítě, hardwaru nebo zdroje napájení.

Navzdory skutečnosti, že se cloud computing široce využívá při provozu různých služeb a databází, ve výrobě se používá jen zřídka. Největší překážkou efektivního použití cloudů je zastaralá organizační struktura mnoha společností. Podnikové jednotky, které potřebují IT služby, nemají ani potřebnou odbornost, ani schopnosti plně využít možnosti prostředků cloud computingu a dalších služeb poskytovaných novými technologiemi a prostředky.

V současné době je podle přední výzkumné společnosti Gartner polovina instalované serverové základny virtualizovaná, což znamená, že většina nově instalovaných serverů je virtuální. Změnily se tak celá koncepce serverů a jejich současné postavení. Je třeba, aby software pro správu napájecích zdrojů UPS byl hluboce integrován do virtualizačních platforem. Při zavádění virtualizace je klíčové stanovit, jakým způsobem bude zajištěno nepřetržité napájení virtualizovaných serverů a síťového vybavení. V dlouhodobém horizontu je totiž pravděpodobnost poruchy napájení velmi vysoká, a to je třeba mít při budování hlavně v menších a středních datových center na paměti. Jejich zdroje napájení nejsou nikdy tak spolehlivé jako ve velkých datových centrech, kde jsou k zajištění záložního napájení k dispozici i generátory.

Autor pracuje jako ředitel divize Projects & Construction společnosti Eaton

Úvodní foto: © vetkit - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 19/2012
Celé toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře