Novou generaci vizualizačních řešení představilo SGI

Vyspělou real-time vizualizaci pro prostředí se samostatně stojícími servery i pro clusterová prostředí uvedla na trh společnost SGI. Jedná se o řešení Virtu VN200, které uživatelům dovoluje analyzovat vizuální modely v centralizovaném prostředí a své simulace pak již mohou prohlížet odkudkoli.Vyspělou real-time vizualizaci pro prostředí se samostatně stojícími servery i pro clusterová prostředí uvedla na trh společnost SGI. Jedná se o řešení Virtu VN200, které uživatelům dovoluje analyzovat vizuální modely v centralizovaném prostředí a své simulace pak již mohou prohlížet odkudkoli.
Výsledky je možné sledovat lokálně nebo je snadno předat jakékoli geografické lokaci a prakticky jakémukoliv zařízení. Jednotliví uživatelé mají přístup k výpočetní síle, která je schopna zpracovat rozsáhlé objemy dat se zvýšenou přesností zatímco týmy pracovníků mohou sledovat a pracovat s modely v reálném čase – je tak dosahováno skutečné spolupráce v reálném čase.
Rodina produktů Virtu představuje pokračování ve firemní tradici vizualizační inovace a přináší hodnotu SGI vizualizačních technologií do prostředí HPC i do komerční sféry.
SGI Virtu VN200 integruje hardware, software a služby do vysoce škálovatelného, vizualizačního řešení s vysokou hustotou, které je specificky vytvořeno pro prostředí výkonné grafiky. Virtu VN200 je dostupný jako integrovaný modulární clusterový uzel, který využívá nejnovější generaci vizualizační výpočetní technologie NVIDIA Quadro FX.
Řešení SGI Virtu VN200 může být buď integrováno do prostředí výpočetního clusteru nebo jako součást vizualizačního systému dodaného na zakázku spolu s konzultačními službami poskytovanými oddělením profesionálních služeb společnosti SGI.
„SGI Virtu VN200 je navržen, aby dodával výkon různým aplikacím od nezávislého grafického zpracování až po spojená clusterová prostředí,“ uvádí Bob Pette, více president pro odvětví vizualizace společnosti SGI. „Je ideální pro konsolidaci distribuovaného výkonu pracovních stanic do jednotného, výkonného celku. Různí uživatelé, od lékařského personálu přes pátrací a záchranné týmy, kteří se zabývají designem nebo potřebují podporu při svých rozhodnutích, mohou těžit z výhody nové generace vizualizační spolupráce ve vysoce distribuovaném real-time prostředí. Výsledná zvýšení přesnosti, výkonnosti a celkové produktivity jsou ohromná.


Komentáře