Sdílené úložiště D-Linku nabízí až 4 TB

Produkt DNS-343 umožňuje sdílené používání dat v lokální síti i přes internetDNS-343, síťové úložiště dat s podporou gigabitového připojení, uvedla na náš trh firma D-Link. Novinka je určena pro malé a střední podniky, je zkonstruována jako adaptér pro až čtyři pevné disky s rozhraním SATA s celkovou kapacitou až 4 terabajty a umožňuje jejich dostupnost pro všechny oprávněné uživatele v síti. Vestavěný FTP server navíc dovoluje také přístup k datům přes internet.
Síťové úložiště má implementovanou technologii RAID5, která nabízí vyšší rychlost při čtení dat a chrání před ztrátou informací při nenadálých závadách.
Při připojení k serveru Microsoft Active Directory mohou být všechna data na DNS-343 ukládána a spravována podle interních firemních bezpečnostních předpisů. Adresářová služba přiřazuje atributy, například oprávnění k přístupu, povolení pro použití aplikace a maximální úložný prostor, různým uživatelům a síťovým zdrojům. Přiřazení povolení na úrovni adresářů chrání před neoprávněným přístupem k citlivým informacím. Tímto způsobem je možné zajistit, aby s důvěrnými daty mohli pracovat jen ti uživatelé, kterým jsou tato data určena.
Pro instalaci disků nejsou potřebné žádné nástroje ani kabely. Také správa pevných disků je snadná a flexibilní. K dispozici jsou čtyři provozní režimy. Režim „Just a Bunch Of Disks“ (JBOD) spojuje všechny disky do jediné velké diskové jednotky. V režimu RAID0 (Redundant Array of Independent Disks), jsou data rozdělena do bloků stejné velikosti (striping) a střídavě ukládána na jednotlivé pevné disky, což umožňuje dosáhnout větších rychlostí při čtení a zápisu.
RAID1 zrcadlí obsah každého jednotlivého disku vždy 1:1 na sousední disk (mirroring). Konečně, režim RAID5 umožňuje kromě vyšší rychlosti přenosu také redundantní ukládání dat na několik pevných disků najednou. To dovoluje instalovat velké redundantní jednotky. V případě závady jednoho disku v poli RAID1 nebo RAID5 jsou po výměně vadného disku a krátké fázi zahájení rekonstrukce obsahu z ostatních pevných disků všechna data znovu plně k dispozici.Komentáře