Víte, kolik „žere“ vaše IT?

Firemní IT bývá v podniku významným konzumentem elektrické energie. A vzhledem k tomu, že ceny elektřiny rychle stoupají, dá se očekávat, že tlak podnikového vedení na snížení těchto provozních nákladů dopadne právě na IT.

Víte, kolik „žere“ vaše IT?


V případě IT je ale potíž v tom, že ředitelé IT mají jenom minimální informace o tom, jak vypadá spotřeba energie jejich oddělení – a tudíž nemohou dostatečně kvalifikovaně ovlivňovat infrastrukturu IT tak, aby energii efektivně ušetřili.

Není přece nutné, aby v noci běžely všechny zdroje IT stejně jako v denní špičce. V případě odpojení se následně může ukázat, že bude stačit i méně chlazení atd. K tomu je ovšem třeba vědět, jak vypadá spotřeba energie během celých 24 hodin, a ne jen znát celkovou výši měsíční faktury.

Průběžné přesné informace o spotřebě je dnes možné získat celkem bez problémů, protože moderní elektroměry poskytují potřebné informace elektronickou formou. Většina systémů, která data z elektroměrů umí získat, je však orientována na sběr dat směrem k dodavatelům elektrické energie, takže nabízí jen minimální komfort nebo se pro účely firemního monitoringu příliš nehodí.

Obvykle totiž jde o přenos po mobilních sítích (GSM), nebo se využívá schopnosti měřících přístrojů zasílat kumulovaná data přes rádio do projíždějícího vozu, který tak provádí dálkový odečet. Přístup k on-line datům dodavatelé energií poskytují pouze největším odběratelům, s nimiž mají sjednány podrobné smlouvy včetně odběrových diagramů. Středně velcí odběratelé, mezi které patří naprostá většina tuzemských firem, tak dosud neměli šanci tyto informace získat a následně využít.

Pro běžné korporace je tedy mnohem lepší, když jim podrobné údaje poskytne samotný měřič elektrické spotřeby, než aby se dohadovali s příslušným dodavatelem, a této příležitosti se chytilo hned několik výrobců. Přístupů k této problematice je několik a většinou jsou to řešení proprietární. To znamená, že vše se musí koupit od jediného dodavatele. Přitom existuje standard, který umožňuje propojení elektroměrů, plynoměrů i vodoměrů od různých výrobců do jediného systému. Jde o rozhraní M-Bus (EN 13757), jež prosazují evropské normy a který většina výrobců měřičů více či méně podporuje. Na toto rozhraní přitom stačí připojit chytrou bránu, jež je zároveň součástí sítě LAN.Úvodní foto: © Gina Sanders - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 21/2012
Celý článek i toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře